Mainīt valodu:

Skaidras naudas darījumi

Paragraphs
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Skaidras naudas iemaksa kontā SEB bankā 0,5%, min. 10.00 EUR 
Iemaksa monētās virs 50 gab. 20%, min. 10.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Līdz 7 500 EUR 1%, min. 10.00 EUR
Virs 7 500 EUR ar iepriekšēju pieteikšanu1 1,5%
Skaidras naudas iepriekšēja pieteikšana2 15.00 EUR
Virs 7 500 EUR bez iepriekšējas pieteikšanas3 2%
Izmaksa monētās virs 50 gab. 20%, min. 20.00 EUR

Skaidras naudas darījumi ir pieejami tikai SEB bankas klientiem.


 
1 Skaidras naudas izmaksa, kas ir lielāka par 7 500 EUR, rakstiski ir jāpiesaka vienu SEB bankas darba dienu iepriekš līdz plkst. 12:00.

2 Pasūtot skaidru naudu, maksa par naudas pasūtīšanu 15 EUR apmērā tiek iekasēta no klienta konta pasūtīšanas brīdī. Komisijas maksa par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, tad iekasētā maksa par naudas pasūtīšanu netiek atmaksāta.

3 Skaidras naudas izmaksa bez iepriekšēja pieteikuma tiek nodrošināta pēc filiāles iespējām. Komisija par izmaksu bez iepriekšēja pieteikuma tiek ieturēta par visu klientam izmaksājamo summu.