Mainīt valodu:
Image

SEB grupas biznesa
pakalpojumu centrs

Finanšu noziegumu novēršanas departaments

Paragraphs

Nodrošinām grupas mēroga finanšu noziegumu riska pārvaldīšanu SEB

Finanšu noziegumu novēršanas departaments ir SEB Grupas funkcija, kas ir atbildīga par finanšu noziegumu novēršanu, koncentrējoties uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML), terorisma finansēšanas apkarošanu (CTF), krāpniecisku darījumu novēršanu, darījumu ar finanšu instrumentiem un krāpnieciskas tirdzniecības uzraudzību. Mūsu komandas mērķis - vēl vairāk paātrināt progresīvu finanšu noziegumu novēršanas modeļu un procesu ieviešanu, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību regulatoru prasībām un kļūtu par tirgus līderi finanšu noziegumu apkarošanā.

Atrodat savu pozīciju Finanšu noziegumu novēršana

Media
Image

Īpašības, ko augstu vērtējam

Inovatīva domāšana

Interese ar investīcijām un ar vērtspapīriem saistītos produktos

Izpratne par automatizāciju un digitālajiem risinājumiem

Iepazīsties ar saviem nākotnes kolēģiem

Darja Golosuja

Biznesa analītiķe

"Pirms sāku šeit strādāt, man likās, ka cilvēki, kas strādā bankā, ir ļoti nopietni. Sākot šeit strādāt, ieraudzīju, ka kolēģi ir draudzīgi, atvērti un pretimnākoši. SEB ir liela organizācija ar lielisku reputāciju, un man patīk būt daļai no tās un piederēt kaut kam lielākam."

Uzmanības centrā

Komandas daudzveidība

Starptautiska organizācija nav iespējama bez daudzveidīgas komandas. Mēs uzskatām, ka mūsu panākumu atslēga ir dažādas kultūras, pieredzi, idejas, uzskatus un perspektīvas guvuši cilvēki. Pie mums strādā darbinieki no vairāk nekā 15 valstīm, un, veicinot iedrošinošu, iekļaujošu vidi, mēs spējam pilnībā attīstīt ikviena potenciālu un izmantot to, lai sniegtu unikālu pievienoto vērtību mūsu klientiem.

Automatizācija

Tā kā mūsdienu pasaules ritms kļūst aizvien ātrāks, mēs pievēršamies jauniem veidiem, kā palīdzēt mūsu klientiem sasniegt viņu kārotos rezultātus. Mūsu darbs ir kļuvis nešķirams no digitālajiem līdzekļiem, robotikas, mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās, sistēmu automatizācijas, skriptiem un daudzām citām inovācijām, kas palielina SEB klientiem sniegto pakalpojumu ātrumu, paaugstina to kvalitāti un elastību.