Mainīt valodu:
Image

Jūsu izvēle.
Globālas pārmaiņas.

Paragraphs

Kāpēc mums rūp

Bankām ir liela nozīme finanšu resursu piešķiršanā un SEB ir būtiska loma pārejas procesā uz ilgtspējīgu sabiedrību, kas aptver tādas jomas kā transports, enerģētika un pārtika, pieprasot ievērojamas investīcijas un  visaptverošu iesaisti, lai risinātu ilgtspējas izaicinājumus globālā mērogā.

SEB sniegs savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, jo mēs uzskatām, ka ilgtspējīga sabiedrība ir ekonomiski izdevīga gan mūsu sekmīgā darbībā ieinteresētām pusēm, gan sabiedrībai kopumā. Lai šo apņemšanos īstenotu dzīvē, mūsu ilgtspējas stratēģijas pamatā ir Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Zaļie produkti un pakalpojumi

Mēs esam pārliecināti, ka varam ietekmēt attīstību ilgtspējīgākas ekonomikas virzienā.

Inovācijas un uzņēmējdarbība

SEB bankai ir stingra pārliecība, ka uzņēmīgi cilvēki un inovatīvi uzņēmumi ir galvenie faktori, lai radītu labāku pasauli.

Mūsu ietekme

Domājot par ietekmi, mēs ņemam vērā gan mūsu pašu darbību, gan klientiem piedāvāto finanšu produktu un pakalpojumu ietekmi.

Mūsu darbības principi

Starptautiskās saistības, iekšējie noteikumi un politikas, kā arī pārskatāms ilgtspējīgas pārvaldības modelis ir mūsu ilgtspējas iniciatīvu pamatā. Mēs uzskatām, ka ilgtspējas integrēšana ļaus mums vēl vairāk izmantot savas iespējas, lai radītu vērtību mūsu klientiem. Mūsu zināšanas, prasmes un apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu ekonomiku ir panākumu atslēga mūsu ilgtspējas mērķu sasniegšanā.

Ikdienas varoņi

Mēs sniedzam ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Mēs atbalstām klientus, kuri vēlas pasauli padarīt labāku. Mums kā bankai ir būtiska loma un liela atbildība pret to, kā mēs strādājam, ko mēs finansējam un, kur investējam.

Kontaktinformācijai

Viktors Toropovs

Viktors Toropovs

Ilgtspējas jomas vadītājs

viktors.toropovs@seb.lv