Mainīt valodu:
Image

Laiks pastiprina vērtību Jūsu uzkrājumiem

Uzkrājot pensiju 3. līmenī papildus dalībai 1. un 2. līmenī, Jūsu kopējā nākotnes pensija varētu būt pielīdzināma 80%* no Jūsu pašreizējās algas.
* SEB ekspertu provizoriskās aplēses.

Paragraphs
Media

Laiks ir nauda – sāciet uzkrāt pensiju 3. līmenī un lieciet naudai strādāt!

Iedomājieties scenāriju – ja Jūs katru mēnesi pensiju 3. līmenī iemaksāsiet 50 EUR, tad pēc 25 gadiem Jums būs iekrāti jau aptuveni 35 000 EUR*.

Bet ko tad, ja tos pašus 50 EUR/mēnesī izdomāsiet sākt uzkrāt tikai pēc 10 gadiem nākamos 15 gadus? Tad Jums varētu būt iekrāti tikai aptuveni 15 000 EUR**.

Mūsuprāt, 20 000 EUR ir gana liela nauda, tāpēc aicinām domāt par nākotni jau laikus un sākt krāt pensiju 3. līmenī jau tagad.


* Pirmajā piemērā privātpersona uzkrāj 50 EUR/mēnesī nākamos 25 gadus pensiju 3. līmeņa plānā "SEB-Klimata indeksu plāns", pieņemot, ka vidējais gada ienesīgums ir 6%.
** Otrajā piemērā privātpersona sāk uzkrājumu veidošanu pēc 10 gadiem un uzkrāj 15 gadus (pārējie pieņēmumi nemainās).

Līdzšinējais plāna ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Plānu "SEB-Klimata indeksu plāns" piedāvā AS “SEB atklātais pensiju fonds” (Antonijas iela 9, Rīga), plāna līdzekļus pārvalda IPAS "SEB Investment Management" (Antonijas iela 9 – 12, Rīga), plāna līdzekļu turētājs ir AS "SEB banka" (Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.). Ar plāna noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties tīmekļvietnē www.seb.lv vai AS "SEB atklātais pensiju fonds" birojā.

SEB pensiju 3. līmenis – paredzēts Jūsu ilgtermiņa uzkrājumiem

Valsts atbalsta papildu uzkrājumus.
Jūs varat saņemt nodokļu atmaksu līdz pat 20%* no iemaksām (pēc likuma nosacījumiem un ierobežojumiem), kas veiktas Jūsu uzkrājumos. Iemaksas varat atkārtoti ieguldīt, palielinot kopējo uzkrājumu vērtību.
Mēs piedāvājam ērtu rīku pensijas uzkrājumu izsekošanai. Sadaļā "Mana pensija" Jūs varat sekot līdzi uzkrājumam, saņemt prognozi par savu pensiju, uzzināt par aktuālajiem notikumiem finanšu tirgos un saņemt personalizētus padomus.

Jūs pārvaldāt savus uzkrājumus, izvēloties, kurš uzkrājuma plāns Jums ir piemērotākais, kā arī nosakot, cik daudz un bieži vēlaties veikt iemaksas.
Uzticiet pensiju uzkrājumus ekspertiem. Vairāk nekā 75% no pensiju 3. līmeņa līdzekļiem tiek ieguldīti saskaņā ar ilgtspējīgu ieguldījumu principiem, lai veicinātu labākus nākotnes apstākļus Jums un nākamajām paaudzēm.

* Likums nosaka nosacījumus un ierobežojumus, vairāk var uzzināt šeit: Nodokļu atvieglojumi | SEB


Izvēlieties plānu atbilstoši savam vecumam

Vecums: 18–45
SEB-Klimata indeksu plāns

 • Ieguldījumi akcijās līdz 100%
 • Plāns pārstāv pasīvo ieguldīšanas metodi, kas seko globāliem indeksiem. Līdz ar to sagaidāms, ka plāna ienesīgums atbildīs situācijai finanšu tirgos
 • Augsts riska līmenis

Uzkrājuma mērķis - veicināt pensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, līdz pat 100% no plāna līdzekļiem ieguldot akciju tirgus indeksiem piesaistītos finanšu instrumentos.

Vecums: 18-52
SEB-Aktīvais plāns

 • Līdz 50% akcijās ar augstu tirgus vērtību un alternatīvie ieguldījumi
 • Plāna mērķis ir nodrošināt lielāku pensijas kapitālu ilgākā laika periodā, izmantojot augstāka riska ieguldījumus
 • Vidēji augsts riska līmenis

Ieguldījuma stratēģija - fiksēta ienākuma vērtspapīri vismaz 50%, akcijas ne vairāk kā 50%.

Vecums: 53+
SEB-Sabalansētais plāns

 • Ne vairāk kā 25% ieguldījumu akcijās ar augošu tirgus vērtību un alternatīvie ieguldījumi
 • Plāna mērķis ir nodrošināt stabilu un reizē pietiekami dinamisku pensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā
 • Vidējs riska līmenis

Ieguldījuma stratēģija - fiksēta ienākuma vērtspapīri vismaz 75%, akcijas ne vairāk kā 25%.

Aprēķiniet nodokļa atmaksas apmēru

Valsts atbalsta papildu uzkrājumus. Jūs varat saņemt nodokļu atmaksu līdz pat 20%* no iemaksām, kas veiktas Jūsu uzkrājumos. Lai iegūtu vairāk informāciju, aicinām izmantot mūsu piedāvāto kalkulatoru, kas ļauj uzzināt, cik lielu nodokļu atmaksu Jūs varat atgūt par šī gada iemaksām pensiju 3. līmenī vai dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu.


Piemērā sniegtie aprēķini ir paredzēti tikai ilustrācijai. Ja vēlaties uzzināt, cik lielu nodokļu atmaksu Jūs varētu saņemt, lūdzu, apmeklējiet mūsu nodokļu kalkulatora lapu:
seb.lv/privatpersonam/uzkrajumi-un-ieguldijumi/pensija/nodoklu-atmaksas-kalkulators

* Likums nosaka nosacījumus un ierobežojumus, vairāk var uzzināt šeit: Nodokļu atvieglojumi | SEB

Mana pensija

SEB piedāvā ērtu rīku pensijas uzkrājumu pārvaldīšanai. Iepazīstieties – SEB internetbankā ir sadaļa "Mana pensija". Šajā sadaļā Jūs varat uzzināt:

 • pamatinformāciju par pensiju
 • savu pensijas prognozi, izmantojot pensijas prognozes kalkulatoru
 • aktuālo informāciju finanšu tirgos
 • vairāk par pensiju, piesakoties personalizētai konsultācijai
   

Uzzināt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi

Tirgus lejupslīde ir labs laiks sākt ilgtermiņa uzkrājumus, jo akciju cena ir zemāka un par to pašu naudas summu var nopirkt vairāk.

Aktīvā pārvaldīšanas metode – pensiju pārvaldnieki regulāri analizē tirgu, izvirza datos balstītus pieņēmumus, pārskata portfeli un veic izmaiņas, ja uzskata, ka attiecīgās izmaiņas var palīdzēt ilgtermiņā sasniegt labāku rezultātu. SEB ieguldījumu plānu izvēle balstīta atbildīgas ieguldīšanas principos, ar mērķi ne tikai nodrošināt augstu ienesīgumu ilgtermiņā, bet arī radīt pozitīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Pasīvā pārvaldīšanas metode – to pārstāv indeksu plāni. Šie plāni iegulda finanšu risinājumos, kas replicē pasaules finanšu tirgus indeksus. Ņemot vērā atšķirīgo pārvaldīšanas pieeju, plāniem ir zemāka pārvaldīšanas komisijas maksa. Sagaidāms, ka plāna ienesīgums pilnībā atbildīs situācijai finanšu tirgos.

Pensiju 3. līmeņa uzkrājumus ir iespējams saņemt no 55 gadu vecuma. Tomēr Jūs varat turpināt dalību plānā līdz Jūsu izvēlētam laikam, tādējādi vēl vairāk palielinot savus uzkrājumus. Jūsu uzkrājumi ir mantojami.

Cenrādis

Pakalpojums Cena
Līguma noslēgšana Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Iemaksu summas vai perioda maiņa Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas

Pensiju 3. līmeņa komisijas maksas no pensiju plāna aktīviem gadā*

Pensiju plāni Klientu grupa Līdzekļu turētājam** Līdzekļu pārvaldītājam** Pensiju Fondam** Kopā (gadā)

SEB-Sabalansētais
SEB -Aktīvais

SEB standarta klients, SEB Sudraba līmeņa klients 0.06% 0.4% 0.45% 0.91%
SEB Zelta līmeņa klients,
Eiropas Komisijas klients
0.06% 0.4% 0.12% 0.58%
Klients ar pensiju 3. līmeņa uzkrājumu 100 000 EUR un vairāk,
Solidaritātes nodokļa maksātājs,
SEB Private Banking klients
0.06% 0.35% 0.12% 0.53%

 SEB-Klimata indeksu plāns

SEB standarta klients, SEB Sudraba līmeņa klients 0.05% 0.25% 0.45% 0.75%
SEB Zelta līmeņa klients,
Eiropas Komisijas klients,
Klients ar pensiju 3. līmeņa uzkrājumu 100 000 EUR un vairāk,
Solidaritātes nodokļa maksātājs,
SEB Private Banking klients
0.05% 0.25% 0.12% 0.42%

* Ja klients atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme. Ja klients veic gan individuālas iemaksas, gan viņa labā iemaksas veic darba devējs, tad tiek piemērota viena – zemākā komisijas maksas likme.
** Līdzekļu turētājam: AS “SEB banka” veic darījumu izpildi un nodrošina iemaksu uzskaiti klienta pensiju plāna kontā, kontrolē, lai līdzekļu pārvaldītājs ievērotu ieguldījumu stratēģijas un drošu ieguldījumu veikšanu.
Līdzekļu pārvaldītājam: IPAS “SEB Investment Management” nodrošina iemaksu ieguldīšanu, atbilstoši pensiju plānam, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājumu.
Pensiju Fondam: AS "SEB atklātais pensiju fonds" nodrošina iemaksāto naudas līdzekļu uzskaiti pensiju plāna dalībnieka individuālajā uzkrājuma kontā. Sniedz klientiem regulāru informāciju par uzkrājumu un nodrošina klientu apkalpošanu. Pēc klientu pieprasījuma veic darījumus ar uzkrājumu. Sniedz informāciju valsts uzraudzības iestādēm.

Pensiju 3. līmeņa komisijas maksas no pensiju plāna aktīviem gadā*

Pensiju plāni Klientu grupa Līdzekļu turētājam*** Līdzekļu pārvaldītājam*** Pensiju Fondam*** Kopā (gadā)

SEB-Sabalansētais
SEB -Aktīvais

Uz Individuālās dalības līguma pamata 0.06% 0.4% 0.45% 0.91%
Uz Kolektīvās dalības līguma pamata** 0.06% 0.4% 0.12% 0.58%
Ja iemaksu veicējs ir SEB lielais korporatīvais klients**,
Ja iemaksu veicējs ir juridiska persona ar kopējo iemaksu summu pensiju fondā 100 000 EUR un vairāk**
0.06% 0.35% 0.12% 0.53%

 SEB-Klimata indeksu plāns

Uz Individuālās dalības līguma pamata 0.05% 0.25% 0.45% 0.75%
Uz Kolektīvās dalības līguma pamata**,
Ja iemaksu veicējs ir SEB lielais korporatīvais klients**,
Ja iemaksu veicējs ir juridiska persona ar kopējo iemaksu summu pensiju fondā 100 000 EUR un vairāk**
0.05% 0.25% 0.12% 0.42%

* Ja klients atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme. Ja klients veic gan individuālas iemaksas, gan viņa labā iemaksas veic darba devējs, tad tiek piemērota viena – zemākā komisijas maksas likme.
** Kolektīvo līgumu dalībniekiem pēc darba attiecību pārtraukšanas ar uzņēmumu, kas veica iemaksas pensiju 3. līmenī darbinieka labā, tiks piemērota Klientu priekšrocību programmas Zelta līmeņa klientu komisijas likme.
*** Līdzekļu turētājam: AS “SEB banka” veic darījumu izpildi un nodrošina iemaksu uzskaiti klienta pensiju plāna kontā, kontrolē, lai līdzekļu pārvaldītājs ievērotu ieguldījumu stratēģijas un drošu ieguldījumu veikšanu.
Līdzekļu pārvaldītājam: IPAS “SEB Investment Management” nodrošina iemaksu ieguldīšanu, atbilstoši pensiju plānam, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājumu.
Pensiju Fondam: AS "SEB atklātais pensiju fonds" nodrošina iemaksāto naudas līdzekļu uzskaiti pensiju plāna dalībnieka individuālajā uzkrājuma kontā. Sniedz klientiem regulāru informāciju par uzkrājumu un nodrošina klientu apkalpošanu. Pēc klientu pieprasījuma veic darījumus ar uzkrājumu. Sniedz informāciju valsts uzraudzības iestādēm.