Switch to mobile version. Augšup

Bizness - 20.11.2020
faktorings | uzņēmējdarbība

Kā šobrīd nostiprināt uzņēmuma piegādes ķēdi, izmantojot pieejamos finanšu instrumentus

Kā šobrīd nostiprināt uzņēmuma piegādes ķēdi, izmantojot pieejamos finanšu instrumentus SEB bankas vecākais faktoringa produktu darījumu vadītājs Jānis Moisejs

Neskatoties uz to, ka līdz ar piedzīvoto viļņošanos ekonomikā daudziem uzņēmumiem Latvijā ir jāspēj optimizēt savu darbību vai pat nākas to pārtraukt, vienlaikus ir tādi, kuri spēj pielāgoties esošajai situācijai un esošos apstākļus izmantot, lai piesaistītu jaunu finansējumu. 

Finansēt savu darbību var ne tikai ar aizdevumiem apgrozāmajiem līdzekļiem, bet arī ar faktoringa jeb rēķinu finansēšanas palīdzību. Gan pašu izrakstītos rēķinus, kad samaksa būtu jāgaida no pircēja, gan arī pārdevēja izrakstītos rēķinus, kas būtu jāapmaksā pašam uzņēmumam. Vispirms par otro – reverso faktoringu.

Kāpēc apsvērt faktoringu?

Banku finansējums vienmēr saistās ar zināmām izmaksām procentu vai komisijas maksu veidā, tāpēc vienmēr svarīgi kopā ar banku novērtēt, kurš no visiem finansējuma veidiem būs pats piemērotākais uzņēmuma situācijai un finansiālajai labsajūtai. Ja uzņēmums savu darbību ar finanšu iestādi realizē pārdomāti, tam kopumā būtu jāuzlabo uzņēmuma labsajūta.

Reversais faktorings zināmā mērā ir jauns finansējuma veids Latvijā, bet jau plaši izplatīts lielajās Rietumeiropas ekonomikās. Pēc Factors Chain International datiem pagājušajā gadā iekšzemes reversā faktoringa apjoms pasaulē pieauga vairāk nekā par 55%, kas norāda uz risinājuma pieaugošo popularitāti.

Kā strādā reversais faktorings?

Tas savā būtībā paredz, ka finansētājs no uzņēmuma piegādātāja nopērk prasījuma tiesības jeb rēķinus, kuru apmaksu uzņēmējs no savas puses ir jau apstiprinājis, samaksājot piegādātājam par nopirkto rēķinu noteiktu pirkuma maksu uzņēmuma vietā. Uzņēmumam saglabājas iespēja veikt apmaksu par iepirktajām precēm vai pakalpojumiem sākotnēji rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, bet maksājums tiks veikts nevis piegādātājam, bet finanšu iestādei, kas iegādājusies pienākumu uzņēmēja vārdā veikt rēķina apmaksu.

Būtiska pievienotā vērtība šim risinājums slēpjas gadījumos, kad pircējam un piegādātajam ir atšķirīgs kredītriska vērtējums.

Parasti reversā faktoringa pircējs ir uzņēmums ar ļoti labu riska vērtējumu, piemēram, valsts uzņēmumi, starptautiskas organizācijas vai vietējie uzņēmumi ar lielu apgrozījumu un stabiliem finanšu rezultātiem.

Turpretim piegādātājs parasti ir nesen dibināts uzņēmums, vai uzņēmums, kurš jau ir uzņēmies lielas finanšu saistības un kura riska vērtējums kļuvis vājāks, vai attiecīgi papildu finansējums nav pieejams vispār. Tātad abu uzņēmumu starpā pastāv būtiska kredītriska vērtējuma atšķirība. Tas savukārt veido riska arbitrāžas jeb riska pārstrukturēšanas iespēju.

Kā tas tiek realizēts praktiski?

Finanšu iestāde caur reversā faktoringa risinājumu saņem apliecinājumu no pircēja jeb finansiāli spēcīgā uzņēmuma, ka pēc noteikta termiņa iesniegtais rēķins tiks apmaksāts. Tādējādi, izcenojot finanšu resursus, finansētājs vērtē tikai pircēja kredītrisku. Kredītriska cena minētajā scenārijā pircējam būs daudz zemāka, nekā piegādātājam, kuram finansējuma piesaistīšanas izmaksas var būt pat daudzkārt augstākas vai vispār nebūt pieejamas.

Šajā brīdī var sākt pamanīt potenciālos ieguvumus. Proti, ja vien piegādātājs savam uzņēmumam spētu piesaistīt finansējumu par pircēja kredītriska cenu, viņš būtu gatavs pircējam piešķirt zināmu iepirkuma atlaidi vai pagarināt sākotnēji rēķinā noteiktās apmaksas dienas.

Ja vien banka uzreiz apmaksātu izrakstītos rēķinus, pārskaitot naudu piegādātājam un ieturot finansējuma izmaksas, kas balstītas nevis piegādātāja, bet pircēja kredītriskā, piegādātājs būtu ar mieru segt visas ar finansējumu saistītās izmaksas, jo tas viņam būtu daudz izdevīgāk, nekā pašam vērsties pie finansētāja ar savu kredītvērtējumu.

Turklāt, ja kredītriska atšķirība ir būtiska, pastāv iespēja vienoties ar piegādātāju par iepirkuma atlaidi vai pagarinātām apmaksas dienām, atbrīvojot apgrozāmos līdzekļus pircēja uzņēmumā. Tādējādi pircējs, izmantojot savu labo kredītreitingu, var atbalstīt savu piegādātāju un uzlabot savu finansiālo stāvokli bez papildu izmaksām savam uzņēmumam.

Finanšu cikla fāzē, kad tirgū valda liela neskaidrība vai makroekonomiskie rādītāji liecina par recesiju, pieaug finanšu resursu pieejamās cenas starpība lielu un mazāku uzņēmumu starpā. Tāpēc šobrīd reversais faktorings ir īpaši aktuāls risinājums, lai stiprinātu piegādes ķēdes.

Kur un vai šobrīd tiek izmantots reversā faktoringa risinājums?

Lielākās industrijas, kurās reversais faktorings pašlaik tiek izmantots, ir telekomunikācijas, IT, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība un būvniecība. Redzot reversā faktoringa pozitīvo efektu uz ekonomiku dažādos tās ciklos SEB banka kā vadošais uzņēmumu finansētājs gan iepriekš, gan arī šobrīd pārrunā gan ar Latvijas lielajiem uzņēmumiem, gan arī MVU segmenta vadošajiem uzņēmumiem reversā faktoringa iespējas, lai stiprinātu vai pat uzlabotu to piegāžu ķēžu finansēšanu.

Kādos gadījumos tomēr labāk izmantot klasisko faktoringu?

Ja tomēr nav iespējams vienoties ar finansiāli spēcīgu pircēju par reversā faktoringa programmas ieviešanu vai pircējam nav nevainojams kredītreitings, veiksmīgs veids, kā nodrošināt savam uzņēmumam iespēju saņemt apgrozāmos līdzekļus par pārdotajām precēm un pakalpojumiem, kamēr gaidāt rēķina apmaksu, ir klasiskais faktorings. Šajā risinājumā kredītrisks tiek bāzēts uz pārdevēja jeb klienta risku un pircēja iesaiste ir minimāla. Proti, ar pircēju nekas atsevišķi nav jāparaksta, pietiek ar vienkāršu atzīmi uz rēķina, kas norāda uz samaksas saņēmēja maiņu.

SEB bankas klasiskā faktoringa risinājums ir viens no konkurētspējīgākajiem risinājumiem tirgū. Par to liecina tirgus daļas palielināšanās un tas, ka arvien vairāk klientu izvēlas šo risinājumu bankā. Piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, salīdzinot ar iepriekšējā gada to pašu periodu, par 51%  ir palielinājies papildus izsniegtā klasiskā faktoringa apjoms, liecina SEB bankas aizvadītā oktobra mēneša rezultāti. Tas pamatojams ar bankas stratēģiju piedāvāt klientiem ilgtspējīgus risinājumus Covid-19 krīzes apstākļos, atbalstot uzņēmumu naudas plūsmu. Tāpat šis pieaugums pamatojams ar klasiskā faktoringa risinājuma priekšrocībām (tūlītēja naudas saņemšana par izrakstīto rēķinu, valūtas riska mazināšana caur plaši pieejamām rēķinu finansēšanas valūtām, debitoru maksātspējas apdrošināšanas iespēja, vieglāka produkta ieviešana - nav nepieciešama komercķīla vai citi papildus nodrošinājumi, u.c. būtiski ieguvumi). Arī pieteikšanās process ir kļuvis ērtāks un var tik nodrošināts attālināti. Portfelis audzis galvenokārt no citām bankām pārnākušo un jauno klientu segmentā.

Redzam aktīvu faktoringa tirgus attīstību arī nebanku segmentā, kas veicina kopējo faktoringa risinājuma atpazīstamību tirgū. Salīdzinot ar Lietuvas un Igaunijas faktoringa tirgiem, Latvijas tirgus ir 2 līdz pat 3 reizes mazāks, ar to arī izskaidrojama jauno faktoringa kompāniju aktivitāte Latvijas tirgū. Protams, nebanku risinājumi ir daudzkārt dārgāki, tāpēc rosinām uzņēmumiem ar vismaz viena gada darbības rezultātiem, pirms pieņemt galīgo lēmumu par finansētāju, iegūt klasiskā faktoringa piedāvājumu arī kādā no lielākajām bankām. Tāpat novērojam, ka klienti novērtē plašo SEB klientu bāzi, kas ļauj ātri risināt debitoru apmaksas jautājumus un rast risinājumus par visizaicinošākajos tirgus apstākļos.”

Jānis Moisejs
SEB bankas vecākais faktoringa produktu darījumu vadītājs

Ir lietas, ko biznesā nevar paveikt attālināti

Bet atvērt sava uzņēmuma kontu var video konsultācijā.

 

 • Ekonomiskā vide - 19.11.2020

  Ieva Tetere: Banku iespējas finansēt pārsniedz uzņēmēju vēlmi aizņemties

  Ieva Tetere: Banku iespējas finansēt pārsniedz uzņēmēju vēlmi aizņemties

  Baltijas valstīs strādājošās bankas ir izveidojušas spēcīgu kapitālu, taču tas netiek pilnībā izmantots, jo piesardzīgi ir gan uzņēmēji, gan bankas. Par finanšu sektora pozīciju, nepilnībām sadarbībā ar dažādiem uzņēmumu segmentiem, kā arī par banku nozīmi zaļā kursa īstenošanā Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) diskusijā “Meklējot jaunu izaugsmi” sprieda SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.

  Lasīt vairāk

 • Bizness - 19.10.2020

  Zaļais kredīts ilgtspējīgiem biznesa risinājumiem

  Zaļais kredīts ilgtspējīgiem biznesa risinājumiem

  Turpinot veicināt ilgtspējīgu finanšu tirgus un uzņēmējdarbības attīstību, SEB banka visās Baltijas valstīs piedāvā jaunu finansējuma veidu – Zaļo kredītu. Tā būtiskākais nosacījums ir aizdoto līdzekļu ieguldīšana videi draudzīgu projektu īstenošanā.

  Lasīt vairāk


Citi raksti par šo tēmu

Vairāk

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.