Mainīt valodu:
Image
women standing

Ieguldījumu fondi

Uzticiet ikdienas ieguldījumu lēmumus profesionāļiem.

Paragraphs
Redzēju informāciju, ka SEB Strategy fondi tiks aizvietoti vai apvienoti ar SEB Active fondiem. Ko tas nozīme?

Tas nozīmē, ka visi esošie SEB Strategy fondi pēc fondu apvienošanas beigs pastāvēt un to aktīvus (vērtspapīri, nauda, dividendes utt.) un saistības (administratīvas izmaksas, fondu pārvaldes rēķini, utt.) pārņems SEB Active fondi.

 SEB Investment Management AB sedz visas izmaksas, kas saistītas ar juridiskajām, konsultāciju un administrācijas izmaksām, kas rodas saistībā ar apvienošanos. Jaunie fondi – SEB Active fondi – ir Zviedrijas UCITS tipa fondi. 

SEB Active fondi ir jauni fondi, kas pēc būtības ir ļoti līdzīgi līdzšinējiem Strategy fondiem, tomēr paver plašākas līdzekļu ieguldīšanas iespējas. 

 • SEB Strategy Defensive tiks pievienots SEB Active 20.
 • SEB Strategy Balanced tiks pievienots SEB Active 30.
 • SEB Strategy Opportunity tiks pievienots SEB Active 55.
 • SEB Strategy Growth tiks pievienots SEB Active 80.
Vai jauniem fondiem būs tā pati riska klase, kā iepriekšējiem?

SEB Active 20 un SEB Active 30 fondiem riska līmenis ir identisks ar SEB Strategy Defensive un SEB Strategy Balanced fondiem. 

SEB Active 55 un SEB Active 80 riska līmenis ir zemāks nekā SEB Strategy Opportunity un SEB Strategy Growth fondiem. 

Vienlaikus visi fondi ir pakļauti kredītriskam, darījuma partnera riskam, likviditātes riskam, darbības riskam, valūtas riskam, atvasināto instrumentu riskam un procentu likmju riskam.

Var ar jaunajiem fondiem es varēšu nopelnīt vairāk?

Peļņa un risks iet roku rokā. Jaunajiem fondiem ir līdzīgs riska līmenis kā esošajiem Strategy fondiem.

Vai komisijas maksas par jaunajiem fondiem būs tādas pašas, kā iepriekšējiem? Vai man būs jāmaksā vairāk?

Bankas ieturētā komisija (Ikmēneša apkalpošanas maksa Latvijā) nemainīsies.

Taču Fondu pārvaldes sabiedrības ieturētās komisijas (Pastāvīgās izmaksas), kuras tiek ierēķinātas fonda cenā atsevišķiem fondiem, mainīsies. 

SEB Active 20 un SEB Active 30 ir zemākas Pastāvīgās izmaksas, bet SEB Active 55 un SEB Active 80 Pastāvīgās izmaksas ir augstākas nekā SEB Strategy fondiem.

  SEB Strategy Defensive fund (fonds, kuru pievienos) SEB Active 20 fund (fonds, kam pievienos)

Fondu klase

C (EUR)
LU0486618746
B (EUR)
SE0016075824

Fondu klase

UC (EUR)
LU1808750001
F (EUR)
SE0016075865

Fondu klase

HNWCB(EUR)
LU1124617280
C (EUR)
SE0016075832

Pārvaldīšanas komisija

C(EUR) 1.00 %
UC(EUR) 0.50 %
HNWCB(EUR) 0.75%
B(EUR) 0.85 %
F(EUR) 0.425 %
C(EUR) 0.64%

Pastāvīgās maksas

C(EUR) 1.14 %
UC(EUR) 0.64 %
HNWCB(EUR) 0.89%
B(EUR) 0.95 %
F(EUR) 0.53 %
C(EUR) 0.74%
  SEB Strategy Balanced fund (fonds, kuru pievienos) SEB Active 30 fund (fonds, kam pievienos)

Fondu klase

C (EUR)
LU0660786715
B (EUR)
SE0016075899

Fondu klase

UC (EUR)
LU1764038458
F (EUR)
SE0016075949

Fondu klase

HNWCB(EUR)
LU1124616985
C (EUR)
SE0016075907

Pārvaldīšanas komisija

C(EUR) 1.25 %
UC(EUR) 0.625 %
HNWCB(EUR) 1.00%
B(EUR) 1.00 %
F(EUR) 0.50 %
C(EUR) 0.80%

Pastāvīgās maksas

C(EUR) 1.37 %
UC(EUR) 0.75 %
HNWCB(EUR) 1.12%
B(EUR) 1.10 %
F(EUR) 0.60 %
C(EUR) 0.90%
  SEB Strategy Opportunity fund (fonds, kuru pievienos) SEB Active 55 fund(fonds, kam pievienos)

Fondu klase

C (EUR)
LU0660786806
B (EUR)
SE0016076079

Fondu klase

UC (EUR)
LU1764038532
F (EUR)
SE0016076046

Fondu klase

HNWCB(EUR)
LU1124617520
C (EUR)
SE0016076061

Pārvaldīšanas komisija

C(EUR) 1.35%
UC(EUR) 0.68%
HNWCB(EUR) 1.10%
B(EUR) 1.35 %
F(EUR) 0.675 %
C(EUR) 1.10%

Pastāvīgās maksas

C(EUR) 1.40 %
UC(EUR) 0.73 %
HNWCB(EUR) 1.15%
B(EUR) 1.45 %
F(EUR) 0.78 %
C(EUR) 1.20%
  SEB Strategy Growth fund (fonds, kuru pievienos) SEB Active 80 fund (fonds, kam pievienos)

Fondu klase

C (EUR)
LU0660787010
B (EUR)
SE0016076145

Fondu klase

UC (EUR)
LU1764038615
F (EUR)
SE0016076111

Fondu klase

HNWCB(EUR)
LU1124617363
C (EUR)
SE0016076137

Pārvaldīšanas komisija

C(EUR) 1.45 %
UC(EUR) 0.725 %
HNWCB(EUR) 1.20%
B(EUR) 1.45 %
F(EUR) 0.725 %
C(EUR) 1.20%

Pastāvīgās maksas

C(EUR) 1.51 %
UC(EUR) 0.79 %
HNWCB(EUR) 1.26%
B(EUR) 1.55 %
F(EUR) 0.83 %
C(EUR) 1.30%

Vai  Strategy fondu daļas, kas man pašreiz pieder, automātiski tiks aizvietotas ar Active fondu daļām?

Jā, Strategy fondu daļas automātiski aizvietos ar jaunajām SEB Active fondu daļām laikā no 4. līdz 15. novembrim, ja vien Jūs nebūsiet izmantojis tiesības bez maksas pieprasīt sev piederošo SEB Strategy fondu daļu atpakaļpirkšanu vai maiņu uz citu ieguldījumu fondu.

Vai līdz ar fondu maiņu tagadējais kapitāls (naudas izteiksme/ieguldītais kapitāls) palielināsies vai samazināsies?

Sākotnējā ieguldījumu summa nemainīsies. Jaunie SEB Active fondi ir pakļauti tādiem pašiem riskiem kā Strategy fondi. To vērtība var palielināties vai samazināties un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē.

Ja es negribu jauno fondu, ko man darīt?

Ja nepiekrītat fondu apvienošanai, Jums ir tiesības bez maksas pieprasīt sev piederošo SEB Strategy fondu daļu atpakaļpirkšanu vai maiņu uz citu ieguldījumu fondu, iesniedzot attiecīgo rīkojumu internetbankā līdz š.g. 4. novembra plkst. 14.00.

Es ieguldīju fondā ar Roboinvestoru. Kur es varu pārdot fonda daļas, ja es negribu, lai man ir jauns fonds?

Jūs varat iesniegt fondu pārdošanas vai maiņas rīkojumu internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri/Fondi” vai sadaļā “Mans portfelis”. 

Lūdzu pārliecinieties, vai jums papildus ir/nav aktīvs regulārais fondu pirkšanas rīkojums kādā no Strategy fondiem. Ja ir – šajā gadījumā jums jāpārtrauc regulārais fondu pirkšanas rīkojums. To var izdarīt vai nu filiālē vai internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri / Regulārā fondu pirkšana” līdz šī gada 4. novembra plkst. 14.00. 

Ja plānojat atcelt regulāro fondu pirkšanas rīkojumu, aicinām nekavēties, jo atkarībā no regulārajā fondu pirkšanas rīkojumā norādītā ieguldījumu datuma un ieguldījumu regularitātes, periodā līdz 4.novembrim var tikt iesniegti jauni rīkojumi par SEB Strategy fondu iegādi.

Ja es ieguldīju fondā ar Roboinvestoru un izvēlējos veikt regulārus ieguldījumus, ko man darīt, ja es negribu turpināt ieguldīt jaunajā fondā?

Jūs varat iesniegt fondu pārdošanas vai maiņas rīkojumu internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri/Fondi” vai sadaļā “Mans portfelis”. 

Šajā gadījumā jums papildus jāpārtrauc regulārais fondu pirkšanas rīkojums. To var izdarīt vai nu filiālē vai internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri / Regulārā fondu pirkšana” līdz šī gada 4. novembra plkst. 14.00. 

Ja plānojat atcelt regulāro fondu pirkšanas rīkojumu, aicinām nekavēties, jo atkarībā no regulārajā fondu pirkšanas rīkojumā norādītā ieguldījumu datuma un ieguldījumu regularitātes, periodā līdz 4.novembrim var tikt iesniegti jauni rīkojumi par SEB Strategy fondu iegādi.

Es ieguldīju fondā ar Roboinvestoru un man ir noformēts, ka nauda tiks ieguldīta regulāri. Kas notiks, ja es neko nemainīšu un mani apmierina jaunie fondi?

Neveicot nekādas darbības (netiek iesniegts fondu pārdošanas vai maiņas rīkojums un netiek pārtraukts regulārais fondu pirkšanas rīkojums), esošie ieguldījumi tiks migrēti uz attiecīgo SEB Active fondu, kā arī tiks labots regulārais fondu pirkšanas rīkojums, tā, lai turpmāk jaunie ieguldījumi tiktu veikti SEB Active fondā. 

Ar kuru datumu būs jaunie fondi? Vai būs periods, kad darbības ar fondiem/darbības ar Roboinvestoru nebūs iespējamas? 
 • Rīkojumus darījumiem ar SEB Strategy fondiem var iesniegt līdz 4. novembra plkst. 14.00. 
 • Laika posmā no 4. novembra plkst. 14.00 līdz 15. novembrim nebūs iespējams iesniegt rīkojumus ne ar SEB Strategy fondiem, ne SEB Active fondiem. Šajā laika posmā nebūs pieejama arī Roboinvestora funkcionalitāte SEB mobilajā lietotnē. 

Regulāro fondu pirkšanas rīkojumu ar SEB Strategy fondiem var atcelt līdz 4. novembra plkst. 14.00. To var izdarīt vai nu filiālē vai internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri / Regulārā fondu pirkšana”. 

Ja plānojat atcelt regulāro fondu pirkšanas rīkojumu, aicinām nekavēties, jo atkarībā no regulārajā fondu pirkšanas rīkojumā norādītā ieguldījumu datuma un ieguldījumu regularitātes, periodā līdz 4.novembrim var tikt iesniegti jauni rīkojumi par SEB Strategy fondu iegādi.

Pirms sāku ieguldīt ar Roboinvestoru, aizpildīju testu, kas pārbaudīja manas zināšanas un man tika rekomendēts konkrēts fonds. Vai jaunais fonds atbilst manām zināšanām un pieļaujamajam riskam?

Klientiem, kas sākot ar 15. novembri saņems Roboinvestora ieteikumus, tiks rekomendēti jaunie SEB Active fondi, aizvietojot SEB Strategy fondus pēc tā paša principa, kā notiks šo fondu apvienošana. Izanalizējot fondus, kas tiek apvienoti, esam secinājuši, ka tiem ir līdzīgas gan ieguldījumu stratēģijas, gan ieteicamais ieguldījumu termiņš, kā arī jaunajiem fondiem ir tāds pats vai zemāks riska līmenis. Active fondiem ir noteikts salīdzinošais indekss (kas nebija SEB Strategy fondiem), kā arī katram no SEB Active fondiem ir noteikti intervāli akciju īpatsvaram.

Lai gan fondi ir līdzīgi, tomēr nevaram apgalvot, ka tie ir identiski, tāpēc, lūdzam iepazīties ar papildu informāciju par SEB Active fondiem, kas pieejama mūsu mājaslapā (ziņā par fondu apvienošanu). Šeit pieejamas arī saites uz SEB Active fondu pamatinformācijas dokumentiem (KIID) un fondu pārvaldītāja sagatavoto fondu salīdzinājumu (dokumenti šobrīd pieejami angļu valodā).

Ja vēlaties, lai banka atkārtoti izvērtē Jūsu piemērotību attiecībā uz jauno SEB Active fondu (kas tiks iegūts fondu apvienošanas rezultātā), lūdzam pieteikties uz ieguldījumu konsultāciju, kas par jaunajiem fondiem būs pieejama no 15. novembra.

Ja es ieguldīju fondā ar Roboinvestoru, kur es varu redzēt veiktos ieguldījumus?

Klients var sekot līdzi ar Roboinvestoru veiktajiem ieguldījumiem gan mobilās lietotnes sadaļā “Ieguldījumi”, gan arī savas internetbankas sadaļā “Vērtspapīri”, apskatot tur pieejamos pārskatus. 

No 4.11. līdz 15.11.
Kāpēc man neiet Roboinvestors? Kad tā darbība tiks atjaunota?

Laika periodā no 4. novembra līdz 15. novembrim notiek SEB mobilajā lietotnē rekomendēto fondu apvienošana, tāpēc Roboinvestors nav pieejams. Plānots, ka Roboinvestors atkal būs pieejams no 15. novembra.
 

Jums tikai jāizvēlas atbilstošākā ieguldījumu stratēģija ar attiecīgo riska līmeni. Pārējo paveiks fonda pārvaldnieks.

 • Ieteicams ilgtermiņa ieguldījumiem.
 • Minimālā ieguldījuma summa ir 1 eiro.
 • Plaša izvēle – dažādu stratēģiju, reģionu, akciju, obligāciju un sektoru fondi.
 • Ērta rīkojumu noformēšana internetbankā un portfeļa pārskats mobilajā lietotnē.

Jums tikai jāizvēlas atbilstošākā ieguldījumu stratēģija ar attiecīgo riska līmeni. Pārējo paveiks fonda pārvaldnieks.

 • Sākumā izveidojiet norēķinu vai ieguldījumu kontu, tad atveriet un pievienojiet vērtspapīru kontu. Internetbankā kontus var atvērt bez maksas
 • Izvēlieties fondus, kuros ieguldīt – tradicionālos vai stratēģiju fondus, vai abos.
 • Internetbankā aizpildiet darījuma rīkojumu formu.
 • Vislabākajiem rezultātiem, ilgtermiņā iesakām noformēt fonda regulāro maksājumu, tas līdzsvaros iespējamās ieguldījumu portfeļa vērtības svārstības.

SEB Ieguldījumu fondi

SEB ieguldījumu fondus pārvalda ieguldījumu profesionāļi saskaņā ar konkrētā fonda prospektu. Šie fondu veidi var būt piemēroti dažādiem ieguldītāju tipiem - gan klientiem, kuri sagaida zemu ieguldījumu risku un atdevi, kā arī klientiem, kuru mērķis ir papildināt sabalansētu ieguldījumu portfeli, uzņemoties lielāku risku.

Izvēlies sev piemērotāko riska līmeni, un par pārējo parūpēsies fonda pārvaldības komanda.

SEB Active fondi ir piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem. Izvēloties piemērotāko SEB Active fondu, noteicošais ir ieguldījuma mērķis, termiņš un pieņemamais riska līmenis. Uzzini vairāk

 • Izvēlieties no dažādiem fondiem: obligāciju, naudas tirgus un akciju fondos. Turklāt Jūs varat izvēlēties no dažādām valstīm, reģioniem un tautsaimniecības nozarēm
 • Piemēroti dažādiem ieguldītāju tipiem

SEB ieguldījumu fondus pārvalda ieguldījumu profesionāļi saskaņā ar konkrētā fonda prospektu. Šie fondu veidi var būt piemēroti dažādiem ieguldītāju tipiem - gan klientiem, kuri sagaida zemu ieguldījumu risku un atdevi, kā arī klientiem, kuru mērķis ir papildināt sabalansētu ieguldījumu portfeli, uzņemoties lielāku risku.

Izvēlies sev piemērotāko riska līmeni, un par pārējo parūpēsies fonda pārvaldības komanda.

SEB Active fondi ir piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem. Izvēloties piemērotāko SEB Active fondu, noteicošais ir ieguldījuma mērķis, termiņš un pieņemamais riska līmenis. Uzzini vairāk

Saņemiet individuālu ieguldījumu risinājumu mobilajā lietotnē jebkurā laikā

 • No idejas līdz ieguldījumu risinājumam tikai 15 minūtes.
 • Ieguldiet sākot no 1 eiro.
 • Vienkāršs process – nav nepieciešama profesionāla finanšu izglītība.

Ieguldījumu ABC

Uzsākot ieguldīt, var būt sarežģīti saprast visas detaļas. Tāpēc mēs izveidojām īsu rokasgrāmatu, kas Jums palīdzēs atrisināt neskaidrības.

 • Rokasgrāmata veiksmīgai ieguldījumu uzsākšanai.
 • Būtiskākās nianses, kam jāpievērš uzmanība.
 • Atšķirības starp ieguldījumu produktiem.

Uzsākot ieguldīt, var būt sarežģīti saprast visas detaļas. Tāpēc mēs izveidojām īsu rokasgrāmatu, kas Jums palīdzēs atrisināt neskaidrības.

Ieguldījumu produktu cenas lielā mērā ir atkarīgas no fonda, kurā Jūs plānojat ieguldīt. Tomēr Jums vajadzētu ņemt vērā šādas izmaksas:

 • Vērtspapīru konta atvēršana, kas internetbankā ir bez maksas
 • Ieguldījumu konta atvēršana (ieteicama, bet ne obligāta), kas ir bez maksas
 • Ikmēneša apkalpošanas maksa
 • Fonda pastāvīgā maksa
Pakalpojums Cena Internetbankā/ Filiālē
Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U un F klases ieguldījumu fondiem1, 2, 3
Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana:
 • Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī SEB Active 80 un SEB Active 55 fondi)
0.035%
 • Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī SEB Active 20 un SEB Active 30 fondi)
0.035%
 • Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi)
0.01%
Maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem3
Regulārais pirkšanas uzdevumu pieteikums4 Bez maksas
Fondu apliecību pārdošana Bez maksas
Maiņa Bez maksas
Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu5 0,0150%

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms - 1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā.


 
1 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB U klases ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

2 Maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz katras dienas beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

3 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija.

4 Jauna regulārā pirkšanas uzdevumu pieteikšana nav pieejama.

5 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

Veicot ieguldījumus, Jūs esat pasargāts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus direktīvu (MiFID)

 • Fondu, akciju vai citu finanšu instrumentu ieguldītāju aizsardzība.
 • Finanšu tirgu caurskatāmība.
 • Jūsu ieguldījumus uzglabājam atsevišķi no bankas bilances – tie nav pieejami bankas kreditoriem.

Glabājiet investēšanai paredzētos līdzekļus ieguldījumu kontā

 • Ieteicams darījumiem ar fondiem, akcijām, obligācijām un ETF.
 • Iespēja atlikt iedzīvotāju ienākumu nodokļa samaksu.
 • Ērti pārskatāmi ar finanšu instrumentiem veiktie darījumi.

Atveriet vērtspapīru kontu, lai sāktu ieguldīt

 • Kontu izmanto vērtspapīru glabāšanai un darījumu veikšanai.
 • Pārskaitiet vai saņemiet vērtspapīrus no citām personām vai uzņēmumiem.
 • Iespēja pirkt un pārdot vērtspapīrus internetbankā.
 • Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana internetbankā ir bez maksas.

Mūsu klientu atsauksmes

"Uz klientu vērsta un atsaucīga banka ar profesionāliem darbiniekiem."

"Man patīk iespēja krāt ar digitālo krājkasi un krājkontu. Tas ir ļoti viegli."
 

"Ērti, ātri sniegti pakalpojumi, uzticama, stabila banka."