Mainīt valodu:

Lauksaimniecības bizness Latvijā ir atkarīgs no savstarpējām attiecībās ar zemniekiem. Viņu viedoklis ir svarīgs. Ja produkts ir pārliecinošs, tāds būs arī pieprasījums ne tikai Latvijas robežās.

Uzsākšanai #Biznesa ideja

Kopsavilkums

  • Svarīgs ir patērētāju viedoklis
  • Iesaistiet esošos un iespējamos klientus produkta vai pakalpojuma testos
  • Ja produkts ir pārliecinošs, tāds būs arī pieprasījums

Katram Jūsu biznesa solim

1
 

  Uzsākšanai  

Ekspertu atziņas un pieredze veiksmīgai biznesa uzsākšanai – , no ideju radīšanas līdz mārketinga padomiem. 

2
 

  Attīstībai  

Efektīva biznesa vadība un labākā prakse, sākot no esošu procesu optimizēšanas līdz jaunu ieviešanai. 

3
 

  Izaugsmei  

Tirgus līderu skatījums uz klientu bāzes attīstību, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu un biznesa modeļa pielietošanu. 

Pārliecība. Katra biznesa pamatkapitāls.

Sāciet savu uzņēmumu ar SEB banku.

Uzzināt vairāk