Mainīt valodu:
Image
People in the office

Overdrafts

 • Sedziet negaidītus izdevumus un palieliniet naudas plūsmu
 • Izmantojiet kredītu pēc saviem ieskatiem
 • Konts tiek līdzsvarots ar ienākošiem maksājumiem
Paragraphs

Līdz 1 gadam

Līguma termiņš

2000 eiro

Sākotnējais apjoms

Nodrošinājums

 • Ieķīlāts īpašums, kura iegādei vai atjaunošanai ņemat kredītu
 • Nekustamais īpašums un kustamā manta, galvojums un vērtspapīri kā papildu nodrošinājums
 • Ir iespējams pieteikties galvojumam 80% apmērā no kredīta, ko nodrošina ALTUM

Nepieciešamie dokumenti

 • Aizpildīts kredīta pieteikums
 • Pēdējā gada pārskats un starpposma pārskats par pašreizējo finanšu gadu
 • Apraksts par to, kā kredīts tiks izmantots, iekļaujot finanšu prognozes
 • Novērtējuma ziņojums, ja īpašums tiek piedāvāts kā nodrošinājums
 • Ja neesat SEB klients, nepieciešams atvērt kontu mūsu bankā

Cenrādis

Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Overdrafta noformēšana, limita palielināšana (% no palielinātā limita apjoma)1 1%, min. 150.00 EUR
Termiņa pagarināšana 0,5%, min. 150.00 EUR
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā, vēl neizmantotā limita apjoma) 1,5% - 3% gadā
Overdrafta atmaksa pirms termiņa 2%, min. 1 000.00 EUR
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas1 1%, min. 150.00 EUR
Papildus pakalpojumi
Nodrošinājuma novērtēšana 0,1%, min. 50.00 EUR
Dokumentu iesniegšana ķīlas reģistrēšanai papīra formātā 50.00 EUR
Kredītpakalpojumiem nepieciešamo dokumentu un pieteikumu aizpildīšana 15.00 EUR/stundā
Kredīta līguma un nodrošinājumu līgumu sagatavošana elektroniskā formātā Bez maksas
Kredīta līgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR
Bankas piekrišanu/pilnvaru un citu dokumentu sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Informācijas izdruka no LURSOFT datu bāzes (finanšu pārskati, pilna informācija par uzņēmumu u.c. pēc klienta pieprasījuma) 10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR)
Apliecinājums par kredīta piešķiršanu Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

Pakalpojums Cena
Overdrafta noformēšana, limita palielināšana (% no palielinātā limita apjoma)1 1%, min. 150.00 EUR
Procentu likme gadā no izmantotās summas 21%
Termiņa pagarināšana1 0,5%, min. 150.00 EUR
Overdrafta atmaksa pirms termiņa 2%, min. 1 000.00 EUR
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas1 1%, min. 150.00 EUR
Papildus pakalpojumi
Nodrošinājuma novērtēšana 0,1%, min. 50.00 EUR
Dokumentu iesniegšana ķīlas reģistrēšanai papīra formātā 50.00 EUR
Kredītpakalpojumiem nepieciešamo dokumentu un pieteikumu aizpildīšana 15.00 EUR/stundā
Kredīta līguma un nodrošinājumu līgumu sagatavošana elektroniskā formātā Bez maksas
Kredīta līgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR
Bankas piekrišanu/pilnvaru un citu dokumentu sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min 70.00 EUR
Informācijas izdruka no LURSOFT datu bāzes (finanšu pārskati, pilna informācija par uzņēmumu u.c. pēc klienta pieprasījuma) 10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR)
Apliecinājums par kredīta piešķiršanu Pēc vienošanās, min 30.00 EUR

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

Vienkārša pieteikšanās

1.
Iesniedziet aizpildītu pieteikumu 

2.  Mēs sazināsimies ar Jums par piedāvājumu vai papildu jautājumiem

3. Saņemot pozitīvu lēmumu no bankas, parakstiet līgumu 

Iespējas Jūsu uzņēmuma pirkumu finansēšanai

Kredīts apgrozāmiem līdzekļiem

Pagaidu apgrozāmo līdzekļu trūkuma vai izdevumu segšanai.

Faktorings

Mainiet rēķinus pret naudas plūsmu. Piedāvājiet klientiem elastīgākus maksājumu termiņus, nesamazinot apgrozāmos līdzekļus vai pārdošanas apjomu.

Investīciju finansēšana

Finansējums Jūsu uzņēmuma izaugsmei un lielākiem projektiem.

Vēlaties būt drošs, ka atrodat piemērotu risinājumu?

 • Mūsu klientu konsultanti palīdzēs atrast labāko risinājumu Jūsu uzņēmumam
 • Mums ir motivēta profesionāļu komanda, kurai Jūs varat uzticēties