Mainīt valodu:
Image
ESG Hero

Nozīmīga pensija

Paragraphs

 

Dzīvē nereti nākas pieņemt kompromisus, taču ir jautājumi, kuros kompromisi neder, tostarp – atbildīga naudas pārvaldīšana. 

 

 

Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem ilgtermiņa izaicinājumiem visai pasaulei. Pāreja uz zemu izmešu ekonomiku mūsdienu investīciju nozarei vienlaikus rada gan virkni iespēju, gan izaicinājumu.

Vai zinājāt, ka, izvēloties pensiju plānu, kas iegulda ilgtspējīgi, Jūsu uzkrājumi palīdz darīt pasauli labāku? 

 

Kādēļ mums rūp?

SEB mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu attīstību un savus klientus ceļā uz zemu izmešu ekonomiku.

Cik nozīmīgi ir ilgtspējīgi pensiju ieguldījumi?

75%

75% respondentu Baltijas valstīs norāda, ka viņiem svarīgi, lai pensiju uzkrājumi tiktu ieguldīti ilgtspējīgi.

44% no viņiem uzskata, ka ilgtspējīgi ieguldījumi kopumā ir ļoti svarīgi. 

62%

47% respondentu Baltijas valstīs dotu priekšroku ieguldījumiem tādos finanšu risinājumos, kas veic ieguldījumus ilgtspējīgi, taču ilgtspēja nav to vienīgais mērķis (SFDR regulas 8. pants).

Turklāt, 15% izvēlētos investēt finanšu risinājumos, kuru vienīgais mērķis ir ilgtspēja (SFDR regulas 9. pants). 

Dati no SEB aptaujas Pensiju gatavības indekss 2020. 1500 respondentu vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

Vai jāizvēlas starp augstu ienesīgumu un ilgtspējīgu ieguldīšanu?

Nē, tā nebūt nav. Pasaules pieredze liecina, ka kompānijas, kas strukturētā veidā strādā ar ilgtspējas jautājumiem, ilgtermiņā var kļūt par veiksmīgākiem uzņēmumiem. Tātad Jūs varat uzkrājumu veidot ne tikai ilgtspējīgi, bet vienlaikus arī nopelnīt. Ja raugāmies nākotnē, iespējams, tieši ilgtspējīgi ieguldījumi kļūs par priekšnoteikumu peļņai.

Janis Rozenfelds

Šobrīd jau diezgan droši varam teikt, ka cena tās klasiskajā izpratnē ir vienlīdz svarīga ieguldījumu virsvērtībai – pozitīvajām pārmaiņām, kuras ar saviem ieguldījumiem, tostarp pensiju uzkrājumiem, varam atbalstīt.
Lasīt vairāk

Jānis Rozenfelds,
SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs

1 miljards eiro*

SEB ieguldījis jau vairāk nekā 1 miljardu eiro no Latvijas pensiju aktīviem investīcijās, kas ņem vērā ilgtspējas principus. Tostarp 140 miljoni ieguldīti ilgtspējīgi.

*Dati apkopoti 2022. gada septembrī.

Kāds ir ilgtspējīgu fondu ienesīgums salīdzinājumā ar finanšu tirgus indeksiem?

ESG Return
ESG Return


Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Kas ir ilgtspējīga ieguldīšana?

Ilgtspēja nereti tiek definēta, kā izvēle, kas ļauj apmierināt šī brīža vajadzības, neradot negatīvu ietekmi uz nākamo paaudžu iespējām apmierināt viņu vajadzības.

SEB tiecas integrēt ilgtspējas aspektus, pieņemot jebkuru ieguldīšanas lēmumu.

Lai gan ilgtspēja ir plašs jēdziens, to var sadalīt trīs galvenajās jomās – ESG faktoros.

Vairāk par ESG

Kāda ir SEB stratēģija attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem?

Mēs tiecamies ietvert vairākas perspektīvas un metodes, kas kopā var radīt pievienoto vērtību mūsu klientiem un visai sabiedrībai kopumā. Mijiedarbība un līdzsvars starp izslēdzošo atlasi, ESG principu integrēšanu un iekļaujošo atlasi, aktīvām īpašumtiesībām, ieguldījumiem īpašās ilgtspēju veicinošās jomās un ieguldījumi ar ietekmi ir ļoti svarīgs, lai radītu ilgtspējīgu, ilgtermiņa vērtību.

 
 
 

ESG principu integrēšana un iekļaujošā atlase

 

Uzņēmumi un nozares, ko tiecamies iekļaut:
-    priekšroka tādiem fondu pārvaldniekiem, kuri ir ANO Atbildīgu ieguldījumu iniciatīvas (UN-PRI) atbalstītāji
-    Priekšroka emitentiem un fondiem ar ESG klasifikācijai atbilstošu augstu reitingu 

 
 

Izslēdzošā atlase

 

Uzņēmumi un nozares, ko tiecamies izslēgt no tiešām investīcijām:
-    Pretrunīgi vērtēti ieroči
-    Fosilie kurināmie
-    Azartspēles
-    Tabaka

Dodam priekšroku ārējiem ieguldījumu fondiem, kuriem ir līdzīgi izslēgšanas kritēriji kā SEB.

 
 

Aktīvas īpašumtiesības

 
Kā investors SEB tiecas piedalīties to uzņēmumu ilgtspējas risku pārvaldībā, kuros ieguldām. Mūsu pensiju pārvaldnieki tiecas to darīt Baltijas reģionā.
Viena no priekšrocībām, esot SEB grupā – iespēja pozitīvi ietekmēt Ziemeļvalstu uzņēmumus, izmantojot SEB pārvaldītos fondus, un globālus uzņēmumus, izmantojot SEB partnerus. 
 
 

Ieguldījumi īpašās ilgtspēju veicinošās jomās un ieguldījumi ar ietekmi

 

-    Ieguldījumi, kas saistīti ar ilgtspēju, ir ieguldījumi īpašās ilgtspēju veicinošās jomās;
-    ieguldījumi uzņēmumos, organizācijās un fondos ar mērķi gūt finansiālu atdevi un vienlaikus panākt pozitīvu ietekmi sociālajā un vides jomā.

SEB pensiju plāni – konkurētspējīgs rezultāts

SEB Investment Management, veicot investīcijas, tiecas veidot līdzsvaru starp augstu ienesīgumu un zemām izmaksām, vienlaikus atbalstot ESG principus un samazinot iespējas līdzekļus saņemt tiem uzņēmumiem, kas iekļauti izslēgto uzņēmumu sarakstā un nav ilgtspējīgi.

Kopš SEB pensiju 2. līmeņa plānu ieviešanas, esam palielinājuši klientu uzkrājumus kopumā par vairāk nekā 277 miljoniem eiro.

Aplūkot pensiju 2. līmeņa plānus