Mainīt valodu:
Uz galda nolikts dators, telefons, piezīmju klade un brilles

Mūsdienu grāmatvedis – biznesa konsultants