Mainīt valodu:

Ilgtspējīgās finanses – Zaļais kredīts uzņēmumiem

Paragraphs

SEB bankai ir mērķis veicināt ilgtspējīgu attīstību, un šī mērķa vārdā apņēmība atbalstīt savus klientus ceļā uz ilgtspējīgiem biznesa risinājumiem. Mēs izsniedzam Zaļo kredītu tādiem lielo uzņēmumu projektiem, kas atbilst SEB Zaļo obligāciju koncepcijai.

Atbildīgi ieguldījumi, izmantojot Zaļo obligāciju koncepciju

Zaļo obligāciju koncepciju 2007. un 2008. gadā izstrādāja SEB un Pasaules Banka, reaģējot uz investoru pieaugošo vēlmi iesaistīties ar klimatu saistītos projektos. 2017. gadā SEB banka laida klajā savas pirmās zaļās obligācijas 500 miljonu eiro apmērā. Piešķirot Zaļos kredītus, ieņēmumi no SEB Zaļajām obligācijām tiek izmantoti zemu oglekļa emisiju un klimatam draudzīgiem projektiem un ieguldījumiem.

Jaunas Zaļās uzņēmējdarbības iespējas

Izmantojot ilgtspējīgu finansējumu, mēs veicinām ilgtspējīgus biznesa risinājumus ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, jo tieši šodien pieņemtie lēmumi noteiks mūsu iespējas rīt.

Ievērojot mūsu korporatīvās ilgtspējības politiku, SEB banka Baltijas valstīs var izsniegt Zaļo kredītu klientu projektiem, kas atbilst SEB Zaļo obligāciju koncepcijai.

Izvēloties Zaļo kredītu, uzņēmums kļūst par zaļā ilgtspējības cikla daļu.

Kādi kredīti kvalificējas kā Zaļie?

Zaļais kredīts ir gluži kā jebkurš cits aizdevums, bet tā līdzekļi jāizmanto videi draudzīgiem, ilgtspējīgiem projektiem.

Šie projekti iedalās vairākās grupās:

 • Atjaunojamā enerģija
  vēja, saules, maza mēroga hidroenerģija, plūdmaiņu, ģeotermālā un bioenerģija un ar to saistītā infrastruktūra
 • Energoefektivitāte
  centralizētā siltumapgāde / dzesēšana, viedie tīkli un enerģijas atgūšanas projekti, kas nodrošina energoefektivitātes pieaugumu> 25%
 • Tīrs transports
  ne-fosilā kurināmā vai hibrīda transporta risinājumi/sistēmas un atbalsta infrastruktūra
 • Atkritumu apsaimniekošana
  atkritumu pārstrādes enerģijā un metāna uztveršanas projekti, kā arī projekti atkritumu daudzuma samazināšanai, veicot procesa uzlabojumus
 • Emisiju samazināšana
  samazinātas CO2, SOx, NOx, daļiņu, smago metālu un dioksīnu emisijas gaisā, izmantojot fizikālas, ķīmiskas un mehāniskas metodes
 • Ilgtspējīga mežsaimniecība
  mežsaimniecības projekti ar Meža uzraudzības padomes (FSC) vai līdzvērtīgas sertifikācijas shēmas sertifikātu
 • Ūdens un notekūdeņu apsaimniekošana
  dzeramā ūdens ražošana, notekūdeņu attīrīšana, ūdens resursu apsaimniekošana

Kāds ir Zaļā kredīta izvērtēšanas process?

Katrs projekts tiks izvērtēts, vai to var klasificēt kā aktīvu, kas atbilst Zaļajām obligācijām; tas ir, vai tas ir zema oglekļa satura projekts un vai tas atbalsta vides un ekosistēmas uzlabojumus, kā noteikts
SEB Zaļo obligāciju koncepcijā (ENG, PDF) 

Kredītus, kas atbilst šiem kritērijiem, SEB Zaļo obligāciju investoru pārskatā var norādīt kā 
SEB Zaļo obligāciju kvalificētus aktīvus (ENG, PDF)

Izvēlei ir nozīme. Izdariet pareizo izvēli par labu videi.

Lai saņemtu vairāk informācijas par Zaļo kredītu, lūdzam sazināties ar savu SEB bankas darījumu vadītāju vai rakstīt uz zalaiskredits@seb.lv