Mainīt valodu:
Image
Field and trucks

Kredītvēstule

 • Zemāki pirkšanas/pārdošanas darījumā iesaistīto pušu riski
 • Pircējs var pieteikties bankas finansējumam
 • Darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) izdotie noteikumi
 • Nodrošina, ka kredītvēstulē norādītie noteikumi tiek izpildīti
Paragraphs

Par kredītvēstuli

Kredītvēstule sniedz drošību abiem darījuma partneriem – eksportētājam un importētājam. Pārdevējam tiek garantēts maksājums apmaiņā pret dokumentiem saskaņā ar vienošanos, kas apstiprina, ka preces ir nosūtītas vai arī pakalpojumi ir sniegti. Pircējs saņem garantiju, ka pārdevējs nesaņems samaksu, ja preces vai pakalpojumu netiks nodrošināti saskaņā ar kredītvēstuli. 


Šis pakalpojums ir izdevīgs, ja Jums ir jauns starptautisks darījumu partneris vai ja sadarbības partneris pieprasa šādu darījuma veidu. Kredītvēstule ir atsevišķs, no tirdzniecības vai citiem līgumiem neatkarīgs darījums – visas bankas, kas ir iesaistītas kredītvēstules darījumā, rīkojas tikai ar dokumentiem nevis ar precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem šie dokumenti attiecas. Kredītvēstule var atšķirties arī pēc maksājuma veida – Jūs varat izvēlēties piemērotāko maksājumu Jūsu darījumam.

Vai Jūs esat pārdevējs (eksportētājs)?

 • Pircējs atver kredītvēstuli, kas tiek nosūtīta uz Jūsu (pārdevēja) banku, kas to paziņos Jums. Jums ir jāpārbauda, vai noteikumi ir pieņemami.
 • Jūs saņemsiet maksājumu par precēm noteiktajā termiņā. Pēc tam, kad bankā būs iesniegti dokumenti saskaņā ar vienošanos, pircēja banka Jums samaksās kredītvēstulē norādīto summu.
 • Jūs varēsiet labāk pārvaldīt uzņēmuma naudas plūsmu. Jūs varat piedāvāt pircējam atlikto maksājumu, savukārt banka var piedāvāt Jums pirmstermiņa finansējumu jeb kredītvēstules diskontēšanu.
 • Kredītvēstuli var apstiprināt, lai segtu kredītvēstules izdevējbankas maksājumu risku.

Vai Jūs esat pircējs (importētājs)?

 • Iespēja izvairīties no avansa maksājumiem.
 • Jūs saņemat preces norunātajā laikā un pārdevējam ir jāizpilda arī visi citi līguma kredītvēstules nosacījumi, lai saņemtu samaksu.
 • Ja Jūs izmantojat kredītvēstuli maksājumam, Jūs varat pieteikties bankas aizdevumam.
 • Pārdevējs var uzlabot pircēja apgrozāmos līdzekļus, izmantojot kredītvēstuli ar atlikto maksājumu.
 • Sadarbībā ar Altum piedāvājam iespēju saņemt papildu nodrošinājumu (garantiju) uzņēmumiem, kam ir nepieciešams uzlabot piedāvāto nodrošinājumu.

Title
Kā darbojas kredītvēstule?

Description
 

 1. Pircējs un pārdevējs noslēdz pirkšanas-pārdošanas darījumu, vienojoties, ka maksājums tiks veikts, izmantojot kredītvēstuli.

 2. Pircējs iesniedz pieteikumu savā bankā, lai banka izdotu kredītvēstuli atbilstoši pušu norunātajiem noteikumiem.

 3. Pircēja banka pieņem lēmumu par kredītvēstules izdošanu, balstoties uz tā uzticamību, un pārsūta izdoto kredītvēstuli pārdevēja bankai.

 4. Pārdevēja banka informē pārdevēju par izdoto kredītvēstuli un tas pārbauda, vai tās noteikumi atbilst norunātajam.

 5. Pārdevējs nosūta preces pircējam saskaņā ar vienošanos un iesniedz saskaņā ar kredītvēstuli nepieciešamos dokumentus savā bankā.

 6. Ja dokumenti atbilst kredītvēstules noteikumiem, pārdevēja banka tos nosūta pircēja bankai, kas veic maksājumu pret dokumentiem. Kad pārdevēja banka saņem maksājumu, tā ieskaita līdzekļus pārdevēja kontā.

 7. Pircējs veic maksājumu savā bankā un pretī saņem preču dokumentus.

Vienkārša pieteikšanās pircējam

1.
Piesakieties konsultācijai
2.
Mēs sazināsimies ar Jums un sniegsim konsultāciju
3.
Nosūtiet aizpildīto pieteikumu uz info@seb.lv
4.
Pieņemot pozitīvu lēmumu, parakstiet līgumu, ja nepieciešams

Kredītvēstuļu līnija1

Pakalpojums Cena
Kredītvēstuļu līnijas/tās izmaiņu noformēšana Pēc vienošanās

Importa kredītvēstules

Pakalpojums Cena
Kredītvēstules izdošana 100.00 EUR
Kredītvēstules izdošana Kredītvēstuļu līnijas ietvaros Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Kredītvēstules parauga sagatavošana un saskaņošana Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Kredītvēstules noteikumu izmaiņas/atsaukums 70.00 EUR
Dokumentu apstrāde un apmaksa 0,20%, min. 85.00 EUR
Kļūdainu dokumentu komisija 70.00 EUR/ 80.00 USD
Kredītvēstules izmantošana (atkarībā no nodrošinājuma veida):
 • nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā
0,2% no kredītvēstules summas,
min. 70.00 EUR2
 • cits nodrošinājums
Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Atliktā maksājuma komisija 70.00 EUR

Eksporta kredītvēstules

Pakalpojums Cena
Kredītvēstules parauga sagatavošana un saskaņošana Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Kredītvēstules noteikumu paziņošana 85.00 EUR
Kredītvēstules noteikumu izmaiņu paziņošana/kredītvēstules atsaukums/neizmantošana 70.00 EUR
Kredītvēstules dokumentu iepriekšēja pārbaude3 70.00 EUR
Dokumentu apstrāde un apmaksa 0,20%, min. 85.00 EUR
Kredītvēstules apstiprināšana Riska cena, min. 100.00 EUR
Dokumentu diskontēšana Riska cena, min. 100.00 EUR
Asignējuma vēstules noformēšana/paziņošana 70.00 EUR
Maksājums par asignāciju 20.00 EUR
Kredītvēstules noteikumu pārvešana 0,2%, min. 150.00 EUR
Atliktā maksājuma komisija 70.00 EUR

Papildus pakalpojumi

Pakalpojums Cena
Finanšu darījuma informācijas apstrāde un nosūtīšana klienta uzdevumā 30.00 EUR
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana elektroniskā formātā Bez maksas
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR
Pilnvaras preču saņemšanai noformēšana 70.00 EUR
Kurjerpasta pakalpojuma izmaksas Faktiskās izmaksas
Korespondējošo un sadarbības banku komisijas Faktiskās izmaksas
Darījumā iesaistīto pušu pārbaude (piemērojama darījumiem ar augsta riska valstīm)** 45.00 EUR

*Saskaņā ar uz pārbaudes veikšanas brīdi bankai saistošo iekšējo un ārējo regulējumu


 
1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Tiek piemērota maksa par naudas atlikumu norēķinu kontos saskaņā ar SEB bankas Vienotajā pakalpojumu cenrādī – Juridiskajām personām norādīto.

3 Komisija piemērojama, ja tiek veikta vairāk nekā viena dokumentu iepriekšēja pārbaude.

Citi veidi Jūsu tirdzniecības finansēšanai

Faktorings

Pārvērtiet rēķinus naudas plūsmā. Piedāvājiet klientiem garāku samaksas termiņu, nesamazinot Jūsu apgrozāmos līdzekļus vai pārdošanas apjomu.

Dokumentu inkaso

Maksājumu veids, kuru pārdevējs/pircējs var izmantot, lai nostiprinātu savu pozīciju tirdzniecības darījumā.

Bankas garantijas

Garantijas Jūsu tirdzniecības partneriem nodrošina SEB apņemšanos noteiktās situācijās viņiem samaksāt.

Veidi, kā finansēt Jūsu uzņēmuma pirkumus

Overdrafts

Elastīga iespēja papildu naudas izmantošanai, ar kuru tiek pieļauts negatīvs uzņēmuma konta atlikums, lai finansētu apgrozāmos līdzekļus.

Kredīts apgrozāmiem līdzekļiem

Īslaicīga apgrozāmo līdzekļu trūkuma vai izdevumu segšanai.

Nepieciešama konsultācija par finansējumu?

 • Mūsu speciālisti palīdzēs atrast piemērotu finansējuma risinājumu Jūsu uzņēmumam.
 • Mums ir motivēta profesionāļu komanda, kurai Jūs varat uzticēties.