Change language:
Image
women standing

Investment funds

Leave everyday investment decisions to the professionals.

Paragraphs
Redzēju informāciju, ka SEB Strategy fondi tiks aizvietoti vai apvienoti ar SEB Active fondiem. Ko tas nozīme?

Tas nozīmē, ka visi esošie SEB Strategy fondi pēc fondu apvienošanas beigs pastāvēt un to aktīvus (vērtspapīri, nauda, dividendes utt.) un saistības (administratīvas izmaksas, fondu pārvaldes rēķini, utt.) pārņems SEB Active fondi.

 SEB Investment Management AB sedz visas izmaksas, kas saistītas ar juridiskajām, konsultāciju un administrācijas izmaksām, kas rodas saistībā ar apvienošanos. Jaunie fondi – SEB Active fondi – ir Zviedrijas UCITS tipa fondi. 

SEB Active fondi ir jauni fondi, kas pēc būtības ir ļoti līdzīgi līdzšinējiem Strategy fondiem, tomēr paver plašākas līdzekļu ieguldīšanas iespējas. 

 • SEB Strategy Defensive tiks pievienots SEB Active 20.
 • SEB Strategy Balanced tiks pievienots SEB Active 30.
 • SEB Strategy Opportunity tiks pievienots SEB Active 55.
 • SEB Strategy Growth tiks pievienots SEB Active 80.
Vai jauniem fondiem būs tā pati riska klase, kā iepriekšējiem?

SEB Active 20 un SEB Active 30 fondiem riska līmenis ir identisks ar SEB Strategy Defensive un SEB Strategy Balanced fondiem. 

SEB Active 55 un SEB Active 80 riska līmenis ir zemāks nekā SEB Strategy Opportunity un SEB Strategy Growth fondiem. 

Vienlaikus visi fondi ir pakļauti kredītriskam, darījuma partnera riskam, likviditātes riskam, darbības riskam, valūtas riskam, atvasināto instrumentu riskam un procentu likmju riskam.

Var ar jaunajiem fondiem es varēšu nopelnīt vairāk?

Peļņa un risks iet roku rokā. Jaunajiem fondiem ir līdzīgs riska līmenis kā esošajiem Strategy fondiem.

Vai komisijas maksas par jaunajiem fondiem būs tādas pašas, kā iepriekšējiem? Vai man būs jāmaksā vairāk?

Bankas ieturētā komisija (Ikmēneša apkalpošanas maksa Latvijā) nemainīsies.

Taču Fondu pārvaldes sabiedrības ieturētās komisijas (Pastāvīgās izmaksas), kuras tiek ierēķinātas fonda cenā atsevišķiem fondiem, mainīsies. 

SEB Active 20 un SEB Active 30 ir zemākas Pastāvīgās izmaksas, bet SEB Active 55 un SEB Active 80 Pastāvīgās izmaksas ir augstākas nekā SEB Strategy fondiem.

  SEB Strategy Defensive fund (fonds, kuru pievienos) SEB Active 20 fund (fonds, kam pievienos)
Fondu klase C (EUR)
LU0486618746
B (EUR)
SE0016075824
UC (EUR)
LU1808750001
F (EUR)
SE0016075865
HNWCB(EUR)
LU1124617280
C (EUR)
SE0016075832
Pārvaldīšanas komisija C(EUR) 1.00 %
UC(EUR) 0.50 %
HNWCB(EUR) 0.75%
B(EUR) 0.85 %
F(EUR) 0.425 %
C(EUR) 0.64%
Pastāvīgās maksas C(EUR) 1.14 %
UC(EUR) 0.64 %
HNWCB(EUR) 0.89%
B(EUR) 0.95 %
F(EUR) 0.53 %
C(EUR) 0.74%
  SEB Strategy Balanced fund (fonds, kuru pievienos) SEB Active 30 fund (fonds, kam pievienos)
Fondu klase C (EUR)
LU0660786715
B (EUR)
SE0016075899
UC (EUR)
LU1764038458
F (EUR)
SE0016075949
HNWCB(EUR)
LU1124616985
C (EUR)
SE0016075907
Pārvaldīšanas komisija C(EUR) 1.25 %
UC(EUR) 0.625 %
HNWCB(EUR) 1.00%
B(EUR) 1.00 %
F(EUR) 0.50 %
C(EUR) 0.80%
Pastāvīgās maksas C(EUR) 1.37 %
UC(EUR) 0.75 %
HNWCB(EUR) 1.12%
B(EUR) 1.10 %
F(EUR) 0.60 %
C(EUR) 0.90%
  SEB Strategy Opportunity fund (fonds, kuru pievienos) SEB Active 55 fund(fonds, kam pievienos)
Fondu klase C (EUR)
LU0660786806
B (EUR)
SE0016076079
UC (EUR)
LU1764038532
F (EUR)
SE0016076046
HNWCB(EUR)
LU1124617520
C (EUR)
SE0016076061
Pārvaldīšanas komisija C(EUR) 1.35%
UC(EUR) 0.68%
HNWCB(EUR) 1.10%
B(EUR) 1.35 %
F(EUR) 0.675 %
C(EUR) 1.10%
Pastāvīgās maksas C(EUR) 1.40 %
UC(EUR) 0.73 %
HNWCB(EUR) 1.15%
B(EUR) 1.45 %
F(EUR) 0.78 %
C(EUR) 1.20%
  SEB Strategy Growth fund (fonds, kuru pievienos) SEB Active 80 fund (fonds, kam pievienos)
Fondu klase C (EUR)
LU0660787010
B (EUR)
SE0016076145
UC (EUR)
LU1764038615
F (EUR)
SE0016076111
HNWCB(EUR)
LU1124617363
C (EUR)
SE0016076137
Pārvaldīšanas komisija C(EUR) 1.45 %
UC(EUR) 0.725 %
HNWCB(EUR) 1.20%
B(EUR) 1.45 %
F(EUR) 0.725 %
C(EUR) 1.20%
Pastāvīgās maksas C(EUR) 1.51 %
UC(EUR) 0.79 %
HNWCB(EUR) 1.26%
B(EUR) 1.55 %
F(EUR) 0.83 %
C(EUR) 1.30%

Vai  Strategy fondu daļas, kas man pašreiz pieder, automātiski tiks aizvietotas ar Active fondu daļām?

Jā, Strategy fondu daļas automātiski aizvietos ar jaunajām SEB Active fondu daļām laikā no 4. līdz 15. novembrim, ja vien Jūs nebūsiet izmantojis tiesības bez maksas pieprasīt sev piederošo SEB Strategy fondu daļu atpakaļpirkšanu vai maiņu uz citu ieguldījumu fondu.

Vai līdz ar fondu maiņu tagadējais kapitāls (naudas izteiksme/ieguldītais kapitāls) palielināsies vai samazināsies?

Sākotnējā ieguldījumu summa nemainīsies. Jaunie SEB Active fondi ir pakļauti tādiem pašiem riskiem kā Strategy fondi. To vērtība var palielināties vai samazināties un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē.

Ja es negribu jauno fondu, ko man darīt?

Ja nepiekrītat fondu apvienošanai, Jums ir tiesības bez maksas pieprasīt sev piederošo SEB Strategy fondu daļu atpakaļpirkšanu vai maiņu uz citu ieguldījumu fondu, iesniedzot attiecīgo rīkojumu internetbankā līdz š.g. 4. novembra plkst. 14.00.

Es ieguldīju fondā ar Roboinvestoru. Kur es varu pārdot fonda daļas, ja es negribu, lai man ir jauns fonds?

Jūs varat iesniegt fondu pārdošanas vai maiņas rīkojumu internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri/Fondi” vai sadaļā “Mans portfelis”. 

Lūdzu pārliecinieties, vai jums papildus ir/nav aktīvs regulārais fondu pirkšanas rīkojums kādā no Strategy fondiem. Ja ir – šajā gadījumā jums jāpārtrauc regulārais fondu pirkšanas rīkojums. To var izdarīt vai nu filiālē vai internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri / Regulārā fondu pirkšana” līdz šī gada 4. novembra plkst. 14.00. 

Ja plānojat atcelt regulāro fondu pirkšanas rīkojumu, aicinām nekavēties, jo atkarībā no regulārajā fondu pirkšanas rīkojumā norādītā ieguldījumu datuma un ieguldījumu regularitātes, periodā līdz 4.novembrim var tikt iesniegti jauni rīkojumi par SEB Strategy fondu iegādi.

Ja es ieguldīju fondā ar Roboinvestoru un izvēlējos veikt regulārus ieguldījumus, ko man darīt, ja es negribu turpināt ieguldīt jaunajā fondā?

Jūs varat iesniegt fondu pārdošanas vai maiņas rīkojumu internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri/Fondi” vai sadaļā “Mans portfelis”. 

Šajā gadījumā jums papildus jāpārtrauc regulārais fondu pirkšanas rīkojums. To var izdarīt vai nu filiālē vai internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri / Regulārā fondu pirkšana” līdz šī gada 4. novembra plkst. 14.00. 

Ja plānojat atcelt regulāro fondu pirkšanas rīkojumu, aicinām nekavēties, jo atkarībā no regulārajā fondu pirkšanas rīkojumā norādītā ieguldījumu datuma un ieguldījumu regularitātes, periodā līdz 4.novembrim var tikt iesniegti jauni rīkojumi par SEB Strategy fondu iegādi.

Es ieguldīju fondā ar Roboinvestoru un man ir noformēts, ka nauda tiks ieguldīta regulāri. Kas notiks, ja es neko nemainīšu un mani apmierina jaunie fondi?

Neveicot nekādas darbības (netiek iesniegts fondu pārdošanas vai maiņas rīkojums un netiek pārtraukts regulārais fondu pirkšanas rīkojums), esošie ieguldījumi tiks migrēti uz attiecīgo SEB Active fondu, kā arī tiks labots regulārais fondu pirkšanas rīkojums, tā, lai turpmāk jaunie ieguldījumi tiktu veikti SEB Active fondā. 

Ar kuru datumu būs jaunie fondi? Vai būs periods, kad darbības ar fondiem/darbības ar Roboinvestoru nebūs iespējamas? 
 • Rīkojumus darījumiem ar SEB Strategy fondiem var iesniegt līdz 4. novembra plkst. 14.00. 
 • Laika posmā no 4. novembra plkst. 14.00 līdz 15. novembrim nebūs iespējams iesniegt rīkojumus ne ar SEB Strategy fondiem, ne SEB Active fondiem. Šajā laika posmā nebūs pieejama arī Roboinvestora funkcionalitāte SEB mobilajā lietotnē. 

Regulāro fondu pirkšanas rīkojumu ar SEB Strategy fondiem var atcelt līdz 4. novembra plkst. 14.00. To var izdarīt vai nu filiālē vai internetbankā, sadaļā “Vērtspapīri / Regulārā fondu pirkšana”. 

Ja plānojat atcelt regulāro fondu pirkšanas rīkojumu, aicinām nekavēties, jo atkarībā no regulārajā fondu pirkšanas rīkojumā norādītā ieguldījumu datuma un ieguldījumu regularitātes, periodā līdz 4.novembrim var tikt iesniegti jauni rīkojumi par SEB Strategy fondu iegādi.

Pirms sāku ieguldīt ar Roboinvestoru, aizpildīju testu, kas pārbaudīja manas zināšanas un man tika rekomendēts konkrēts fonds. Vai jaunais fonds atbilst manām zināšanām un pieļaujamajam riskam?

Klientiem, kas sākot ar 15. novembri saņems Roboinvestora ieteikumus, tiks rekomendēti jaunie SEB Active fondi, aizvietojot SEB Strategy fondus pēc tā paša principa, kā notiks šo fondu apvienošana. Izanalizējot fondus, kas tiek apvienoti, esam secinājuši, ka tiem ir līdzīgas gan ieguldījumu stratēģijas, gan ieteicamais ieguldījumu termiņš, kā arī jaunajiem fondiem ir tāds pats vai zemāks riska līmenis. Active fondiem ir noteikts salīdzinošais indekss (kas nebija SEB Strategy fondiem), kā arī katram no SEB Active fondiem ir noteikti intervāli akciju īpatsvaram.

Lai gan fondi ir līdzīgi, tomēr nevaram apgalvot, ka tie ir identiski, tāpēc, lūdzam iepazīties ar papildu informāciju par SEB Active fondiem, kas pieejama mūsu mājaslapā (ziņā par fondu apvienošanu). Šeit pieejamas arī saites uz SEB Active fondu pamatinformācijas dokumentiem (KIID) un fondu pārvaldītāja sagatavoto fondu salīdzinājumu (dokumenti šobrīd pieejami angļu valodā).

Ja vēlaties, lai banka atkārtoti izvērtē Jūsu piemērotību attiecībā uz jauno SEB Active fondu (kas tiks iegūts fondu apvienošanas rezultātā), lūdzam pieteikties uz ieguldījumu konsultāciju, kas par jaunajiem fondiem būs pieejama no 15. novembra.

Ja es ieguldīju fondā ar Roboinvestoru, kur es varu redzēt veiktos ieguldījumus?

Klients var sekot līdzi ar Roboinvestoru veiktajiem ieguldījumiem gan mobilās lietotnes sadaļā “Ieguldījumi”, gan arī savas internetbankas sadaļā “Vērtspapīri”, apskatot tur pieejamos pārskatus. 

No 4.11. līdz 15.11.
Kāpēc man neiet Roboinvestors? Kad tā darbība tiks atjaunota?

Laika periodā no 4. novembra līdz 15. novembrim notiek SEB mobilajā lietotnē rekomendēto fondu apvienošana, tāpēc Roboinvestors nav pieejams. Plānots, ka Roboinvestors atkal būs pieejams no 15. novembra.
 

You only need to choose the fund with the most suitable investment strategy and relevant risk level. The fund manager will do the rest.

 • Recommended for long term investments
 • The minimum amount of an investment is 1 euro
 • Wide range – various strategy, geography, equity, bond and technology funds
 • Convenient order placement in the Internet Bank and portfolio overview in the mobile app.

You only need to choose the fund with the most suitable investment strategy and relevant risk level. The fund manager will do the rest.


Customer-oriented and responsive bank and very competent employees

Comment from NPS survey


I like those colourful tools that I can open a digital coin jar and savings account. It’s very easy.

Comment from NPS survey
 


Convenient, fast services, reliable, stable bank.

Comment from NPS survey

How does investing in funds work?

 • Open a current or an investment account, and then open and connect the securities account . They can be opened via Internet Bank free of charge
 • Choose traditional or strategy funds or both to invest
 • Buy funds
 • For best long-term results we suggest to create a regular fund standing order , since it will decrease the portfolio fluctuations

SEB investment funds

SEB funds are managed by investment professionals in accordance with the fund's prospectus. Those different types of funds may be suitable for various types of investors who expect a low risk-return-reward on investments as well as for a client who aims to complement a balanced investment portfolio, while accepting a higher risk. 

Choose your maximum level of risk and the portfolio management team will take care of the rest.

SEB Active funds are intended for long-term investing. When choosing the SEB Active fund in which to invest, the decisive factors are the purpose of investing, the term, acceptable risk level and the fees.  Learn more

 • Choose from various funds: bond, money market and stock funds. Also, you can choose from different countries, regions and economy sectors
 • Suitable for various types of investors

SEB funds are managed by investment professionals in accordance with the fund's prospectus. Those different types of funds may be suitable for various types of investors who expect a low risk-return-reward on investments as well as for a client who aims to complement a balanced investment portfolio, while accepting a higher risk. 

Choose your maximum level of risk and the portfolio management team will take care of the rest.

SEB Active funds are intended for long-term investing. When choosing the SEB Active fund in which to invest, the decisive factors are the purpose of investing, the term, acceptable risk level and the fees.  Learn more

Investment ABC

If you are new to investing, it could be difficult to understand all the details. So, we created a short guide which will help you to learn the basic stuff. 

 • Guide on how to get started
 • Ideas on what to look for when choosing where to invest
 • Investing dictionary

If you are new to investing, it could be difficult to understand all the details. So, we created a short guide which will help you to learn the basic stuff. 

Pricing of investment products depends largely on the fund you are planning to invest in. However, you should consider with the following fees and charges:

 • Securities account opening, which is free of charge in Internet Bank 
 • Investment account opening (recommended, not must) which is free of charge
 • Safekeeping fee / Monthly administration fee
 • Fund ongoing charge
Service Fee In Internet bank/ At the Bank's branch
Monthly administration fee for SEB U and F class mutual funds1, 2, 3
Monthly administration commission fee includes subscription, regular subscription, redemption, switch and storage of mutual fund units:
 • Price group 3 (equity funds, as well as SEB Active 55 and SEB Active 80 funds)
0.035%
 • Price group 2 (bond funds, as well as SEB Active 20 and SEB Active 30 funds)
0.035%
 • Price group 1 (money market and short bond funds)
0.01%
Commission for transactions with other class SEB mutual funds3
Regular subscription of mutual fund units4 Free of charge
Redemption of SEB mutual fund unit Free of charge
Switch Free of charge
Monthly fee for storage of SEB mutual fund units, distributed by SEB bank5 0,0150%

Minimum amount for subscription and switch of SEB mutual fund units - 1.00 EUR or equivalent in another currency.


 
1 Regular payment orders or operations in Internet bank are possible only for those funds that are publicly distributed by SEB and indicated in SEB bank's home page.

2 Commission is calculated according to the market value of securities or face value at the end of the day, and it is set in the equivalent of EUR according to the currency exchange accounting rates set by the European Central Bank (or if necessary by the rates of the respective national central bank.

3 The maximum allowed subscription fee is indicated in prospectus regulating SEB mutual funds. In cases when maximum allowed subscription fee indicated in the prospectus exceeds the fee indicated in the pricelist, the smallest fee will be applied.

4 Subscription orders are not available.

5 Commission is calculated according to the market value of securities or face value at the end of the month, and it is set in the equivalent of EUR according to the currency exchange accounting rates set by the European Central Bank (or if necessary by the rates of the respective national central bank).

Not sure how to start? Our consultants can help.

 • You can consult online via video meeting
 • Review your financial situation
 • We will recommend solutions based on your situation and needs

When investing you are protected by Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

 • Investor protection for investing in funds, stocks or any other financial instruments
 • Transparency of financial markets
 • Your investments are kept separated from the bank’s balance sheet which means they are protected from creditors

Keep money for investing separately with an investment account

 • Recommended for transactions in funds, stocks, bonds, and ETFs
 • An opportunity to defer the payment of personal income tax
 • Convenient transparent transactions in various financial instruments

It is required to have a securities account to invest

 • It is used to hold securities and engage in securities transactions
 • Transfer to or receive securities from third parties, i.e., to or from other individuals or companies
 • An opportunity to buy and sell independently by using the Internet Bank
 • No fees for opening or closing the securities account