Switch to mobile version. Augšup

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu bērna nākotnei

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu bērna nākotnei

 • Kapitāls bērna izglītošanai vai citam svarīgam mērķim
 • Vecāka dzīvības apdrošināšana
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi

Noslēgt līgumu un uzzināt vairāk par uzkrājuma veidošanu bērna nākotnei varat pie apdrošināšanas speciālistiem SEB bankas filiālēs vai zvanot pa tālruni 67079800.

Kāpēc veidot uzkrājumu bērnam?

Kad Jūsu bērns sasniegs pilngadību, viņam var būt nepieciešams Jūsu atbalsts patstāvīgas dzīves sākšanai, piemēram:

 • studiju maksai
 • mājokļa iegādei
 • auto iegādei
 • citam lielākam pirkumam

Parūpējieties par to, sākot veidot uzkrājumu bērna nākotnei jau šodien.

Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas priekšrocības un iespējas:

 • Elastīgas iemaksas
  Neierobežots iemaksu apmērs un iespēja to mainīt visā līguma darbības laikā.
 • Kontrole pār uzkrājumu
  Visu līguma laiku uzkrājums ir krājēja īpašums. Termiņa beigās iespējams izlemt, kādam mērķim to izmantot.
 • Uzkrājums tiek ieguldīts
  Jums ir iespēja izvēlēties starp vairākām fondu stratēģijām, kuros ieguldīt uzkrājumu, tādējādi potenciāli palielinot uzkrājuma apmēru ilgtermiņā.
 • Nodokļu atvieglojumi*
  Ienākuma nodokļa atvieglojumi 20% apmērā no Jūsu veiktajām iemaksām. Tas nozīmē, ka par katriem 100 EUR, kas tiks iemaksāti uzkrājumā, Jūs no valsts varat atgūt 20 EUR.
 

* Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem atbilst šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu regulējums laika gaitā var mainīties. Nodokļu rezultāts var būt atšķirīgs katrā individuālā gadījumā.

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Calculate how much you need to save for your child’s future

 • Monthly deposit in savings account
  EUR
   
  Monthly deposit must be between 35 and 999 EUR
   
  Calculate
 • Savings term
  years
   
  Savings term must be between 10 and 18 years.
   
  1089 EUR
  (approx.)
  Amount saved at maturity
  The final amount depends on deposited amount, chosen life insurance premiums and funds performance.

  With 3% profit: 1489 EUR

  With 0% profit: 1000 EUR

  With -3% profit: 996 EUR

   
  1000 EUR
  (100 EUR yearly)
  Tax refund amount
  Tax refund amount depends on income and the amount you are already paying in other savings products. To receive tax refunds an application with income data once a year should be submitted in State Revenue Service.
  Total returns: 2089 EUR
  (savings + tax refund)
  Apply
  Return
Calculations were made assuming, that customer is 35 years old, and has chosen Life insurance sum in amount of 1400 EUR. The amount of the savings depends on the profitability of the fund you have chosen, the administration fees and the cost of Life and accident insurance (for more details on deductions, see HERE). Historical results and / or yields are not a reliable indicator for predicting future outcomes and / or yields and do not guarantee equivalent results and / or yields in the future. Your capital is not guaranteed. This calculation uses the current tax policy and the income tax rate, which may change, according to possible changes in the regulatory enactments. The tax amount to be recovered will vary from case to case. This calculation does not take in account contributions made in other savings products, which could change the amount of tax refund.

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Dzīvības apdrošināšana

Kopā ar uzkrājuma veidošanu tiek apdrošināta Jūsu dzīvība, kas bērnam sniedz materiālo aizsardzību. Ja notiek ļaunākais un bērna vecāks zaudē dzīvību, bērna kontā tiek izmaksāta apdrošinājuma summa un izveidotais uzkrājums.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Ir iespēja izvēlēties arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu sev vai bērnam. Apdrošināšana būs spēkā 24 stundas katru nedēļas dienu neatkarīgi no Jūsu vai bērna atrašanas vietas – skolā, darbā, mājās, brīvajā laikā, t.sk., atrodoties ārpus Latvijas.

Kas jādara, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas (pieaugušajam) informācijas dokuments

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas (bērnam) informācijas dokuments

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

 • UZKRĀJUMS

  Jūsu bērna nākotnes kapitāls

  • Uzkrājumu regulāri papildināsiet ar brīvi izvēlētu summu.
  • Jūs pats varat izvēlēties iemaksu biežumu – reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā.
 • IENESĪGUMS

 • NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

  20% no veiktajām iemaksām

  • Ja līgums ir noslēgts vismaz uz 10 gadiem, tad par iemaksām, kas nepārsniedz 10 % no jūsu gada algas „uz papīra”, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā, jūs varat saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus 20 % apmērā.
  • Savas nodokļa atvieglojumu izmantošanas iespējas varat aprēķināt nodokļu kalkulatorā
  • Lasīt vairāk par nodokļa atvieglojumiem

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Līguma termiņa beigās

Slēdzot līgumu, Jūs noteiksiet termiņu, kad būs pieejams uzkrātais kapitāls. Iesniedzot atlīdzības pieteikumu (PDF), Jūs saņemsiet faktisko uzkrājumu, ko varēsiet novirzīt Jūsu bērna mērķim. 

Līguma pirmstermiņa izbeigšana

Ja gadās kāda neparedzēta situācija un uzkrātā nauda tomēr nepieciešama ātrāk, uzkrājuma līgumu iespējams lauzt arī pirms termiņa, saņemot noteikto atpirkuma summu. Ja ir saņemti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, laužot līgumu pirmajos 10 gados, būs jāatmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par summu, kurai piemēroti nodokļu atvieglojumi.

Apdrošinātā nāves gadījumā

Ja notiek ļaunākais un bērna vecāks zaudē dzīvību, pamatojoties uz likumiskā aizbildņa pieteikumu, bērna kontā tiek izmaksāta apdrošinājuma summa un izveidotais uzkrājums.

Svarīgi! Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti fiziskas personas ienākumi no uzkrājumiem ar dzīvības apdrošināšanu. Nodoklis ir jāmaksā 20% apmērā no dzīvības apdrošināšanas līgumā gūtā ienākuma, ko nosaka kā starpību starp izmaksājamo uzkrājumu un visām veiktajām iemaksām līguma laikā (nevis no visas uzkrājuma summas). Nodoklis ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, uzkrājuma vai atpirkuma izmaksas brīdī un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs, t. i., SEB Life and Pension Baltic SE. Tātad Jums nebūs jāveic nekādas papildu darbības nodokļa deklarēšanai un samaksai.

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Uzkrājuma papildināšana iespējama šeit

Apdrošināšanas līgums paredz brīvas iemaksas, tomēr, lai izveidotu pietiekamu uzkrājumu, ir rekomendējami regulārie maksājumi. Jūsu ērtībām internetbankā ir nodrošināta iespēja izveidot regulāro maksājumu uzdevumu, kuru SEB banka izpildīs automātiski ar Jūsu noteikto regularitāti un summu.
Internetbankā ir iespējams veikt arī papildu iemaksas bērna uzkrājumā – jebkurā laikā un ar brīvi izvēlētu summu.

Informācija par apdrošināšanas līgumu un uzkrājumu

Internetbankā ir pieejama informācija par visiem Jūsu līgumiem, to termiņiem, apdrošinājuma summām, labuma guvējiem, kā arī Jūs ērti varat sekot līdzi savam uzkrājumam.

Izmaiņas līgumā

Internetbankā varat veikt dažādus grozījumus līgumā – pieteikt atlīdzību līguma termiņa beigās, mainīt izvēlētos ieguldījumu fondus, kuros izvietots Jūsu līdzšinējais uzkrājums, mainīt fondus, kuros turpmāk veidot uzkrājumus, kā arī riska tolerances robežu.

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.


Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Dzīvības apdrošināšana ar tirgum piesaistītu līdzekļu uzkrāšanu

Noteikumi nr. 101.060/ 101.061

Konsultācija par līguma noslēgšanu, pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Ieguldījumu instrumentu daļu pirkšana/pārdošana Bez maksas
Izmaiņas apdrošināšanas prēmiju iemaksu vai uzkrājuma sadalījumā Bez maksas
Apdrošinājuma summas maiņa Bez maksas

Limiti

Minimālā dzīvības riska apdrošinājuma summa 150.00 EUR
Minimālā nelaimes gadījumu apdrošinājuma summa 1 500.00 EUR
Minimālās atpirkuma summas apmērs 0.00 EUR

Aprēķinu, izmaksu un izmaiņu veikšanas termiņi

Ieguldījumu instrumentu daļu iegāde 5 darba dienu laikā
pēc apdrošināšanas prēmijas saņemšanas1
Uzkrājuma aprēķins apdrošinātā nāves gadījumā 5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma iesniegšanas1
Uzkrājuma aprēķins apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā 5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar līgumā noteiktās atpirkuma summas aprēķinu1
Uzkrājuma aprēķins apdrošināšanas līguma termiņa beigās 5 darba dienu laikā
pēc līguma termiņa beigu datuma1
Izmaiņas apdrošināšanas prēmiju iemaksu sadalījumā 5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma iesniegšanas
Izmaiņas uzkrājuma ieguldījumu sadalījumā:
   •  ieguldījumu instrumentu daļu pārdošana 5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma saņemšanas1
   •  ieguldījumu instrumentu daļu pirkšana 5 darba dienu laikā
pēc pārdošanas izpildes1
Apdrošinājuma summas maiņa (izmaiņas stājas spēkā ar nākamo polisē norādīto maksāšanas periodu) 10 darba dienu laikā
pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas

Valūtas maiņas kurss

Valūtas maiņas kurss, ja nepieciešama valūtas konvertācija Eiropas Centrālās bankas noteiktais valūtas maiņas kurss aprēķinu veikšanas dienā

Garantētā uzkrājuma ienesīgums

Garantētais uzkrājums EUR USD
0% 0%

Procentu likmes ir spēkā no 15.07.2021.

 


 

1 Izņemot gadījumus, kad ieguldījumu instrumentu pārvaldītājs nodrošina darījumu izpildi citos termiņos (piemēram, ja ieguldījumu instrumentu mītnes zemē ir oficiālās brīvdienas).

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Kontakti

Pieteikums zvanam

Lūdzu, norādiet savus kontaktus, un SEB Life and Pension Baltic SE eksperti sazināsies ar Jums, lai pārrunātu jautājumus par apdrošināšanu, uzkrājumu veidošanu un nodokļa atvieglojumu izmantošanu.

Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši Datu apstrādes principiem (PDF), ar kuriem varat iepazīties arī SEB klientu apkalpošanas vietās.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.