Mainīt valodu:

Vērtspapīri

Paragraphs
Pakalpojums Cena
Vērtspapīru konta atvēršana1
Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana Bez maksas
Vērtspapīru konta atvēršana Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā 5.00 EUR
Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem
Pārvedums no Sākotnējā reģistra (Vērtspapīru dereģistrācija) 4.50 EUR
Pārvedums uz Sākotnējo reģistru 4.50 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 7.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums 7.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums ne EUR valūtā 50.00 EUR
Vērtspapīru saņemšana Bez maksas
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu akcionāru reģistru 4.50 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem
Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/ DVP ieskaitījums/ pārvedums 7.00 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/DVP ieskaitījums/pārvedums 21.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana 35.00 EUR
Vērtspapīru īpašnieku sapulces
Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 2.00 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pec vienošanās,
min. 215.00 EUR
Maksa par vērtspapīru kontiem2
Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. 1.00EUR
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda vērtspapīriem 0,0055%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām, Baltijas vērtspapīriem un ārvalstu depozitārijos glabātajām akcijām3 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV glabātiem parāda vērtspapīriem 0,0100%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai Krievijas Tirdzniecības Sistēmā 0,0750%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību glabāšanu 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas stadijā 1.00 EUR
ETF portfeļu pārvaldīšanas pakalpojums (izmantojot Roboinvestoru SEB mobilajā lietotnē)4
Portfeļa pārvaldīšana 0,80% gadā (ieskaitot PVN)
Konta izrakstu sagatavošana
Vērtspapīru konta atlikuma pārskats Internetbankā - bez maksas
Klātienē - 4.00EUR
Vērtspapīru konta darījumu pārskats Internetbankā - Bez maksas
Klātienē - 4.00EUR

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās5, 6, 7

Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts Internetbankā Rīkojums ir pieteikts klātienē / SEB bankas brokeriem
Baltijas akcijas 0,10%, min. 1.00 EUR 0,50%, min. 5.00 EUR
Skandināvijas un Vācijas akcijas 0,25%, min. 10.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas un Portugāles akcijas 0,25%, min. 15.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
ASV akcijas 0,25%, min. 10.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.015 USD par katru akciju 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.03 USD par katru akciju
Kanādas akcijas 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.02 CAD par katru akciju 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.04 CAD par katru akciju
Baltijas parāda vērtspapīri (minimālā ieguldījuma summa 1000.00 EUR)8 0,2% no summas, min. 20.00 EUR 0,2% no summas, min. 20.00 EUR
Eiroobligācijas un ārpus biržas tirgotās obligācijas (minimālā ieguldījuma summa 25000.00 EUR) 0,2% no summas, min. 50.00 EUR 0,2% no summas, min. 50.00 EUR
Citiem vērtspapīriem Pēc vienošanās Pēc vienošanās
Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu

SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas.


 
1 Atverot vērtspapīru kontu klātienē SEB bankā, nepilngadīgai personai vai bankas klienta mantiniekam, tiek piemērota internetbankas vērtspapīru konta atvēršanas komisijas maksa atkarībā no izvēlētā vērtspapīru konta veida.

2 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katru norādīto vērtspapīru grupu.

3 Austrija, Beļģija, Kanāda, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Šveice, Lielbritānija, ASV, t.sk. depozitārie sertifikāti (ADR/GDR) un ETF.

4 Komisijas maksa tiek aprēķināta no portfelī ietilpstošo vērtspapīru tirgus vērtības uz katras dienas beigām, un tā tiek ieturēta no portfelim piesaistītā norēķinu konta reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi.

5 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

6 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem, ir jābūt noslēgtam "Finanšu instrumentu darījumu līgumam".

7 Vērtspapīru darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kā piemēram, darījumam var pievienot attiecīgās valsts nodevu (0,3% no darījuma summas, iegādājoties Francijā emitētus vērtspapīrus, un 0.2% no darījuma summas iegādājoties Spānijā emitētus vērtspapīrus) vai attiecīgās valsts zīmognodevu (Stamp Duty), ko ietur no vērtspapīru pirkšanas darījuma summas (0,1% Itālijā, 0,5% Lielbritānijā, 1% Īrijā emitētajiem vērtspapīriem). Likmes ir norādītas uz 10.09.2020, tās ir informatīvas un laika gaitā var mainīties.

8 Izņemot Eiroobligācijas, kuru ISIN sākas ar XS.