Mainīt valodu:

Kontu pārcelšana no citas bankas uz SEB

Paragraphs
 • Pārceliet norēķinu kontus uz SEB banku viegli, ātri un vienkārši
 • Iespēja saglabāt kontiem piesaistītos regulāro maksājumu uzdevumus

Mēs atrisināsim visas nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar Jūsu kontu pārcelšanu uz SEB banku – Jums tikai jāiesniedz pieteikums klātienē SEB bankā. Jūs varat pārcelt uz SEB banku visas maksājumu attiecības vai tikai automātisko un regulāro maksājumu līgumus. Saskaņā ar Eiropas banku sektora komitejas (EBIC) noteiktajiem "Vienotajiem fizisko personu norēķinu kontu pārcelšanas principiem" kontu pārcelšana iespējama Latvijas Republikā reģistrēto banku vai citā valstī reģistrēto banku Latvijas filiāļu ietvaros.

Kļūt par klientuPieteikties video konsultācijai (SEB klientiem)

 

Iespējas

Jūs varat izvēlēties, kā pārcelt norēķinu kontu un ar to saistītos maksājumus uz SEB banku. Pārcelt iespējams:

 • Visas maksājumu attiecības. Proti, norēķinu kontu kopā ar esošajiem automātiskajiem un regulārajiem maksājumiem.
 • Noteiktu maksājumu attiecību daļu – tikai automātiskos un regulāros maksājumus.

Ja izvēlēsieties mainīt līdzšinējo norēķinu kontu uz SEB banku, mēs nokārtosim visas formalitātes, kas saistītas ar Jūsu norēķinu konta slēgšanu iepriekšējā bankā, kā arī atvērsim Jums jauno kontu SEB bankā. Konta pārcelšanas gadījumā mainīsies Jūsu norēķinu konta numurs. Tāpat mēs Jūsu vietā nokārtosim visas formalitātes, ja izvēlēsieties uz SEB banku pārcelt līdzšinējos automātiskos un regulāros maksājumus.

 

Gadījumi, kādos kontu un maksājumu pārcelšana nav iespējama

Konta slēgšana nav pieejama, ja Jums līdzšinējā bankā ir:

 • Parādsaistības (piemēram, komisijas maksas par izmantotajiem pakalpojumiem).
 • Ar Jūsu kontu saistīts aizdevuma līgums (piemēram, mājokļa kreditēšanas, kredītlīnijas vai kredītkartes līgums, kuram ir aktīvas saistības).
 • Kontam ir piesaistīts vērtspapīru konts.
 • Kontam ir piesaistīts noguldījums.
 • Jūsu kontā, pamatojoties uz valsts institūcijas rīkojumu, ir apturēti darījumi.
 • Konts, kas tiek izmantots valūtas līdzekļu uzkrāšanai, un konta atlikums nav pietiekams, lai apmaksātu ar valūtas pārskaitījumiem saistītos pakalpojumus.
 • Kāds cits normatīvajos aktos noteikts vai svarīgs iemesls, kura dēļ konta pārcelšana nav iespējama.

Automātisko un regulāro maksājumu pārcelšana uz SEB  banku nav pieejama, ja:

 • Jums ir noslēgts mājokļa kreditēšanas līgums vai kāds cits aizdevuma līgums, kurā uzlikts par pienākumu ieskaitīt algu (vai citu noteiktu naudas summu) un/ vai nodrošināt naudas līdzekļu apgrozījumu iepriekšējā bankā atvērtajā kontā.
 • Jūsu līdzšinējā kontā darījumi ir apturēti, pamatojoties uz valsts institūcijas rīkojumu.

Informācija ir pieejama arī Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā