Switch to mobile version. Augšup

Norēķinu konts

Norēķinu konts

Pamatpakalpojums sadarbības uzsākšanai ar banku

 • Regulāru ienākumu saņemšana
 • Daudzveidīgas norēķinu iespējas
 • Multivalūtu konta iespējas

Norēķinu konts ir pamatpakalpojums, uzsākot norēķinus ar bankas starpniecību. Tas ir saistīts ar daudziem citiem bankas pakalpojumiem – ar norēķinu konta palīdzību Jūs varat veikt maksājumus, sekot līdzi un iegūt pārskatu pār naudas plūsmu, izmantot bankas maksājumu kartes un izņemt skaidru naudu, kā arī ieguldīt brīvos naudas līdzekļus un gūt papildu peļņu. Atvērt jaunu kontu var internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Ikdienas finanšu darījumiem aicinām izmantot Klienta komplektu.

Norēķinu konts sniedz šādas iespējas:

 • pievienot papildu valūtas un veikt norēķinus no viena konta vairāk nekā 20 valūtās, izmantojot multivalūtu konta priekšrocības;
 • ērti veikt maksājumus internetbankā;
 • piesaistīt norēķinu kontam maksājumu kartes;
 • izņemt no konta un iemaksāt kontā skaidru naudu iemaksas/izmaksas bankomātos;
 • rēķinu apmaksai izvēlēties regulāros maksājumus, kā arī e-rēķinu saņemšanu un to automātisko apmaksu internetbankā;
 • saņemt detalizētu informāciju internetbankā par darījumiem kontā;
 • uzzināt kontā pieejamo naudas atlikumu internetbankā vai izmantojot SMS banku;
 • atvērt vairākus papildu norēķinu kontus internetbankā dažādiem mērķiem paredzētu līdzekļu nodalīšanai (piemēram, uzkrājumiem vai ar norēķinu karti pieejamo līdzekļu apjoma ierobežošanai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem, u. tml.);
 • pievienot citas personas kontu internetbankā, ja palīdzat veikt maksājumus saviem vecākiem vai vēlaties pārraudzīt bērnu kontus.

Kā palielināt konta limitus, ja pārskaitāmā summa tos pārsniedz?

Pārskaitījumu limitus jebkurā brīdī iespējams pašrocīgi mainīt internetbankas sadaļā ”Konti/Kartes – Norēķinu konti”.

Ja nepieciešams limitus palielināt virs 10 000 EUR mēneša un 4 000 EUR dienas limita, internetbankā aizpildiet limitu maiņas pieteikumu.

Informāciju par kontā veiktajiem darījumiem Jūs varat iegūt:

 • internetbankā;
 • izmantojot SMS bankas iespējas;
 • SEB bankas filiālē.

Informācija par darījumiem internetbankā

Visi darījumi ar personīgajiem līdzekļiem pieejami konta pārskatā. Jūs varat izmantot arī meklēšanas funkciju – atlasīt darījumus pēc saņēmēja, summas, bankas u. tml. Konta pārskati internetbankā tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Kartes darījumu pārskatā Jums ir pieejami visi darījumi, kas veikti ar karti gan no personīgajiem, gan bankas piešķirtajiem līdzekļiem.
Savukārt informācija par darījumiem, kuros izmantoti bankas piešķirtie līdzekļi (t.sk. overdrafts, kredītkartes kredītlimits), pieejama internetbankas izvēlnes “Kredīti” sadaļā “Mani kredīti/ Pārskati

Informācija par darījumiem SMS bankā

Ja vēlaties saņemt informāciju par saviem darījumiem kontā, piedāvājam SMS bankas pakalpojumus mobilajā tālrunī vai e-pastā. Jūs varat izvēlēties arī abus informācijas kanālus, tomēr komisijas maksa tiek ieturēta par katru atsevišķi. Internetbankā Jūs varat izvēlēties paziņojumu saņemšanas laiku,  summu, sākot ar kuru vēlaties saņemt informāciju, kā arī veidu: par ienākošajiem, izejošajiem darījumiem, neizpildītajiem maksājumiem, par saņemtajiem e-rēķiniem u.c.

Informācija par darījumiem SEB bankas filiālē

Nepieciešamības gadījumā pārskatu par visiem kontā veiktajiem darījumiem Jūs interesējošā laika periodā  (maksājumiem, skaidras naudas vai karšu darījumiem, u.c.) Jūs varat saņemt jebkurā SEB bankas filiālē. Komisijas maksa par šo pakalpojumu tiek piemērota saskaņā ar Vienoto pakalpojumu cenrādi.

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 EUR) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.  Papildu atlīdzība līdz 200 000 EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums:

 1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
 2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
 3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu konta līguma noteikumi
21.06.2021
Spēkā esošs

Arhīvs

  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu konta līguma noteikumi
15.08.2017
20.06.2021
Pakalpojums Cena
Atvēršana Bez maksas
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav uzturēšanas atļaujas EEZ1 200.00 EUR
Apkalpošanas maksa mēnesī2 0.70 EUR
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir pārtraukusi sadarbību3 50.00 EUR/mēn.
Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas

 


 

1 Komisijas maksa netiek ieturēta patvēruma meklētāja vai bēgļa, vai alternatīvo statusu ieguvušai personai.

2 Netiek piemērota:

- jebkuru SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus, ja tādi ir paredzēti ar komplekta nosacījumiem);
- klientiem līdz 18 gadu vecumam.

3 Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Vēlaties kļūt par klientu?
S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.