Mainīt valodu:

Termiņnoguldījuma gada procentu likmes juridiskajām personām

Paragraphs

Minimālā noguldījuma summa 500 EUR

Termiņnoguldījums EUR ar procentu izmaksu termiņa beigās.

Noguldījuma termiņš Gada procentu likme
3 mēneši 3,25%*
6 mēneši 3,25%*
12 mēneši 3,55%*
24 mēneši 2,75%*
36 mēneši 2,50%*

*Procentu likmes ir spēkā no 13.02.2024 plkst. 09.00.