Switch to mobile version. Augšup

Kredītvēstule

Kredītvēstule

Nodrošinājums pirkšanas/pārdošanas darījumu risku samazināšanai

 • Mazinās pirkšanas/pārdošanas darījumā iesaistīto pušu riski
 • Pircējs var saņemt bankas īstermiņa finansējumu (diskontēšana)
 • Darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) izdotie noteikumi

Preču un pakalpojumu apmaiņa starptautiskajā tirgū ir pietiekami sarežģīts un riskants process: preču un naudas līdzekļu apgrozība notiek ārpus valsts robežām un nereti ir saistīta ar bažām, vai pircēji un pārdevēji ir spējīgi izpildīt savas saistības. SEB bankas Kredītvēstule (kā arī Bankas garantija/Galvojums vai Dokumentu inkaso) ievērojami mazinās Jūsu uzņēmuma importa vai eksporta darījumu riskus un nodrošinās garantijas gan preču eksportētājam, gan importētājam.

Kādos gadījumos būtu nepieciešama SEB bankas Kredītvēstule

 • Jums ir jauns starptautiska darījuma partneris, ar kuru biznesa attiecības nav pārbaudītas;
 • šādu norēķina veidu pieprasa Jūsu sadarbības partneris;
 • Jūs kā pārdevējs neesat pārliecināts par pircēja maksātspēju;
 • Jūs kā pircējs neesat pārliecināts, ka pārdevējs spēs piegādāt preci;
 • darījumā iesaistīto pušu – pircēja vai pārdevēja valsts likumdošana paredz kredītvēstuli kā obligātu apmaksas formu;
 • līguma objekts ir vidēji vai lieli projekti vai pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas preces;
 • ekonomiskā vai politiskā situācija pircēja vai pārdevēja valstī ir nestabila;
 • darījumi tiek slēgti ar tālu zemju partneriem (piemēram, ar Ķīnu, Indiju, Japānu, Koreju u. c.) – t. i., valstīm, no kurām piegāde notiek samērā ilgi un Jums nav specifisku zināšanu par to tradīcijām, likumdošanu u. tml. niansēm;
 • ja prece ir labi uzglabājama;
 • minimālais laiks darījuma veikšanai ir 1 mēnesis, vidējais – 3 mēneši, taču mēdz būt darījumi, kas ilgst līdz pat gadam.

Ko nodrošina Kredītvēstule

Kredītvēstule (letter of credit) abiem darījuma partneriem – preču eksportētājam un importētājam – nodrošina preču vai pakalpojumu apmaksas garantiju. Samaksa tiek veikta pret preču piegādi apliecinošiem dokumentiem, un tikai tad, ja ir izpildītas visas Kredītvēstules prasības:

 • pārdevējam tiek garantēta samaksa pret Kredītvēstules noteikumiem atbilstošiem dokumentiem, kas apliecina, ka nolīgtā prece ir nosūtīta vai pakalpojumi ir sniegti;
 • pircējam tiek nodrošināta garantija, ka pārdevējs nesaņems samaksu, ja nebūs nosūtījis preces vai sniedzis pakalpojumus saskaņā ar Kredītvēstules noteikumiem.

Kredītvēstule ir atsevišķs, no tirdzniecības vai citiem līgumiem neatkarīgs darījums – visas Kredītvēstules darījumā iesaistītās puses rīkojas tikai ar dokumentiem, nevis precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem šie dokumenti attiecas. Ar Kredītvēstuli banka uzņemas risku par Jūsu darījumu, tāpēc Kredītvēstules pakalpojums būs salīdzinoši dārgāks nekā tā alternatīva – Dokumentu inkaso. Kredītvēstule neizslēdz citus maksājuma veidus – Jūs varat kombinēt to ar ierasto maksāšanas kārtību. Starptautisko darījumu praksē visbiežāk tā arī notiek – piemēram, līgumā Jūs varat paredzēt darījumam 10% avansa maksājumu, 70% apmaksu ar Kredītvēstuli un 20% pēcapmaksu u. tml.

Kredītvēstules ir drošs un starptautiski atzīts maksājuma veids – to darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) izdotie noteikumi "Kredītvēstuļu vienotās paražas un prakse (UCP 600, 2007 rev.)".

Kredītvēstules priekšrocības, ja darījumā esat pārdevējs

 • Samaksu par precēm Jūs saņemsiet savlaicīgi. Ja iesniegsiet bankai visus Kredītvēstules noteikumos paredzētos dokumentus, pircēja puses banka garantēti izmaksās Jums Kredītvēstulē norādīto summu. Jūs kā pārdevējs neesat atkarīgs no pircēja finanšu vai maksātāja valsts politiskās situācijas – banka garantē samaksas veikšanu atbilstoši Kredītvēstules nosacījumiem.
 • Izmantojot Kredītvēstuli, Jūs varēsiet labāk pārvaldīt uzņēmuma naudas plūsmu. Jūs varat piedāvāt pircējam atlikto maksājumu, savukārt banka var piedāvāt Jums maksājuma diskontēšanu uz Jums piemērotu laiku.
  Lasīt vairāk par Kredītvēstuļu diskontēšanu

Kredītvēstules priekšrocības, ja darījumā esat pircējs

 • Darījumam nav nepieciešama priekšapmaksa (avanss).
 • Jūs laikus saņemsiet preces vai pakalpojumus. Pārdevējam, lai saņemtu apmaksu, būs jāizpilda visi Kredītvēstulē minētie nosacījumi.

Darījuma risku mazināšanai Jūs varat izvēlēties izmantot arī citus Tirdzniecības finansēšanas darījumus, piemēram, Dokumentu inkaso vai Bankas garantiju.

Lasīt vairāk par Dokumentu inkaso

Lasīt vairāk par Bankas garantiju

Kredītvēstules, Bankas garantijas un Dokumentu inkaso salīdzinājums

Dokumentu inkaso

Kredītvēstule

Bankas garantija/Galvojums

Maksājuma veids

Maksājuma veids

Riska ierobežošanas instruments

Tiek apmaksāti tirdzniecības dokumenti

Tiek apmaksāti tirdzniecības dokumenti

Norit bez maksājuma veikšanas

Dokumenti netiek atdoti pircējam bez apmaksas vai apņemšanās samaksāt par preci noteiktā laikā

Dokumenti netiek atdoti pircējam bez apmaksas vai apņemšanās samaksāt par preci noteiktā laikā

Dokumenti var tikt pieprasīti tikai garantijas apmaksas gadījumā

 

Bankai nav saistību maksāt

Bankai ir saistības maksāt

Bankai ir saistības maksāt

 

Kādu Kredītvēstuli izvēlēties

 • Kredītvēstules dažādiem darījumiem var atšķirties ar drošības pakāpi un brīdi, kurā banka pārņem darījuma risku. Bankas speciālists palīdzēs Jums izvēlēties konkrētajam darījumam atbilstošāko. Biežāk izmantojamās Kredītvēstules:
  • Neatsaucama Kredītvēstule (irrevocable letter of credit) ir maksāšanas dokuments, ko izdevējbanka nevar atsaukt vai mainīt tā noteikumus bez pārdevēja piekrišanas. Pārdevēja banka šajā gadījumā paziņo pārdevējam par viņa labā atvērtu Neatsaucamu kredītvēstuli, un paziņotājbankai nav saistību apmaksāt pārdevēja iesniegtos dokumentus.
  • Neatsaucama apstiprināta Kredītvēstule (confirmed irrevocable letter of credit) ir citas – apstiprinātājas bankas – Kredītvēstules apstiprinājums neatsaucamai saistībai (papildu Kredītvēstules izdevējbankas pienākumam) apmaksāt dokumentus, ja tie pilnībā atbilst Kredītvēstules noteikumiem.
  • Pārvedama kredītvēstule (transferable letter of credit) tiek izmantota tad, ja darījumā ir iesaistīts pircējs, pārdevējs un starpnieks.
  • Rezerves kredītvēstule (stand-by letter of credit) ir Kredītvēstules veidā izsniegta bankas garantija, kas darbojas atbilstoši starptautiski pieņemtajiem Kredītvēstuļu darbības noteikumiem. Tāpat kā bankas Garantija, Rezerves kredītvēstule ir nevis maksāšanas līdzeklis, bet garantijas dokuments, ka pārdevējs saņems samaksu, ja pircējs neizpildīs savas Kredītvēstulē minētās saistības. Visbiežāk Rezerves kredītvēstule tiek izmantota darījumos ar ASV, kur tā kalpo kā alternatīva bankas garantijai.
 • Kredītvēstules var atšķirties arī ar apmaksas veidu – Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko.
  • Tūlīt pēc dokumentu iesniegšanas (at sight) ir visbiežāk izmantotā kredītvēstuļu forma, kad pārdevējs var saņemt samaksu uzreiz pēc Kredītvēstulē norādīto dokumentu iesniegšanas bankā, ja ir izpildīti visi Kredītvēstules noteikumi.
  • Atliktais maksājums (by deferred payment) nozīmē, ka pārdevējs saņems samaksu pēc zināma laika perioda, – Kredītvēstulē norādītajā datumā vai termiņā (nevis iesniedzot dokumentus bankā). Banka apņemas veikt maksājumu noteiktajā termiņā, bet pircējs saņem Kredītvēstulē pieprasītos dokumentus pirms maksājuma. Visbiežāk Kredītvēstules apmaksas datums tiek noteikts kā dienu skaits pēc Kredītvēstulē minēto dokumentu vai transportēšanas dokumentu saņemšanas.
  • Tratas akcepts (by acceptance) nozīmē, ka banka akceptē tratu jeb pārvedu vekseli un tādā veidā apņemas to apmaksāt noteiktā termiņā.
  • Dokumentu pirkšana (by negotiation) nozīmē, ka banka nopērk no klienta dokumentus, uzreiz izmaksājot viņam naudu, un saskaņā ar Kredītvēstuli gaida samaksu no Kredītvēstules izdevējbankas.
 • Iespējamie Kredītvēstuļu nodrošinājuma veidi:
  • naudas depozīts – Atvērtais depozīts bankā;
  • nekustamā īpašuma hipotēka;
  • uzņēmuma aktīvu komercķīla;
  • cits bankai pieņemams nodrošinājuma veids.
 1. Pircējs un pārdevējs noslēdz tirdzniecības līgumu, vienojoties par preču piegādi, daudzumu, kvalitāti un apmaksu, kas tiks veikta ar Kredītvēstuli.

 2. Pircējs deleģē savu banku (izdevējbanku) atvērt Kredītvēstuli pārdevēja labā atbilstoši pušu norunātajiem noteikumiem. Kredītvēstulē Jūs varat iekļaut, Jūsuprāt, būtiskos darījuma nosacījumus – preču aprakstu, preču vienības cenu, apmaksas termiņu un dokumentu sarakstu, kas pārdevējam jāiesniedz bankai. Banka izvērtē Jūsu nodrošinājumu.

 3. Izdevējbanka nosūta Kredītvēstuli paziņotājbankai, kas parasti atrodas valstī, kur reģistrēts preču pārdevējs.

 4. Pārdevēja banka (paziņotājbanka) paziņo pārdevējam par atvērto Kredītvēstuli un iepazīstina ar tās noteikumiem.

 5. Kad saņemti Kredītvēstules noteikumi, pārdevējs salīdzina tos ar tirdzniecības līgumu. Ja Kredītvēstule neatbilst noslēgtā līguma prasībām, pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt veikt Kredītvēstulē izmaiņas. Ņemiet vērā, ka Kredītvēstule ir neatsaucams dokuments, tāpēc to nevar atcelt vai anulēt bez visu pušu piekrišanas.

 6. Ja Kredītvēstule atbilst noslēgtā līguma prasībām, pārdevējs nosūta preces pircējam, un iesniedz paziņotājbankai Kredītvēstules noteikumos pieprasītos dokumentus.

 7. Paziņotājbanka pārbauda iesniegtos dokumentus. Ja tie atbilst Kredītvēstules noteikumiem, banka var tos apmaksāt Kredītvēstulē noteiktajā veidā – veikt tūlītēju vai atliktu maksājumu, akceptēt termiņa tratu, vai negociēt Kredītvēstules dokumentus.

 8. Paziņotājbanka nosūta dokumentus izdevējbankai. Pēc atkārtotas dokumentu pārbaudes izdevējbanka veic apmaksu paziņotājbankai, kas norēķinās ar pārdevēju.

 9. Izdevējbanka noņem no pircēja konta attiecīgu summu un atdod dokumentus pircējam, rezultātā prece nonāk pircēja rīcībā.

  Spēkā no Spēkā līdz
Neatsaucamas kredītvēstules pieteikums
26.01.2021
Spēkā esošs
Kredītvēstuļu izdošanas noteikumi
13.02.2017
Spēkā esošs
Pakalpojums Cena
Kredītvēstuļu līnija1
Kredītvēstuļu līnijas noformēšana, limita palielināšana 0,5%, min. 150.00 EUR
Kredītvēstuļu līnijas termiņa pagarināšana 0,2%, min. 150.00 EUR
Citas izmaiņas kredītvēstuļu līnijas līgumā pēc klienta pieprasījuma 0,5%, min. 50.00 EUR

Importa kredītvēstules

Kredītvēstules izdošana 100.00 EUR
Kredītvēstules izdošana Kredītvēstuļu līnijas ietvaros Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Kredītvēstules parauga sagatavošana un saskaņošana Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Kredītvēstules noteikumu izmaiņas/atsaukums 70.00 EUR
Dokumentu apstrāde un apmaksa 0,20%, min. 85.00 EUR
Kļūdainu dokumentu komisija 70.00 EUR/ 80.00 USD
Kredītvēstules izmantošana (atkarībā no nodrošinājuma veida):
   •  nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā 0,2% no kredītvēstules summas,
min. 70.00 EUR
   •  cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Atliktā maksājuma komisija 70.00 EUR

Eksporta kredītvēstules

Kredītvēstules parauga sagatavošana un saskaņošana Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Kredītvēstules noteikumu paziņošana 85.00 EUR
Kredītvēstules noteikumu izmaiņu paziņošana/kredītvēstules atsaukums/neizmantošana 70.00 EUR
Kredītvēstules dokumentu iepriekšēja pārbaude2 70.00 EUR
Dokumentu apstrāde un apmaksa 0,20%, min. 85.00 EUR
Kredītvēstules apstiprināšana Riska cena, min. 100.00 EUR
Dokumentu diskontēšana Riska cena, min. 100.00 EUR
Asignējuma vēstules noformēšana/paziņošana 70.00 EUR
Kredītvēstules noteikumu pārvešana 0,2%, min. 150.00 EUR
Atliktā maksājuma komisija 70.00 EUR

 


 

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Komisija piemērojama, ja tiek veikta vairāk nekā viena dokumentu iepriekšēja pārbaude.

 

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.