Mainīt valodu:
Paragraphs

Termiņnoguldījums

Termiņnoguldījums ir piemērots noteiktas naudas summas noguldīšanai uz noteiktu laika periodu no viena mēneša līdz vienam gadam. Noguldījuma termiņa beigās banka pārskaita noguldīto summu un procentus uz Jūsu norādīto norēķinu kontu. Termiņa laikā nav iespējams veikt papildu iemaksas vai izmaksas. Minimālā noguldījuma summa ir 1000 USD.

Atvērt termiņnoguldījumu Procentu likmes

Media
Image
two people talking in an office

Priekšrocības

  • Tradicionāls uzkrājumu veids
  • Noguldījuma termiņš var būt no 1 mēneša līdz 1 gadam
  • Termiņa laikā nav iespējams veikt papildu iemaksas vai izmaksas

Cenrādis

Pakalpojums Cena
Naudas pārskaitīšana uz Termiņnoguldījumu no Norēķinu konta vai skaidras naudas iemaksa filiālē Naudas pārskaitīšana no Norēķinu konta un ieskaitīšana skaidrā naudā Termiņnoguldījumā saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Maksājumi" vai “Skaidras naudas darījumi
Komisija par Termiņnoguldījuma līguma laušanu pirms termiņa1 (3 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai) 3% no summas

1 Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus.