Switch to mobile version. Augšup

Valūtas maiņa

Valūtas maiņa

SEB banka nodrošina:

 • Šodienas un nākotnes valūtas maiņas norēķinus visās vadošajās pasaules valūtās par izdevīgu cenu un augstu likviditāti
 • Iespēju saņemt izdevīgākus valūtas maiņas nosacījumus, atkarībā no darījumu apjoma un rakstura

SEB banka Jums piedāvā valūtu maiņas darījumus ar tūlītēju izpildi, kā arī piedāvā finanšu instrumentu darījumus, kas paredz valūtas maiņas darījumus ar izpildi nākotnē. Vairāk informācijas varat iegūt pie mūsu finanšu tirgus speciālistiem.

SEB bankas valūtu kursi

Uzlabots valūtas maiņas kurss

 • Darījumiem, kas pārsniedz 10 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā, SEB banka var piešķirt uzlabotu valūtas maiņas kursu, ja darījums ir pieteikts izmantojot internetbanku vai SEB bankas filiālē;
 • Valūtas maiņu telefoniski par izdevīgāku kursu var saskaņot, ja starp SEB banku un klientu ir noslēgts finanšu instrumentu darījumu līgums. Šādu līgumu klients var noslēgt, ja tiek veikti regulāri valūtas maiņas darījumi par summu virs 10 000 EUR; Darījumu pieteikt var SEB bankas darba laikā - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot uz tālruni 67215656.
 • Valūtas maiņas darījumu nosacījumi ir atrunāti bankas vispārējos darījumu noteikumos.

Spot (today, tomorrow) valūtas maiņas darījums
 
Tūlītēja vienas valūtas maiņa pret citu pēc aktuālā valūtu maiņas kursa

 • Spot ir valūtas maiņas darījumi ar norēķiniem līdz divām bankas darba dienām pēc darījuma noslēgšanas dienas;
 • Darījumiem, kas pārsniedz 10 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā, SEB banka var piešķirt uzlabotu valūtas maiņas kursu;
 • Vairāk informācijas par Spot darījumiem iegūsiet, zvanot uz tālruni 67215656.

Paziņojums par darbību valūtu maiņas tirgū

Forward valūtas maiņas darījums
 
Valūtas maiņas darījums nākotnē pēc šobrīd noteikta valūtu maiņas kursa

 • Forward valūtas maiņas darījums ir finanšu instruments, kas paredz valūtas maiņu nākotnē pēc darījuma slēgšanas brīdī norunāta valūtu maiņas kursa;
 • Ar Forward darījuma palīdzību Jūs varat precīzāk plānot Jūsu uzņēmuma naudas plūsmu;
 • Lai veiktu Forward darījumu, Jums ir jānoslēdz finanšu instrumentu darījumu līgums ar SEB banku;
 • Vairāk informācijas par Forward darījumiem iegūsiet, zvanot uz tālruni 67215656.

Kādos gadījumos izdevīgi izmantot forward darījumus?

Forward darījumus Jums varētu būt izdevīgi izmantot, ja uzņēmējdarbību veicat starptautiskajos tirgos, kā rezultātā:

 • importējat vai eksportējat produkciju ar iepriekš zināmu cenu ārvalstu valūtā;
 • sadarbības partnerim par preci vai pakalpojumu maksājat ārvalstu valūtā, un uzņēmuma ienākošās/izejošās dažādu valūtu naudas plūsmas ir iepriekš paredzamas.

Swap valūtas maiņas darījums
 
Vienas valūtas pirkšana šodien un tā pašas valūtas pārdošana pēc noteikta laika

 • Swap valūtu mijmaiņas darījums ir finanšu instruments, kurā darījuma puses darījuma slēgšanas brīdī vienojās par diviem darījuma valūtas maiņas kursiem – tūlītējo un nākotnes. Šodien konvertēto valūtu Jūs apņematies pēc noteikta laika konvertēt atpakaļ uz sākotnējo valūtu pēc iepriekš norunāta kursa. Swap darījums dod Jums iespēju uz laiku izmantot vienu valūtu citas vietā un pēc tam tās samainīt atpakaļ;
 • Vairāk informācijas par Swap darījumiem iegūsiet, zvanot uz tālruni 67215656.

Kādos gadījumos izdevīgi lietot Swap valūtas maiņas darījumu?

 • Swap tiek lietots, lai optimizētu uzņēmuma naudas plūsmu - piemēram, gadījumā, ja uzņēmuma norēķini notiek vienā valūtā, bet uz laiku rodas nepieciešamība veikt norēķinus citā valūtā;
 • Swap darījumus bieži izmanto, lai pārceltu noslēgta Forward valūtas maiņas darījuma termiņu uz agrāku vai vēlāku norēķinu datumu.

Opcijas valūtas maiņas darījums
 
Tiesības, bet ne pienākums, pirkt vai pārdot noteiktu valūtu noteiktā laika posmā par fiksētu cenu

 • Opcijas valūtu mijmaiņas darījums ir finanšu instruments, kas dod tiesības opcijas pircējam izvēlēties pirkt vai pārdot valūtu konkrētā laikā par jau iepriekš atrunātu valūtu kursu. Opcijas pircējs maksā opcijas pārdevējam opcijas prēmiju, kas atkarīga no izvēlētā valūtu pāra, valūtas kursa, darījuma termiņa un citiem faktoriem;
 • Vairāk informācijas par valūtu opciju darījumiem iegūsiet, zvanot pa tālruni 67215656.

Opcijas ir piemērotas gadījumā, kad Jūs precīzi nezināt, vai plānotais maksājums notiks (piemēram, piedaloties konkursos, tenderos u.c.), un vēlaties samazināt risku.

2007. gada 1. novembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs, to skaitā arī Latvijā, stājās spēkā direktīva, kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. Šī direktīva jeb MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ir radīta ar mērķi harmonizēt Eiropas Savienības valstu likumdošanu un stiprināt klientu interešu aizsardzību darījumos ar finanšu instrumentiem.

Direktīvas mērķis ir atvērt Eiropas finanšu tirgus robežas un palielināt konkurenci finanšu tirgos. Atvērtais tirgus pieprasīs no investīciju pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt augstāku klientu interešu aizsardzības pakāpi.

Latvijā MiFID direktīva tika ieviesta ar Finanšu instrumentu tirgus likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu grozījumiem, palielinot prasību apjomu, kas jāievēro finanšu tirgus pakalpojumu sniedzējiem.

2012. gada 4. jūlijā Eiropas Padome pieņēma tieši piemērojamu Regulu Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (EMIR), kas nosaka papildus noteikumus ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumu veikšanai.

Papildu informācija

Ieguldījumu produktu un ar tiem saistīto risku apraksti

Klienta statuss

Biežāk uzdotie jautājumi

Informācija par SEB banku un tās ieguldījumu pakalpojumiem

Rīkojumu izpildes politika (spēkā no 2017.gada 17.janvāra)

Rīkojumu izpildes politika (spēkā līdz 2017.gada 16.janvārim)

Rīkojumu izpildes vietas

Interešu konfliktu politika

Maksājumi saistībā ar ieguldījumiem fondos

Vairāk informācijas par EMIR

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Noderīgi

Uzziniet par SEB bankas piedāvātajām vietējo un starptautisko rēķinu un pakalpojumu apmaksas iespējām vienā pārskatāmā lapā.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.