Mainīt valodu:
Image
Someone counting the money

Naudas glabāšana bankas kontā ir drošākais un ērtākais risinājums

Paragraphs

Skaidra nauda dažkārt var ļoti noderēt

Izņemiet skaidru naudu no bankomātiem jebkurā laikā.
Izņemiet skaidru naudu iepirkšanās laikā dažādās tirdzniecības vietās bez maksas.
Ieskaitiet skaidru naudu savā kontā, kad vien nepieciešams, izmantojot iemaksas bankomātus.
Apmeklējiet klientu klātienes apkalpošanas vietas, kas izmanto skaidru naudu, ja vēlaties veikt lielākus skaidras naudas darījumus.

Skaidras naudas izņemšana 

Privātpersonas, izmantojot debetkarti var izņemt līdz pat 600 eiro mēnesī bez maksas.

Izņemiet skaidru naudu no bankomātiem

Vairums mūsu bankomātu ir pieejami visu diennakti. Savukārt bankomāti, kas atrodas veikalos, ir pieejami to darba laikā. Latvijā Jūs varat izņemt skaidru naudu bez maksas no SEB un Swedbank bankomātiem. Lietuvā un Igaunijā skaidru naudu bez maksas var izņemt no SEB bankomātiem. Pārsniedzot mēneša 600 eiro limitu, tiek piemērota maksa 0,29% apmērā no darījuma summas. 

Atrast tuvāko bankomātu

Izņemiet skaidru naudu tirdzniecības vietās

 • Izņemiet skaidru naudu bez maksas, veicot pirkumu ar karti.
 • Pieejams vairāk nekā 240 tirdzniecības vietās visā Latvijā – meklējiet uzlīmi pie veikala vai jautājiet pārdevējam.
 • Izņemiet līdz pat 100 eiro gan banknotēs, gan monētās.

Tā kā ne visur Latvijā ir pieejams bankomāts, mūsu klientiem piedāvājam iespēju izņemt skaidru naudu dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā, tostarp reģionālajos pārtikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās. Veicot pirkumu ar SEB bankas maksājumu karti, Jūs varat papildus izņemt līdz pat 100 eiro – šī summa tiks pieskaitīta Jūsu pirkumam un norādīta čekā. Ar norēķinu karti Jūs varat izņemt līdz pat 600 eiro mēnesī bez maksas, bet, pārsniedzot šo summu, tiek piemērota tā pati komisija, ko piemēro par SEB bankomātu izmantošanu. Kredītkartēm komisija par skaidras naudas darījumiem tiek piemērota pēc saskaņā ar cenrādi jau no pirmā centa.

Veikalu saraksts, kur iespējams izņemt skaidru naudu (PDF)

Skaidras naudas iemaksa

Jūs jebkurā laikā varat ieskaitīt skaidru naudu savā kontā, izmantojot mūsu naudas iemaksas bankomātus. Izmantojiet SMS banku vai mobilo lietotni, lai ērti saņemtu paziņojumus, ka Jūsu iemaksātā summa ir ieskaitīta kontā. Ņemiet vērā, ka pēc tam, kad ir pārsniegts mēneša iemaksas limits 6000 eiro apmērā visos Jūsu kontos, turpmākām iemaksām tiks piemērota maksa 0,1 % apmērā no darījuma summas.

 • Iemaksājiet savā norēķina kontā līdz pat 6000 eiro mēnesī bez maksas, izmantojot SEB iemaksas bankomātus.
 • Nauda tiek ieskaitīta tieši Jūsu kontā uzreiz pēc sekmīgas iemaksas.
 • SEB bankomāti pieņem līdz pat 200 banknotēm ar jebkādu nominālvērtību, kas ievietotas jebkādā kārtībā.

Atrast tuvāko iemaksas bankomātu SEB bankomātu lietotāja rokasgrāmata (PDF)

Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM) ar SEB bankas kredītkartēm:
 • līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos
Bez maksas
 • pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos
0,1 % no darījuma summas
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM) ar SEB bankas norēķinu kartēm:
 • līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos
Bez maksas
 • pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos
0,1 % no darījuma summas
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) ar SEB bankas kredītkartēm:
 • SEB bankas ATM
 • citas bankas ATM
2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) ar SEB bankas norēķinu kartēm (izņemot Pagaidu norēķinu karti):
 • līdz 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem
    -  SEB bankas ATM
    -  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
    -  Latvijā: Swedbank ATM
Bez maksas
 • pārsniedzot mēneša izmaksas 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem
    -  SEB bankas ATM
    -  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
    -  Latvijā: Swedbank ATM
0,29% no darījuma summas
 • citas bankas ATM
2%, min. 3.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) ar SEB bankas Pagaidu norēķinu kartēm:
 • līdz 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem SEB bankas ATM
Bez maksas
 • pārsniedzot mēneša izmaksas limitu 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem SEB bankas ATM
0,29% no darījuma summas
Citas ar maksājumu kartēm saistītās maksas un nosacījumi
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas
Konta atlikuma apskats:
 • SEB bankas ATM
Bez maksas
 • citos ATM Latvijā
0.45 EUR
 • citos ATM ārvalstīs
1.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu1 3%

Kopējais skaidras naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm - 7 000 EUR mēnesī.2


 
1 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html un https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.

2 Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Skaidras naudas darījumi klātienē

Vairumā gadījumu, lai veiktu skaidras naudas darījumus, visērtāk izmantot bankomātus vai mūsu attālinātos pakalpojumus, nevis apmeklēt banku. Atrast piemērotu attālināto pakalpojumu.

Skaidras naudas darījumus ar banknotēm un monētām veic Rīdzenes klientu klātienes apkalpošanas vietā.  Skaidras naudas darījumi ir pieejami tikai SEB bankas klientiem.

Ja vēlaties izņemt vairāk nekā 7500 eiro, lūdzu, paziņojiet mums par to rakstveidā vienu dienu iepriekš līdz plkst. 12:00. Piesakot skaidras naudas izņemšanu, no klienta konta pasūtījuma laikā tiek iekasēta komisijas maksa 15 eiro apmērā. Šī komisija netiek atmaksāta, ja klients neatsauc pieteikumu un neizņem naudu.  

Skaidras naudas izņemšanu bez iepriekšēja pieteikuma nodrošinām atbilstoši klientu apkalpošanas vietas iespējām, tomēr mēs nevaram garantēt, ka būs pieejama precīza summa. Maksa par skaidras naudas izņemšanu bez iepriekšēja pieteikuma tiek iekasēta atbilstoši kopējai summai, ko klients vēlas izņemt.

Valūtas maiņas pakalpojumi klātienē nav pieejami. Uzzināt vairāk par valūtas maiņu. 

Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Skaidras naudas iemaksa kontā SEB bankā 0,5%, min. 10.00 EUR 
Iemaksa monētās virs 50 gab. 20%, min. 10.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Līdz 7 500 EUR 1%, min. 10.00 EUR
Virs 7 500 EUR ar iepriekšēju pieteikšanu1 1,5%
Skaidras naudas iepriekšēja pieteikšana2 15.00 EUR
Virs 7 500 EUR bez iepriekšējas pieteikšanas3 2%
Izmaksa monētās virs 50 gab. 20%, min. 20.00 EUR

Skaidras naudas darījumi ir pieejami tikai SEB bankas klientiem.


 
1 Skaidras naudas izmaksa, kas ir lielāka par 7 500 EUR, rakstiski ir jāpiesaka vienu SEB bankas darba dienu iepriekš līdz plkst. 12:00.

2 Pasūtot skaidru naudu, maksa par naudas pasūtīšanu 15 EUR apmērā tiek iekasēta no klienta konta pasūtīšanas brīdī. Komisijas maksa par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, tad iekasētā maksa par naudas pasūtīšanu netiek atmaksāta.

3 Skaidras naudas izmaksa bez iepriekšēja pieteikuma tiek nodrošināta pēc klientu apkalpošanas vietas iespējām. Komisija par izmaksu bez iepriekšēja pieteikuma tiek ieturēta par visu klientam izmaksājamo summu.