Mainīt valodu:
Image
19_seb_kontor_katarinavagen17_052_4_0.jpg

Kredīti studentiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

Paragraphs

Kredīti studentiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu šobrīd vairs netiek izsniegti. Vairāk par studiju un studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu varat uzzināt ALTUM mājaslapā.

Vēršam uzmanību, ka ikmēneša maksājumi par esošajiem kredītiem var mainīties atkarībā no 6 mēnešu Euribor likmes! Aktuālo informāciju par Euribor likmes vērtību katru dienu atjauno Latvijas banka.

   
Kredīta nodrošinājums

Par nodrošinājumu var būt:

 • Privātpersonas galvojums
 • Nekustamā īpašuma ķīla
 • Pašvaldības galvojums
 • Vērtspapīri

Nodrošinājums nav nepieciešams:

 • Studentiem līdz 24 gadu vecumam, kuri ir bāreņi vai palikuši bez abu vecāku aizgādības.
 • Personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.

Ministru kabineta noteikumi

 

Kritēriji galvotājam
 • Pilngadīga privātpersona ar regulāriem ienākumiem, vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā
 • Ja galvotājam ir kredīti, tad pieļaujamā kredītu maksājumu kopsumma var būt līdz 40 % no ienākumiem
 • Jāņem vērā:

 • Ja galvo par vairākiem cilvēkiem, un tie nav galvotāja bērni, ienākumiem jābūt lielākiem par minimālo algu, reizinot to ar studējošo skaitu
 • Ja kredīta pieprasītājam ir izveidojies agrāk saņemta kredīta atmaksas parāds, kopējā parāda summa ir no divu līdz desmit valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā un kavējums pārsniedz 60 dienas, tad galvotāja ienākumiem jābūt ne mazākiem par divām valstī noteiktajām minimālajām mēnešalgām.
Kredīta atmaksas termiņš

Kredītu, kuru kopējā summa pārsniedz 1423 EUR, atmaksas maksimālais termiņš ir 10 gadi.

Kredītu, kuru kopējā summa nepārsniedz 1423 EUR, atmaksas maksimālais termiņš ir 5 gadi.

Kredīta Procentu likme Procentu likme ir atkarīga no kredītlīguma noslēgšanas gada. Detalizēta informācija par Studiju un Studējošā kredīta procentu likmēm.
Akadēmiskais atvaļinājums

Mācību akadēmiskā atvaļinājuma laikā banka pārtrauc kredītu izmaksu studentam. Lai pieteiktos mācību akadēmiskajam atvaļinājumam, studentam vispirms jāsaņem apstiprinājums par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu savā augstskolā. Kad tas saņemts, studentam jādodas uz tuvāko SEB bankas filiāli un jāaizpilda iesniegums.

SEB banka atsāk kredīta izmaksu studentam tikai pēc tam, kad ir saņēmusi no augstskolas informāciju par akadēmiskā atvaļinājuma pārtraukšanu.

Pamatsummas atmaksa pēc studijām

Pamatsummas un procentu atmaksa sākas ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas.

Ja students pārtrauc studijas, pamatsumma jāsāk atmaksāt ar trešo mēnesi.

Detalizēta informācija par Studiju un Studējošā kredīta procentu likmēm.

  Studiju kredīts Studējošā kredīts

Kredīta izmaksa

2 reizes gadā, pārskaitot summu uz augstskolas kontu

Katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu), pārskaitot summu uz studenta kontu SEB bankā

Kredīta atmaksa studiju laikā Studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot) un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas kredīta pamatsumma un procenti nav jāmaksā. Studiju laikā kredīta ņēmējam jāmaksā tikai kredīta procenti, piemērojot kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolīto kredītiestādes procentu likmi.
Atmaksu atvieglojumi
 • Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā pamatsummas un procentu maksājumi tiek atlikti.
 • Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā (līdz bērna 1,5 gadu vecumam), ja kredītņēmējs nestrādā pilnu darba laiku, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs turpina studēt akreditētā programmā, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu, pamatsummas maksājumi tiek atlikti līdz 2 gadiem.
 • Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā pamatsummas un procentu maksājumi tiek atlikti.
 • Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā (līdz bērna 1,5 gadu vecumam), ja kredītņēmējs nestrādā pilnu darba laiku, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs turpina studēt akreditētā programmā, tiek atlikti pamatsummas maksājumi, savukārt procentu maksājumi jāturpina maksāt.
 • Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu, tiek atlikti pamatsummas maksājumi līdz 2 gadiem.
 • Ja kredītņēmējam ir piedzimis bērns, un augstskola beigta ar diplomu, SEB bankā jāiesniedz bērna dzimšanas apliecība, lai  no kredīta atlikuma varētu tikt dzēsti 30 %.
Aizņemieties atbildīgi, izvērtējot savas spējas aizdevumu atmaksāt.
Pakalpojums Cena
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Līguma un/vai grafika papildus kopijas sagatavošana 3.00 EUR
Izmaiņas kredīta līgumā pēc klienta iniciatīvas1 15.00 EUR

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.