Mainīt valodu:

Kā pārbaudīt biznesa ideju?

Biznesa ideja vai jauns produkts / pakalpojums noteikti ir jāpārbauda dzīvē. Tas nebūt nav viegls process – kas Tev liksies lielisks, citiem tāds var nelikties, un nāksies dzirdēt dažādus komentārus, kas var nebūt tīkami ausīm. Nozīme ir arī aptaujas brīdim, izvēlētajai auditorijai, aptaujas veidam un ieguldītajiem resursiem.

Uzsākšanai #Biznesa ideja

Vērtīgas atziņas

  • Ideju vislabāk pārbaudīt dzīvē
  • Saruna ar klientu vai potenciālu klientu ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā noskaidrot viedokli
  • Runā ar saviem iespējamiem klientiem, kas nav Tavu draugu vai paziņu lokā, un paskaties uz savu ideju ar klienta acīm

Kopsavilkums

  • Kas man vēl ir jāizdara, lai savu ideju vai produktu varu nodot izvērtēšanai citiem cilvēkiem?
  • Vai esmu pārrunājis savu ideju vai produktu ar pēc iespējami plašāku cilvēku klāstu, kas nav mani radi vai draugi, bet cilvēki no dažādām sociālām grupām, lai gūtu maksimāli plašāku priekšstatu par to, kā cilvēki to vērtē?
  • Vai mana ideja vai produkts ir tādā stadijā, ka vērts investēt aptauju un fokusgrupu veidošanai, lai izvērtētu vēl detalizētāk?

Katram Jūsu biznesa solim

1
 

  Uzsākšanai  

Ekspertu atziņas un pieredze veiksmīgai biznesa uzsākšanai – , no ideju radīšanas līdz mārketinga padomiem. 

2
 

  Attīstībai  

Efektīva biznesa vadība un labākā prakse, sākot no esošu procesu optimizēšanas līdz jaunu ieviešanai. 

3
 

  Izaugsmei  

Tirgus līderu skatījums uz klientu bāzes attīstību, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu un biznesa modeļa pielietošanu. 

Pārliecība. Katra biznesa pamatkapitāls.

Sāciet savu uzņēmumu ar SEB banku.

Uzzināt vairāk