Switch to mobile version. Augšup

Kas jādara, kad iestājas apdrošināšanas gadījums?

Lai pieteiktu apdrošināšanas atlīdzību, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • atlīdzības pieteikums,
 • medicīniskie un citi dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma faktu.

Dokumentus var iesniegt:

1. Saslimšanas, nelaimes un nāves gadījumā

Atlīdzības pieteikumu varat aizpildīt elektroniski, savukārt medicīniskos un citus dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma faktu, var iesniegt, nosūtot tos uz e-pasta adresi .

 • klātienē

Atlīdzības pieteikumu un apdrošināšanas gadījuma faktu apliecinošos dokumentus varat iesniegt jebkurā SEB bankas filiālē līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Ja apdrošināts ir bērns, papildus būs nepieciešams uzrādīt bērna dzimšanas apliecību.

2. Apdrošinātās personas bezdarba gadījumā

Atlīdzības pieteikumu varat aizpildīt elektroniski, savukārt medicīniskos un citus dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma faktu, var iesniegt, nosūtot tos uz e-pasta adresi atlidzibas@seb.lv.

 • klātienē

Atlīdzības pieteikumu un apdrošināšanas gadījuma faktu apliecinošos dokumentus varat iesniegt jebkurā SEB bankas filiālē līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, zvaniet uz tālruņa numuru 67079800 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai apmeklējiet jebkuru SEB bankas filiāli.

Informējam, ka tikšanos klātienē SEB bankas filiālē nepieciešams iepriekš pieteikt.

Lai uzzinātu, kā pieteikt Ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību aicinām iepazīstieties ar Atlīdzības procesu.

Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījumu

Nāves gadījums

 • Miršanas apliecība.
 • Nāves cēloni apstiprinošs dokuments – ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīts nāves cēlonis vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa par nāves cēloni.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti, izraksti no ambulatorā un/vai stacionārā slimnieka medicīniskās kartes.

Tūlītējs pabalsts nāves gadījumā

 • Miršanas apliecība.

Kritiskā saslimšana

 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīta pilna diagnoze, diagnozes apstiprināšanas datums, lietotā ārstēšana, slimības vēsture.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra.

Pilnīgs darba spēju zudums

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanu.
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīta pilna diagnoze, diagnozes apstiprināšanas datums, lietotā ārstēšana, slimības vēsture.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.

Smaga trauma

 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kurā norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanās gaita.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.

Vieglas traumas

 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kurā norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanās gaita.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra, ja bijusi nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.

Dienas nauda nelaimes gadījuma rezultātā

 • Ārstniecības iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa (ārpus Latvijas strādājošajiem līdzvērtīgs dokuments darba nespējas lapai). Darba nespējas lapu Jūs variet atrast E-veselības sistēmā, autorizējoties portālā www.eveseliba.gov.lv
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kurā norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanās gaita.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra, ja bijusi nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.

Invaliditāte nelaimes gadījuma rezultātā

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanu.
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kurā norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanās gaita.
 • Izraksts no stacionāra, ja bijusi nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.

Pārejoša darba nespēja (kredītmaksājumu apdrošināšana)

 • Ārstniecības iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa (ārpus Latvijas strādājošajiem līdzvērtīgs dokuments darba nespējas lapai).
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīta pilna diagnoze, diagnozes apstiprināšanas datums, lietotā ārstēšana, slimības vēsture.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra, ja bijusi nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.

Paliekoša darba nespēja (kredītmaksājumu apdrošināšana)

 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīta pilna diagnoze, diagnozes apstiprināšanas datums, lietotā ārstēšana, slimības vēsture.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra.

Piespiedu bezdarbs

 • Izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusa piešķiršanu.
 • Izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdotu izziņu par veiktajām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām par pēdējiem 6 (sešiem) mēnešiem pirms darba attiecību izbeigšanas dienas.
 • Dokuments, uz kā pamata izbeigtas darba attiecības.
 • Darba līgums ar uzņēmumu, kurā izbeigtas darba attiecības.
 • Dokumenti atlīdzību izmaksu turpināšanai.
  Lai saņemtu katru nākamo atlīdzību, turpinoties piespiedu bezdarbam, Jums jāiesniedz Izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusa esamību.
 

Atlīdzība tiek pārskaitīta uz atlīdzības saņēmēja bankas kontu 30 dienu laikā, pēc tam, kad iesniegti visi pieprasītie dokumenti.

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.