Mainīt valodu:

Informācija par kārtību, kādā sūdzības un strīdi tiek izskatīti ārpustiesas ceļā

Paragraphs

Ja klients nav apmierināts ar SEB bankas sniegto informāciju vai pakalpojumu, klientam tiek piedāvātas vairākas iespējas paust savu viedokli un iesniegt sūdzību. Jo vairāk informācijas par konkrēto situāciju klients spēs sniegt, jo ātrāk un efektīvāk SEB banka spēs izmeklēt klienta sūdzību.

Informācija par sūdzību un strīdu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (t.sk. arī ārpustiesas ceļā) ir noteikta SEB bankas Vispārējo darījumu noteikumu nodaļā “Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība”.