Mainīt valodu:
Paragraphs

Portfeļa pārvaldības pakalpojums

Izmantojot portfeļa pārvaldības pakalpojumu, Jūsu līdzekļi tiks ieguldīti mūsu investīciju ekspertu veidotā vērtspapīru portfelī, kas sastāv no izmaksu jomā izdevīgiem un diversificētiem biržā tirgotajiem fondiem jeb ETF. 

Balstoties uz Jūsu mērķiem, vēlmēm un finanšu iespējām, Roboinvestors piemeklēs Jums piemērotāko portfeli. Lai nodrošinātu Jums piemērotu ieguldījumu portfeli, lūdzam savlaicīgi atjaunot ieguldītāja datus, proti -  sniegt precīzu informāciju par Jūsu ieguldījumu mērķiem un finansiālo stāvokli.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par portfeļa piemērotības pārvērtēšanu, lūdzu, skatiet informāciju zemāk.

Mēs uzskatām, ka ieguldījumi ir jāveic ilgtermiņā. Mēs neiesakām ieguldīt līdzekļus, kas Jums varētu būt nepieciešami pēc neilga laika, piemēram, pēc gada. Jo ilgāk Jūs varat veikt ieguldījumus, jo mazāks kļūst ar ieguldījumu saistītais risks. Ņemiet vērā, ka, jo augstāka sagaidāmā ieguldījumu atdeve, jo lielāks risks zaudēt visu vai daļu no ieguldījuma. 

Priekšlaicīga veikto ieguldījumu pārdošana palielina risku piedzīvot ieguldījumu zaudēšanu. Tādēļ aicinām nodrošināt, ka Jums ir pietiekami daudz brīvo uzkrājumu negaidītu dzīves notikumu izmaksu segšanai.

Svarīgākais par Roboinvestora piedāvātajiem portfeļiem

 • Diversificēts ieguldījumu risks, izmantojot dažādu aktīvu klašu un ģeogrāfisko indeksu ETF.
 • Mēs regulāri pārskatām un pārbalansējam ieguldījumu portfeļus, lai nodrošinātu nemainīgu Jūsu izvēlēto riska līmeni.
 • Ieguldījumi sākot no 50 eiro. Portfelis var ietvert līdz pat 10 ETF.
 • Komisijas maksas ir īpaši piemērotas regulāriem un nelieliem ieguldījumiem – tiek piemērota tikai cenrādī norādītā portfeļa pārvaldības maksa. Nekādu brokera starpniecības komisijas maksu vai portfeļa pārbalansēšanas izmaksu. 
   
 • ETF pastāvīgo maksu ietur fonda pārvaldes sabiedrība, un tā tiek iekļauta ETF daļas cenā.
 • Mūsu portfeļi neparedz dividenžu izmaksu.
 • Roboinvestora portfeļi iegulda tikai tādos ETF, kas investē uzņēmumos, kuri ir uzņēmušies atbildību par ESG (ar vides, sociālo un korporatīvo pārvaldību saistīto) prasību ieviešanu. 
 • Ar portfeli saistītie rīkojumi tiek izpildīti reizi nedēļā – otrdienās. Norēķini par šiem darījumiem aizņem vēl divas darba dienas. Lūdzam ņemt vērā, ka ieguldījumu izmaksa no portfeļa var ilgt līdz pat astoņām darba dienām. 

Portfeļa piemērotības pārvērtēšana

Lūdzam regulāri atjaunot ieguldītāja datus
 

 • Mūsu uzdevums ir regulāri izvērtēt Jūsu ieguldījumu portfeļa piemērotību. Tādēļ aicinām vismaz reizi gadā atjaunot Jūsu ieguldītāja datus. Šos datus nepieciešams atjaunot arī gadījumos, ja būtiski mainās Jūsu sniegtā informācija vai finansiālais stāvoklis. Ieguldītāja datu atjaunošana ļauj mums novērtēt, ka portfelis joprojām ir Jums piemērots. 
 • Ieguldītāja datus varat ērti atjaunot SEB mobilās lietotnes sadaļā “Ieguldījumi”. 
 • Mēs pārvērtējam Jūsu portfeļa piemērotību, balstoties uz pēdējiem Jūsu sniegtajiem un apstiprinātajiem datiem attiecībā uz konkrēto portfeli. Šie dati var novecot un tādejādi radīt kļūdainu portfeļa piemērotības pārvērtējumu, tādēļ ir ļoti svarīgi, ka Jūs savlaicīgi atjaunojat savus ieguldītāja datus.
 • Ja ieguldītāja dati netiek atjaunoti 5 gadus, mums vairs nebūs iespēju pārliecināties par portfeļa piemērotību, tāpēc tiks pārtraukts līgums un pārdoti portfelī esošie vērtspapīri. 

Pārvērtēšanas rezultāts
 

 • Mēs izvērtēsim Jūsu atjaunotos ieguldītāju datus un noskaidrosim, vai portfelis Jums joprojām ir piemērots, vai arī tajā ir nepieciešamas izmaiņas. 
 • Ja esošais portfelis Jums vairs nebūs piemērots, mēs piedāvāsim tajā veikt izmaiņas. Izmaiņas varēsiet apstiprināt SEB mobilajā lietotnē, parakstot jauno Portfeļa sastāva dokumentu. Apstiprināt mūsu piedāvātās izmaiņas varēsiet 21 dienas laikā.  
 • Gadījumā, ja nepiekritīsiet  portfeļa izmaiņām, līdzšinējais portfelis tiks uzskatīts Jums par nepiemērotu, kā rezultātā tiks pārtraukts līgums un pārdoti portfelī esošie vērtspapīri. 
 • Kad apstiprināsiet  piedāvātās portfeļa izmaiņas, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka līdzšinējais portfelis un Jūsu turpmākie regulārie ieguldījumi (ja tādi uzstādīti) tiek atbilstoši grozīti.  

Ieguldīšanai izmantotie konti un rīkojumu izpildīšana

Izmantojot Roboinvestora ETF portfeļa pārvaldības pakalpojumu, Jums jānorāda norēķinu konts vai ieguldījumu konts, no kura veiksiet iemaksas portfelī. Papildus atvērsim Jums portfeļa ieguldījumu kontu un portfeļa vērtspapīru kontu, kurus Jūs patstāvīgi nevarēsiet izmantot, bet kas nepieciešami ETF portfeļa pārvaldības pakalpojuma nodrošināšanai.

Veicot ieguldījumu, naudas līdzekļi vispirms tiek pārskaitīti no Jūsu izvēlētā norēķinu vai ieguldījumu konta uz portfeļa ieguldījumu kontu. Norēķini par vērtspapīru iegādes darījumiem tiek veikti no portfeļa ieguldījumu konta. Portfelī ietilpstošie vērtspapīri tiek uzskaitīti portfeļa vērtspapīru kontā. 

Veicot izmaksu no portfeļa, tiek pārdots atbilstošs vērtspapīru skaits un norēķini par vērtspapīru pārdošanas darījumiem tiek veikti portfeļa ieguldījumu kontā. Pēc tam par vērtspapīru pārdošanu saņemtie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz Jūsu izvēlēto norēķinu vai ieguldījumu kontu. 

Ikmēneša komisijas apmaksai nepieciešamie naudas līdzekļi vispirms tiek pārskaitīti no Jūsu izvēlētā norēķinu vai ieguldījumu konta uz portfeļa ieguldījumu kontu, pēc tam tos ieturot no portfeļa ieguldījumu konta.

Nodokļu apmaksa

Veicot ieguldījumus, Jums patstāvīgi nepieciešams iesniegt nodokļu deklarāciju, aprēķināt maksājamā nodokļa summu un samaksāt nodokļus. Kā notiek nodokļu apmaksa par kapitāla pieaugumu Roboinvestora ETF portfeļa pārvaldības pakalpojuma ietvaros: 

Ja ieguldījumu veikšanai izvēlaties ieguldījumu kontu

Mūsu papildus atvērtais portfeļa ieguldījumu konts ir apakškonts Jūsu izvēlētajam ieguldījumu kontam. Šajā gadījumā naudas pārskaitījumi starp abiem kontiem nav uzskatāmi kā iemaksas vai izmaksas no ieguldījumu konta. Veicot izmaksu no portfeļa vai pārtraucot pakalpojumu, naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz Jūsu ieguldījumu kontu, kas nozīmē, ka Jums attiecīgajā brīdī vēl nav pienākuma deklarēt ienākumu un apmaksāt nodokli. 

Atgādinām, ka, ieguldījumu veikšanai izmantojot ieguldījumu kontu, nodokļa samaksa ir jāveic tikai tad, kad no ieguldījuma konta izmaksāto naudas līdzekļu summa pārsniedz iemaksāto summu.

Mēs reizi gadā nodrošinām ieguldījumu konta pārskatu, kurā apkopojam informāciju par abiem norādītajiem kontiem.

Ja ieguldījumu veikšanai izvēlaties norēķinu kontu

Naudas pārskaitījumi starp norēķinu kontu un portfeļa ieguldījumu kontu ir uzskatāmi par iemaksu vai izmaksu no portfeļa ieguldījumu konta. Tas nozīmē – ja izmaksas no portfeļa ieguldījumu konta pārsniedz tajā veiktās iemaksas, ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. 

Lai atliktu nodokļa nomaksu, ieguldījumu veikšanai iesakām izmantot ieguldījumu kontu.

Portfeļi

Konservatīvā stratēģija

Zema riska portfelis, kura vērtība gada laikā var svārstīties līdz 7,91%1. Atbilstoši stratēģijai portfelis veic ieguldījumus šādā apmērā:

 • 19% – 25% veido Eiropas Savienībā, ASV un Āzijā reģistrētu uzņēmumu akcijas
 • 75% – 81% veido Eiropas Savienības, ASV un attīstības valstu obligācijas, ko emitējušās valdības un korporācijas

Portfeļa izmaksu un izdevumu piemērs (PDF)

Sabalansēta stratēģija

Vidēja riska portfelis, kura vērtība gada laikā var svārstīties līdz 14,03%1. Atbilstoši stratēģijai portfelis veic ieguldījumus šādā apmērā:

 • 42% – 50% veido Eiropas Savienībā, ASV un Āzijā reģistrētu uzņēmumu akcijas
 • 50% – 58% veido Eiropas Savienības, ASV un attīstības valstu obligācijas, ko emitējušās valdības un korporācijas

Portfeļa izmaksu un izdevumu piemērs (PDF)

Pieauguma stratēģija

Vidēja riska portfelis, kura vērtība gada laikā var svārstīties līdz 19,08%1. Atbilstoši stratēģijai portfelis veic ieguldījumus šādā apmērā:

 • 65% – 75% veido Eiropas Savienībā, ASV un Āzijā reģistrētu uzņēmumu akcijas
 • 25% – 35% veido Eiropas Savienības, ASV un attīstības valstu obligācijas, ko emitējušās valdības un korporācijas

Portfeļa izmaksu un izdevumu piemērs (PDF)

Aktīva pieauguma stratēģija

Augsta riska portfelis, kura vērtība gada laikā var svārstīties līdz 25,60%1. Atbilstoši stratēģijai portfelis veic ieguldījumus šādā apmērā:

 • 100% veido Eiropas Savienībā, ASV un Āzijā reģistrētu uzņēmumu akcijas

Portfeļa izmaksu un izdevumu piemērs (PDF)

1Aprēķināts pēc riskam pakļautās vērtības (VAR) metodoloģijas ar 95% statistisko ticamību, balstoties uz 10 gadu vēsturiskajiem datiem.