Mainīt valodu:
Paragraphs

Zaļie piedāvājumi

Produkti, kas atbilst vai nu SEB Zaļo obligāciju koncepcijas kritērijiem (PDF, ENG) vai Eiropas Savienības Taksonomijas regulai, kas nosaka kritērijus un standartus, atbilstoši kuriem bankas Eiropā var klasificēt zaļā finansējuma produktus.

Aizdevumi ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem mērķiem, piemēram, CO2 emisiju samazināšanai, vai arī zaļo pāreju veicinošiem mērķiem, piemēram, jaunu videi draudzīgu tehnoloģiju attīstīšanai.

Media
Image
driving through forest

Zaļais mājokļa kredīts

Mūsu mājokļiem ir nozīmīga ietekme uz vidi. Tādēļ aicinām apsvērt energoefektīva mājokļa iegādi vai būvniecību.

Zaļais līzings

No 2026. gada Eiropas Savienībā par videi draudzīgām uzskatīs tikai tās automašīnas, kas nerada CO2 emisijas. SEB jau šobrīd piedāvā zaļo līzingu videi draudzīgu auto iegādei ar izdevīgākiem nosacījumiem.

Zaļais mikrokredīts uzņēmumiem

Zaļais mikrokredīts maziem un vidējiem uzņēmumiem – saules paneļu un elektromobiļu uzlādes staciju iegādei.

Zaļais kredīts uzņēmumiem

SEB piedāvā zaļo kredītu lieliem uzņēmumiem, kuri mazina klimata pārmaiņas un īsteno videi draudzīgus projektus.

Zaļais līzings uzņēmumiem

Lai atbalstītu ilgtspējīgus lēmumus Jūsu biznesā.

Videi draudzīgi piedāvājumi

Videi draudzīgi risinājumi, produkti un pakalpojumi, kas neatbilst Eiropas Savienības Taksonomijas regulai, tomēr pozitīvi ietekmē vidi. Produkti un citi risinājumi, kas iekļauti kategorijā “videi draudzīgi risinājumi” neatbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem, lai tos varētu oficiāli klasificēt kā zaļus vai ilgtspējīgus. 

Media
Image
Pensiju 2. līmenis -SEB indeksu plāns

Lietotne ManaEkopēda | SEB

  • Lietotne ManaEkopēda | SEB (MyFootprint | SEB) ir bez maksas un pieejama pilnīgi visiem
  • Tā sniegs ieskatu un padomus, kā samazināt Jūsu oglekļa pēdas nospiedumu

Kredīts mājokļa energoefektivitātes uzlabošanai

Fiksēta procentu likme 5,9% gadā  saules paneļu vai noteiktu apkures sistēmu iegādei un uzstādīšanai.

Roboinvestors

Visos Roboinvestora piedāvātajos ieguldījumu risinājumos tiek ņemts vērā ilgtspējības aspekts, kas ir atbilstošs SFDR 8. pantam.

Nozīmīga pensija

SEB mērķis ir dot pienesumu pārejā uz ilgtspējīgu nākotni. Mēs esam pārliecināti, ka ieguldījumi, kas ņem vērā ilgtspējas principus, ilgtermiņā var būt peļņu nesoši.