Mainīt valodu:

Ilgtspējīgās finanses – Zaļais kredīts uzņēmumiem

Paragraphs

SEB bankai ir mērķis veicināt ilgtspējīgu attīstību, un šī mērķa vārdā apņēmība atbalstīt savus klientus ceļā uz ilgtspējīgiem biznesa risinājumiem. Mēs izsniedzam Zaļo kredītu tādiem lielo uzņēmumu projektiem, kas atbilst SEB Zaļo obligāciju koncepcijai.

Atbildīgi ieguldījumi, izmantojot Zaļo obligāciju koncepciju

Zaļo obligāciju koncepciju 2007. un 2008. gadā izstrādāja SEB un Pasaules Banka, reaģējot uz investoru pieaugošo vēlmi iesaistīties ar klimatu saistītos projektos. 2017. gadā SEB banka laida klajā savas pirmās zaļās obligācijas 500 miljonu eiro apmērā. Piešķirot Zaļos kredītus, ieņēmumi no SEB Zaļajām obligācijām tiek izmantoti zemu oglekļa emisiju un klimatam draudzīgiem projektiem un ieguldījumiem.

Jaunas Zaļās uzņēmējdarbības iespējas

Izmantojot ilgtspējīgu finansējumu, mēs veicinām ilgtspējīgus biznesa risinājumus ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, jo tieši šodien pieņemtie lēmumi noteiks mūsu iespējas rīt.

Ievērojot mūsu korporatīvās ilgtspējības politiku, SEB banka Baltijas valstīs var izsniegt Zaļo kredītu klientu projektiem, kas atbilst SEB Zaļo obligāciju koncepcijai.

Izvēloties Zaļo kredītu, uzņēmums kļūst par zaļā ilgtspējības cikla daļu.

Kādi kredīti kvalificējas kā Zaļie?
  • Zaļās ēkas
    a) Jaunas ēkas, kur Primārajam neatjaunojamās enerģijas novērtējumam jābūt 10% zemākam par normatīvajos aktos noteikto līmeni gandrīz nulles enerģijas ēkām. 
    b) līdz 2020. gada 31. decembrim uzceltās ēkas, ja ēkai izsniegts A klases energoefektivitātes sertifikāts. 

Kāds ir Zaļā kredīta izvērtēšanas process?

Katrs projekts tiks izvērtēts, vai to var klasificēt kā aktīvu, kas atbilst Zaļajām obligācijām; tas ir, vai tas ir zema oglekļa satura projekts un vai tas atbalsta vides un ekosistēmas uzlabojumus, kā noteikts
SEB Zaļo obligāciju koncepcijā (ENG, PDF) 

Kredītus, kas atbilst šiem kritērijiem, SEB Zaļo obligāciju investoru pārskatā var norādīt kā 
SEB Zaļo obligāciju kvalificētus aktīvus (ENG, PDF)

Izvēlei ir nozīme. Izdariet pareizo izvēli par labu videi.

Lai saņemtu vairāk informācijas par Zaļo kredītu, lūdzam sazināties ar savu SEB bankas darījumu vadītāju vai rakstīt uz zalaiskredits@seb.lv