Switch to mobile version. Augšup

Hipotekārais kredīts mājokļa iegādei, būvniecībai un remontam

Hipotekārais kredīts mājokļa iegādei, būvniecībai un remontam

 • Atmaksas termiņš līdz 30 gadiem
 • Iespēja atlikt pamatsummas maksājumu
 • Ērta noformēšana attālināti, bez nepieciešamības apmeklēt banku

Ar mājokļa kredīta kalkulatoru varat aprēķināt aptuvenu ikmēneša kredīta maksājumu.

Ja lietojat kvalificēto Smart-ID, kredīta līgumu un citus ar kredītu saistītos dokumentus varat parakstīt attālināti.

  Mājokļa iegādei, remontam vai labiekārtošanai Mājokļa būvniecībai Aizdevums ar valsts garantiju Aizdevums ar "nolikto atslēgu" iespēju

Finansējuma apjoms

Finansējums līdz 85% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Finansējums līdz 80% no kopējām būvniecības izmaksām.

Finansējums līdz 95% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Finansējums līdz 60% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Par nodrošinājumu kalpos Jūsu esošais vai iegādājamais mājoklis.

Par nodrošinājumu kalpos Jūsu nekustamais īpašums ar nākotnes tirgus vērtību.
Aizdevums tiek izsniegts pa daļām, un pirms katras aizdevuma daļas izsniegšanas bankā jāiesniedz iepriekšējās daļas izlietojuma apliecinājums.

Pieteikties valsts garantijai var jaunie speciālisti ar augstāko vai vidējo profesionālo izglītību vecumā līdz 35 gadiem, kā arī ģimenes, kuru apgādībā ir bērni līdz 23 gadu vecumam (ieskaitot).

Gadījumā, ja klients vairs nespēs pildīt savas saistības, pēc nekustamā īpašuma (aizdevuma ķīlas) pārdošanas, klients tiks atbrīvots no aizdevuma atlikušajām saistībām.

Katrs pieteikums aizdevumam tiek izvērtēts individuāli.

Pirmā iemaksa Sākot no 15% no kopējās darījuma summas Sākot no 20% no kopējām būvniecības izmaksām Sākot no 5% no kopējās darījuma summas Sākot no  40% no kopējās darījuma summas

Kredīta atmaksas termiņš

Līdz pat 30 gadiem

Būvniecības gadījumā ir iespēja atlikt pamatsummas maksājumus līdz 18 mēnešiem.
Mājokļa iegādes gadījumā - līdz 12 mēnešiem.

Kredīta ikmēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40% no Jūsu neto ienākumiem kopā ar citiem Jūsu kredītu un līzingu maksājumiem.

Kredīta atmaksa Jūsu norādītajā datumā notiek automātiski no Jūsu norēķinu konta SEB bankā.

Kredīta saņemšanas priekšnoteikumi

Stabili, regulāri un pietiekami ienākumi kredītsaistību izpildei

Banka izvērtē Jūsu deklarētos ienākumus - darba algu, saimnieciskās darbības ienākumus, īres maksu u.tml.

Pozitīva kredītvēsture

Pirms kredīta piešķiršanas, tiek vērtētas Jūsu līdzšinējās finanšu saistības. Pozitīvu kredītvēsturi veido savlaicīga saistību izpilde.

Kredīta nodrošinājums

Banka izvērtē īpašuma stāvokli un tirgus vērtību.

Nepieciešamie dokumenti
Mājokļa iegādei, remontam, labiekārtošanai
 • Personu apliecinošie dokumenti
 • Ienākumus apliecinošie dokumenti (ja netiek saņemti SEB bankas kontā)
 • Nekustamā īpašuma vērtējums, ko ir sagatavojis sertificēts vērtētājs
 • Jūsu līdzdalību apliecinoši dokumenti – rokasnaudas vai pirkuma līgums un maksājuma apliecinājums vai konta izraksts
 • Remonta vai labiekārtošanas gadījumā – veicamo darbu apraksts, jeb tāme
 • Citi dokumenti pēc bankas speciālista pieprasījuma, ja tādi būs nepieciešami
Mājokļa būvniecībai
 • Personu apliecinošie dokumenti
 • Ienākumus apliecinošie dokumenti (ja netiek saņemti SEB bankas kontā)
 • Nekustamā īpašuma vērtējums, ko ir sagatavojis sertificēts vērtētājs
 • Jūsu līdzdalību apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki u.c.), rokasnaudas vai pirkuma līgums (ja tiek iegādāta zeme vai jaunbūve) un maksājuma apliecinājums vai konta izraksts
 • Kopējā būvniecības darbu tāme
 • Apstiprināts būvprojekts
 • Spēkā esošā būvatļauja
 • Citi dokumenti pēc bankas speciālista pieprasījuma, ja tādi būs nepieciešami
Kredīta pirmstermiņa atmaksa Mājokļa kredīta pirmstermiņa atmaksa iespējama bez papildu maksas.

Desmit soļi kredīta saņemšanai

1. Konsultācija

 

Piesakieties bezmaksas finanšu konsultācijai par mājokļa kredītu. Tās laikā pārrunāsim Jūsu vajadzības, lai piedāvātu Jums piemērotāko finansēšanas risinājumu. Dodoties uz konsultāciju, atcerieties paņemt līdzi pasi vai ID karti.

2. Nekustamā īpašuma vērtējums


Ir projekti, kuru piedāvājumā ietilpst nekustamā īpašuma vērtējums, ko veicis sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, tomēr lielākoties par to jārūpējas atsevišķi. Nekustamā īpašuma vērtējumu, ko veiks sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, iespējams pieteikt arī SEB bankas filiālē.

3. Aizdevuma pieteikums

 

Aizpildiet aizdevuma pieteikumu internetbankā vai filiālē.

Papildus Jums būs jāiesniedz:

 • Nekustamā īpašuma vērtējums;
 • Bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem (ja Jūsu ienākumi netiek skaitīti SEB bankas kontā) un citi dokumenti, kas pamato Jūsu ienākumus;
 • Citi dokumenti, ja tādi nepieciešami, konkrētā darījuma izvērtēšanai.

Ierodoties filiālē, Jums un līdzaizņēmējam būs jāuzrāda pases vai ID kartes.

Iesniegtajai informācijai jābūt precīzai un pilnvērtīgai, lai mēs spētu izvērtēt Jūsu spēju atmaksāt kredītu un varētu pieņemt lēmumu par kredīta piešķiršanu.

4. Bankas piedāvājums


Izvērtējiet kredīta nosacījumus, ko piedāvājam atbilstoši Jūsu pieteikumā norādītajam mērķim un nodrošinājumam.

5. Kredīta līgums

 

Pirms kredīta līguma parakstīšanas tā nosacījumi tiek pārrunāti ar SEB bankas privātpersonu darījumu vadītāju.

Parakstiet kredīta un ķīlas līgumu ar SEB banku. Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar mājokļa kredīta atmaksu, izmantojiet kredītmaksājumu apdrošināšanu. Drošam pirkšanas un pārdošanas darījumam Jūs varat atvērt darījuma kontu.

6. Pirkuma līgums ar īpašuma pārdevēju un nostiprinājuma lūgumu parakstīšana pie notāra


Parakstiet nepieciešamos dokumentus pie notāra, kurš apliecina dokumentus, kas iesniedzami Zemesgrāmatā.

7. Īpašuma tiesību/ Hipotēkas reģistrēšana Zemesgrāmatā

 

Iesniedziet dokumentus Zemesgrāmatā.

Ja kredīts tiek formēts ar valsts garantiju, tad apliecinājums par valsts garantijas piešķiršanu jāpievieno Zemesgrāmatā iesniedzamajiem dokumentiem.

8. Nekustamā īpašuma apdrošināšana

 

Noformējiet ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi SEB bankā.

Apdrošināšanas polise regulāri jāatjauno, jo tai jābūt derīgai visu kredīta atmaksas termiņa laiku. AS "SEB banka" jānorāda kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.

9. Kredīta izmaksa

 

Gaidiet ziņu no Jūsu darījumu vadītāja par kredīta izmaksu.

Pēc nosacījumu izpildes, atbilstoši aizdevuma līguma nosacījumiem, banka izmaksā līgumā norādīto summu.

10. Jauns mājoklis!


Kredīts ir izsniegts.

Noderīgi raksti

Ikmēneša maksājuma summa

Ikmēneša maksājuma summu ietekmē vairāki faktori:

 • Procentu likmes lielums un svārstības — jo mazāka procentu likme, jo mazāks ikmēneša maksājums;
 • Kredīta termiņš — jo ilgāks kredīta atmaksas laiks, jo mazāks ikmēneša maksājums.

Kredīta atmaksas grafiks

Kredīta atmaksas grafiks

 

Vienādie maksājumi: pamatsummas un procentu maksājumi kredīta līguma darbības laikā tiek sadalīti pēc iespējas vienādos maksājumos. Konstanta mēneša maksājuma summa attiecīgajā procentu likmes maiņas periodā.

Dilstošie maksājumi: pamatsummas maksājums visu kredīta termiņu ir nemainīgs, bet procenti tiek rēķināti no neatmaksātās aizdevuma daļas.

Aizdevuma procentu likme

Jūsu kredītam tiek piemērota mainīgā procentu likme, ko veido:

1) Bāzes likme – kredīta procentu likmes mainīgā daļa. Jums būs iespēja izvēlēties īstermiņa vai ilgtermiņa procentu likmi.

 • Īstermiņa procentu likme tiek noteikta 3, 6, 12 mēnešiem. Tā parasti ir zemāka par ilgtermiņa procentu likmi, taču svārstās atbilstoši tirgus situācijai (attiecīgi ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem), līdz ar to Jums būs grūtāk plānot savus izdevumus, taču labvēlīgas tirgus situācijas gadījumā Jūs varat būt ieguvējs.
 • Ilgtermiņa procentu likme tiek noteikta uz periodu no 2 līdz 5 gadiem, tā parasti ir augstāka par īstermiņa procentu likmi, taču ilgāku laiku saglabājas nemainīga. Tādējādi Jūs samazināt savu risku, jo procentu likme nevar bieži mainīties.

Informācija par starpbanku likmēm (naudas cena tirgū)!

2) Pievienotā likme - kredīta procentu likmes fiksētā daļa un galvenie kritēriji likmes lieluma noteikšanai ir:

 • Ienākumu stabilitāte un spēja tos pierādīt;
 • Līdzšinējā sadarbība ar SEB banku, saistību pildīšana;
 • Kopējais kredīta apjoms;
 • Pirmās iemaksas apjoms;
 • Kredīta nodrošinājums — nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

Saistītās izmaksas

Vienreizējas izmaksas:

Ar banku saistītie izdevumi:

 • Komisijas maksa par kredīta (dokumentu) noformēšanu saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi.

Ar banku nesaistītie izdevumi:

 • Nekustamā īpašuma novērtēšana;
 • Notāra pakalpojumi (nostiprinājuma lūgumu sagatavošana īpašuma tiesību maiņai un hipotēkas nostiprināšanai u.c.);
 • Zemesgrāmatas valsts un kancelejas nodevas īpašuma tiesību un hipotēkas reģistrācijai.

Atkārtotas izmaksas:

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana;
 • Kredītmaksājumu apdrošināšana (ja pakalpojums tiek izmantots).

 

 

Valsts garantija ģimenēm ar bērniem

Ar valsts garantiju finansējums var sasniegt līdz pat 95% no Jūsu nolūkotā mājokļa tirgus vērtības. Pieteikties valsts garantijai Altum programmas ietvaros var ģimenes, kuru apgādībā ir bērni līdz 23 gadu vecumam (ieskaitot).

Informācija
 
Dokumenti iesniegšanai
 

 

 

 

 

Balsts subsīdija daudzbērnu ģimenēm

Bezmaksas finanšu atbalsts mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar trijiem un vairāk bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi.

Informācija
 
Dokumenti iesniegšanai
 

 

 

 

 
 

Nepieciešamie dokumenti iesniegšanai SEB bankā

 • dokuments, kurā ir informācija par aizņēmēja deklarēto dzīvesvietu;
 • aizņēmēja izglītību apliecinošs dokuments.

Kredītmaksājumu apdrošināšana

Lai izvairītos no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem un pasargātu tuviniekus no kredītsaistību pārņemšanas situācijās, kad pēkšņi rodas grūtības ar kredīta atmaksu, piedāvājam kredītmaksājumu apdrošināšanu.

Ikmēneša apdrošināšanas maksājums, sākot no 5 EUR, nodrošina iespēju saņemt apdrošināšanas atlīdzību piespiedu bezdarba vai pārejošas darbnespējas situācijās, kā arī ļauj saglabāt īpašumu, jo apdrošinātājs segs kredīta atlikumu paliekošas darba nespējas vai dzīvības zaudējuma gadījumā.

Īpašuma apdrošināšana

Jūsu ērtībai piedāvājam apdrošināt nekustamo īpašumu ar SEB bankas starpniecību pie mūsu sadarbības partnera IF P&C Insurance Latvijas filiāle. Lai uzzinātu vairāk par apdrošināšanas iespējām un īpašiem piedāvājumiem, sazinieties ar savu privātpersonu darījumu vadītāju vai zvaniet 26668777.

Apdrošinot savu mājokli, Jūs iegūsiet drošību un iespēju izvairīties no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties zādzības, ugunsgrēka, plīsuša ūdensvada vai citu negadījumu rezultātā.

Pārliecinieties, ka sagatavotā nekustamā īpašuma apdrošināšanas polise atbilst šādiem kritērijiem:

 • Nekustamā īpašuma un iekārtu apdrošinājuma summa ir atjaunošanas vērtībā vai faktiskajā vērtībā, ja objektam tiek fiksēts nolietojums;
 • Nekustamais īpašums ir apdrošināts, iekļaujot nesošās konstrukcijas ar apdari;
 • Apdrošinātie riski: uguns, dabas stihijas, inženiertehniskās komunikācijas, zādzība un laupīšana vai būvniecības visu risku segums, ja objektā notiek būvniecības vai rekonstrukcijas darbi;
 • Kā apdrošināšanas Atlīdzības saņēmējs ir norādīta AS „SEB banka”, reģ.Nr.40003151743, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa neizpildīto kredītsaistību apmērā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam;
 • Pašrisks ir noteikts pēc Jūsu izvēles, bet tas nav lielāks par 10% no ieķīlātā īpašuma apdrošinājuma summas.

Atjaunoto apdrošināšanas polisi lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi vai nogādāt jebkurā SEB bankas filiālē līdz aktuālās apdrošināšanas polises termiņa beigām.

If nekustamā īpašuma apdrošināšanas priekšrocības

 • Tiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies vieglas neuzmanības dēļ, piemēram, atstātas degošas sveces vai neizslēgta gludekļa rezultātā, un netiek meklēti formāli iemesli atteikumam;
 • 0% pašrisks, ja vandālis izsit logu, noticis neveiksmīgs ielaušanās mēģinājums vai ugunsgrēks un ir bijis uzstādīts dūmu detektors;
 • Klientiem pieejama Diennakts mājokļa palīdzība;
 • Atlīdzība visbiežāk tiek izmaksāta 2 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas;
 • Izvēloties iedzīves apdrošināšanu, Jūsu iedzīve būs apdrošināta arī pagalmā un uz balkona, piemēram, ja zaglis aiznesīs gāzes grilu, nesezonas riepas ar diskiem no garāžas vai vētra salauzīs batutu;
 • Tiek kompensēta naudas zādzība no bankas kartes līdz 5000 EUR apmērā;
 • Iedzīve būs apdrošināta arī ārpus īpašuma, ja, piemēram, Jums tiks nozagts velosipēds no velonovietnes.

Informācija par apdrošināšanas produktu izplatītāju

  Spēkā no Spēkā līdz
Pieteikums nodrošinātam kredītam
25.05.2018
Spēkā esošs
Līdzaizņēmēja-galvotāja pieteikums
25.05.2018
Spēkā esošs
Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)1 līdz 1,5%, min. 75.00 EUR
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā, vēl neizmantotā kredīta apjoma) 0,5% gadā
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)1 0,9%, min. 70.00 EUR
Kredīta atmaksas konta maiņa1 15.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi 700.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā kredītiestādē 700.00 EUR
Komisijas maksa par neapdrošinātu ķīlu2 10.00 EUR/mēnesī

Papildus pakalpojumi

Nodrošinājuma novērtēšana Pēc vienošanās
Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR

 


 

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Komisijas maksa tiek iekasēta, ja ķīla nav apdrošināta ilgāk par 30 dienām.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Vēlaties kļūt par klientu?

Nekustamais īpašums

Privātmājas efektivitātes uzlabošanai

Kā samazināt Jūsu privātmājas apkures rēķinus un celt tās vērtību?
Jums ir iespēja pieteikties Altum energoefektivitātes programmai un saņemt atbalstu līdz 6000 EUR.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.