Mainīt valodu:

Karšu darījumu apstrīdēšana

Paragraphs

Lai apstrīdētu karšu darījumu internetbankā

  1. Atveriet konta izrakstu un izvēlieties darījumu, kuru vēlaties apstrīdēt.
  2. Atverot darījumu, pieejama izvēle “Apstrīdēt darījumu”. Turpinot darbu, atveras pretenzijas pieteikums ar iespējamajiem apstrīdēšanas iemesliem:
  3. Aizpildiet pieprasīto informāciju un izvēlieties "Sūtīt".

Ja Jums ir papildu dokumenti par apstrīdēto darījumu (piemēram, čeks, sarakste ar tirgotāju, līgums un tml.), lūdzam nosūtīt tos elektroniski uz adresi pretenzijas@seb.lv vai iesniegt klātienē SEB bankas klientu apkalpošanas vietās.

Ja neesat internetbankas lietotājs, darījumu iespējams apstrīdēt SEB bankas klientu apkalpošanas vietās.

Banka uzskata pretenziju par saņemtu:

  • attiecīgajā darba dienā, ja pretenzija nosūtīta un saņemta bankā līdz 16:00;
  • nākamajā darba dienā, ja pretenzija saņemta bankā pēc 16:00.

Pretenzijas pieņemšanas laiks tiek saīsināts par vienu stundu pirmssvētku dienās.

Pirms pretenzijas aizpildīšanas jāņem vērā:

  • Ja Jums ir problēmas ar tirgotāju par pasūtīto preci/pakalpojumu (saņemtā prece/pakalpojums ir bojāts/neatbilst pasūtītajam), tad vispirms situācija jārisina ar pašu tirgotāju, saglabājot visu saraksti;
  • Ja Jūsu kartes dati ir reģistrēti pie kāda interneta tirgotāja, kas nodrošina regulārus darījumus (piemēram, spēļu vides, pretvīrusu programmas utt.), ko turpmāk vairs nevēlaties izmantot, tad vispirms Jums jāatsakās no šī pakalpojuma turpmākas abonēšanas, jo Jūs nevarat apstrīdēt karšu darījumus, pirms pakalpojums nav atsaukts;
  • Viesnīcu vai automašīnu nomas darījumos var tikt iekļautas papildu izmaksas, kas netiek uzrādītas, veicot apmaksu. Pirms apstrīdēt darījumu, lūdzu, mēģiniet situāciju atrisināt ar pakalpojuma sniedzēju.

Iesniedzot pretenzijas iesniegumu, Jūs piekrītat:

  • sadarboties ar banku izmeklēšanas gaitā un iesniegt bankai visus nepieciešamos dokumentus, pat ja apstrīdētā darījuma summa jau ir atmaksāta Jūsu kontā;
  • ja izmeklēšanas laikā banka atmaksā Jūsu kontā naudas summu apstrīdētā darījuma apmērā, bet izmeklēšanas rezultātā tiek noskaidrots, ka pretenzija nav pamatota, bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ieturēt no jebkura Jūsu konta apstrīdētā darījuma summu un komisijas maksu par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu saskaņā ar bankas pakalpojumu cenrādi.

Ja ir radušās pamatotas aizdomas par krāpniecību no konta vai kartes īpašnieka puses, bankai ir tiesības ziņot par šādām aizdomām tiesībsargājošām un/vai uzraugošajām iestādēm.

Saskaņā ar starptautisko maksājumu karšu organizāciju noteikumiem pretenziju izskatīšana, kas saistīta ar karšu darījumu izmeklēšanu, var ilgt līdz pat diviem mēnešiem, jo paredz saziņu ar bankām un tirgotājiem.

Banka ar Jums sazināsies un informēs par pretenzijas izskatīšanas gaitu.