Mainīt valodu:

Pamatinformācijas dokumenti

Paragraphs

Šajā sadaļā izvietoti SEB piedāvāto pakalpojumu pamatinformācijas dokumenti (Key Information Document jeb KID) un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti (Key Investor Information Document jeb KIID), kas sniedz svarīgu informāciju privātajiem ieguldītājiem par attiecīgo finanšu instrumentu vai apdrošināšanas pakalpojumu un kas sagatavoti un publiskoti saskaņā ar 2018. gada 1. janvāra Eiropas Savienības regulu Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem un 2016. gada 20. janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu.