Mainīt valodu:
Image
ship, coast , sea

Dokumentu inkaso

 • Drošāks veids maksājuma saņemšanai 
 • Tiek samazināts starptautiskās tirdzniecības risks
 • Pircējam ir iespēja daļēji vai pilnībā izvairīties no avansa maksājumiem 
 • Darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) izdotie noteikumi
Paragraphs

Ērts norēķinu veids

Dokumentu inkaso ir maksājumu veids, kuru var izmantot pārdevējs vai pircējs, lai stiprinātu savu pozīciju darījumā un ierobežotu risku. Pārdevējs ar bankas starpniecību nosūta nosūtīšanas dokumentus un pircējs saņem tos no savas bankas, kad ir akceptējis tūlītēju apmaksu jeb tratu.

Dokumentu inkaso ir drošs un starptautiski atzīts maksājumu veids – to darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) izdotie noteikumi "Inkaso vienotie noteikumi" Nr. 522, 1995.gada redakcija (URC 522).

Šī norēķinu metode negarantē nedz savlaicīgu apmaksu pārdevējam, nedz to, ka pircējs preces saņems. Banka atgādina pircējam par samaksas termiņu un organizē ātru naudas pārskaitīšanu pārdevējam, taču banka neuzņemas pienākumu veikt maksājumu.

Dokumentu inkaso veidi:

 • Dokumenti pret apmaksu

Pircējs saņem preču nosūtīšanas dokumentus no bankas, līdzko bankai ir samaksājis dokumentos norādīto preču vērtību.

 • Dokumenti pret akceptu

Pircējs saņem preču nosūtīšanas dokumentus no bankas, pēc tam, kad ir akceptējis saistības veikt atliktu maksājumu vai vekseli par attiecīgo summu. Maksājuma izpilde ir atkarīga no pircēja maksātspējas.

Vai Jūs esat pārdevējs?

 • Šis pakalpojums ir piemērots Jums, ja uzticaties pircējam, viņa maksātspējai un atrašanās vietas valstij
 • Preču piegādes vieta atrodas ārpus Latvijas un to transportēšanai ir nepieciešams izmantot kuģu pārvadājumu
 • Lai sāktu šo procesu, sazinieties ar savu banku

Vai Jūs esat pircējs?

 • Pārdevējs sāk dokumentu inkaso procesu savā bankā
 • Piemērots pakalpojums, ja preces var tikt uzglabātas ilgāku laiku, ja tās ir viegli pārdot vai ir iespējams nosūtīt atpakaļ
 • Piemērots precēm, kuru pirkuma dokumenti garantē īpašumtiesības

Title
Kā darbojas dokumentu inkaso

Description
‏‏‎ ‎

 1. Pārdevējs un pircējs vienojas, ka preču apmaksai izmantos dokumentu inkaso.

 2. Pārdevējs saskaņā ar līguma nosacījumiem nosūta preci pircējam.

 3. Pārdevējs nodod savai bankai preču nosūtīšanas dokumentus kopā ar norādēm par to, ar kādiem nosacījumiem banka drīkst izsniegt minētos dokumentus pircējam.

 4. Pārdevēja banka nosūta dokumentus pircēja bankai.

 5. Pircēja banka paziņo pircējam par dokumentu inkaso uzdevuma saņemšanu un informē par nosacījumiem dokumentu saņemšanai no bankas.

 6. Ja pircējs piekrīt dokumentu inkaso noteikumiem, pircēja banka viņam nodod dokumentus apmaiņā pret tūlītēju apmaksu vai akceptētu tratu.

 7. Tūlītējas samaksas gadījumā banka veic maksājumu pārdevējam uzreiz pēc dokumentu nodošanas. Ja dokumenti tiek nodoti pircējam pret akceptētu tratu, tad summa pārdevēja bankai tiek pārskaitīta attiecīgajā pēcapmaksas dienā.

 8. Pārdevēja banka pēc maksājuma saņemšanas no pircēja bankas pārskaita naudu pārdevējam.

Pakalpojums Cena
Importa dokumentu inkaso
Dokumentu inkaso apstrāde un apmaksa 0,2%, min. 100.00 EUR
Dokumentu inkaso izmaiņu paziņošana/dokumentu izsniegšana bez maksājuma 45.00 EUR
Eksporta dokumentu inkaso
Dokumentu inkaso apstrāde un apmaksa 0,2%, min. 80.00 EUR
Dokumentu inkaso izmaiņas/atsaukums 45.00 EUR
Papildus pakalpojumi
Finanšu darījuma informācijas apstrāde un nosūtīšana klienta uzdevumā 30.00 EUR
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana elektroniskā formātā Bez maksas
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR
Pilnvaras preču saņemšanai noformēšana 70.00 EUR
Kurjerpasta pakalpojuma izmaksas Faktiskās izmaksas
Korespondējošo un sadarbības banku komisijas Faktiskās izmaksas
Darījumā iesaistīto pušu pārbaude (piemērojama darījumiem ar augsta riska valstīm)* 45.00 EUR

* Saskaņā ar uz pārbaudes veikšanas brīdi bankai saistošo iekšējo un ārējo regulējumu.

Vienkārša pieteikšanās pārdevējam

 • Pieteikties konsultācijai
 • Mēs ar Jums sazināsimies un sniegsim konsultāciju

Citi tirdzniecības finansēšanas veidi

Faktorings

Pārvērtiet rēķinus naudas plūsmā. Piedāvājiet klientiem garāku samaksas termiņu, nesamazinot Jūsu apgrozāmos līdzekļus vai pārdošanas apjomu

Kredītvēstule

Noderīga uzņēmumiem, kas nodarbojas ar starptautisku tirdzniecību: Importētājiem tā mazina nepareizu piegāžu risku, jo banka maksā tikai tad, ja pārdevējs uzrāda dokumentus saskaņā ar vienošanos.

Eksportētājiem tā nodrošina samaksu no pircēja.

Bankas garantijas

Garantijas Jūsu tirdzniecības partneriem nodrošina SEB apņemšanos noteiktās situācijās viņiem samaksāt.

Vēlaties būt pārliecināts, ka atrodat piemērotu risinājumu?

 • Mūsu speciālisti palīdzēs atrast piemērotu finansējuma risinājumu Jūsu uzņēmumam
 • Mums ir motivēta profesionāļu komanda, kurai Jūs varat uzticēties