Mainīt valodu:

Eiropas maksājumi

Paragraphs

Eiro pārskaitījumi

 

 • Ātrs un ērts maksājumu veids eiro uz bankām Latvijā un citās Eiropas valstīs
 • Zibmaksājumu iespēja summām līdz 15 000 eiro, ja saņēmēja banka ir sasniedzama Eiropas ātro maksājumu sistēmā
 • Piesakieties Uzņēmēja komplektam, lai veiktu zibmaksājumus un Standarta SEPA maksājumus bez maksas

Veikt maksājumu

Pakalpojums

 

Šis pārskaitījuma veids ir izdevīgs, ja Jums ir nepieciešams pārskaitīt līdzekļus eiro valūtā uz kontiem Eiropas Savienības dalībvalstīs, Apvienotajā Karalistē, Šveicē, Monako, Sanmarīno, Andorā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonā – Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā. 

Komisija par Eiropas maksājumiem tiek segta šādi: Maksātājs maksā SEB komisijas maksu un saņēmējs maksā otras bankas komisijas maksu.

Ir trīs veidu Eiropas maksājumi: Zibmaksājums, Standarta SEPA un Eiropas Ekspress maksājums.

Uzzināt vairāk

Maksājuma izpildes laiks

Ja nauda Jums tiek pārskaitīta no konta, kas ir atvērts Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts bankā, līdzekļi Jūsu kontā tiks ieskaitīti tajā pašā dienā, kad tie tiek saņemti SEB.

Kāda informācija Jums ir jāpaziņo naudas nosūtītājam, lai līdzekļi tiktu ieskaitīti Jūsu kontā?

Ja Jūs gaidāt naudas pārskaitījumu uz Jūsu kontu SEB bankā, Jums maksātājam ir jāpaziņo šāda informācija:

 • Pareizs Jūsu SEB bankas konta numurs IBAN formātā
 • Jūsu uzņēmuma nosaukums

Kā pārskaitīt līdzekļus

Ir iespējami dažādi veidi, kā Jūs varat pārskaitīt naudu uz savu vai jebkuru citu kontu Latvijā, Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Šveicē, Monako, Sanmarīno, Andorā un Apvienotajā Karalistē: tiešsaistē, mobilajā lietotnē vai bankas filiālē:

Latviešu valodas īpašās rakstu zīmes maksājuma uzdevumā tiks nosūtītas saņēmējam tikai tad, ja saņēmēja konts ir atvērts Latvijas bankā. Ja saņēmēja konts ir atvērts ārzemju bankā, latviešu valodas īpašās rakstu zīmes tiks nomainītas uz latīņu burtiem.

Pakalpojums Cena elektroniskajos kanālos Cena filiālē
Iekšbankas maksājumi
Starp viena klienta kontiem SEB bankā (t.sk. pārskatījums uz krājkontu) Bez maksas 5.00 EUR1
Uz cita klienta kontu SEB bankā, ja klients pieteicies Uzņēmēja komplektam Bez maksas 5.00 EUR
Uz cita klienta kontu SEB bankā 0.21 EUR 5.00 EUR
SEB pensiju fonds, SEB Life and Pension Baltic SE kontos SEB bankas ietvaros Bez maksas Bez maksas
Valūtas konvertācija konta ietvaros Bez maksas 5.00 EUR
Eiropas maksājumi2, 3
Standarta SEPA maksājums, ja klients pieteicies Uzņēmēja komplektam (noteikts skaits atkarībā no komplekta veida) Bez maksas 5.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde4, 5:

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 16:00, D+0*
pēc plkst. 16:00, D+1*

Filiālē:

līdz plkst. 15:00, D+0*
pēc plkst. 15:00 D+1*
Standarta SEPA maksājums 0.50 EUR 5.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde4, 5:

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 16:00, D+0*
pēc plkst. 16:00, D+1*

Filiālē:

līdz plkst. 15:00, D+0*
pēc plkst. 15:00, D+1*
Eiropas Ekspress maksājums (SHA)6: 22.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5:

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 17:00, D+0*

Filiālē:

līdz plkst. 16:00, D+0*
Pārrobežu maksājumi7, 8
Standarta maksājums:
 • SHA
11.50 EUR 14.50 EUR
 • OUR
20.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5:

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 17:00, D+2*

Filiālē:

līdz plkst. 17:00, D+2*
Steidzamais maksājums:
 • SHA
18.50 EUR 22.00 EUR
 • OUR
26.00 EUR 30.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5:

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 15:00, D+1*
pēc plkst. 15:00, D+2*

Filiālē:

līdz plkst. 14:00, D+1*
pēc plkst. 14:00, D+2*
Ekspress maksājums:
 • SHA (maksājumi EUR valūtā)
22.00 EUR 25.00 EUR
 • SHA (maksājumi ārzemju valūtās)
25.00 EUR 30.00 EUR
 • OUR
50.00 EUR 58.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 USD, EUR, GBP, CAD

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 16:30, D+0*

Filiālē:

līdz plkst. 15:30, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 NOK, CHF, SEK

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 15:00, D+0*

Filiālē:

līdz plkst. 14:00, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 DKK, RUB

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 13:00, D+0*

Filiālē:

līdz plkst. 12:00, D+0*
* D+0 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā tajā pašā darba dienā.
   D+1 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā nākamajā darba dienā.
   D+2 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā aiznākamajā darba dienā.

Bankas darba laikā summām, sākot no 10 000 EUR vai tās ekvivalentam citā valūtā, var tikt piešķirts uzlabots valūtas kurss, savukārt ārpus darba laika – tiek piešķirts standarta kurss.

Bankas darba laiks (t.sk. maksājumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis, ja tas ir noteikts darba dienas beigās) pirmssvētku dienās tiek saīsināts par vienu stundu.


 
1 Pārskaitījums uz depozītu kontu ir bez maksas.

2 Ja maksājumā nav norādīts saņēmēja IBAN konts, maksājums tiks izpildīts kā Standarta pārrobežu maksājums. Par maksājuma apstrādi starpniekbanka un/vai saņēmējbanka var ieturēt papildus komisiju, kas tiks iekasēta no Klienta.

3 Maksājums eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī (ieskaitot tās autonomās teritorijas), Šveicē, Monako, Sanmarīno, Andorā vai Lielbritānijā).

4 Ja Bankai ir iespējams Maksājuma rīkojumu izpildīt kā zibmaksājumu, tas tiek ieskaitīts saņēmēja kontā 10 sekunžu laikā neatkarīgi no Maksājuma rīkojuma iesniegšanas laika, jebkurā kalendārā dienā, ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas. Tikai elektroniski (internetbankā vai mobilajā lietotnē) iesniegti Maksājumu rīkojumi var tikt izpildīti kā zibmaksājumi, ja tie atbilst šādiem kritērijiem: maksājuma summa nepārsniedz 15 000 EUR, saņēmēja banka ir pieejama zibmaksājumu sistēmā un nav citu šķēršļu maksājuma izpildei.

5 Maksājuma uzdevumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis – laiks Norēķinu dienā, pēc kura saņemtie Maksājuma rīkojumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā Norēķinu dienā.

6 Iespējams tikai Eirozonā (zona, kurā eiro ir ieviests kā Eiropas Savienības vienotā valūta).

7 Maksājumi ārvalstu valūtās uz citām bankām Latvijā tiek izpildīti kā pārrobežu maksājumi.

8 Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”SHA” - SEB bankas komisiju sedz Klients, visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz saņēmējs. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi ”SHA” attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā ”Details of Charges”. Starpbankām vai saņēmējbankai ir tiesības ieturēt komisijas no pārveduma summas pirms vai pēc līdzekļu ieskaitīšanas saņēmēja kontā.
  Maksājumi, kas veikti Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros, kā arī uz Šveici, Monako, Sanmarīno, Andoru vai Lielbritāniju, jebkurā valūtā, tiek izpildīti tikai ar komisijas veidu ”SHA”. Ja Klients šādam maksājumam norāda komisijas veidu”OUR”, maksājums netiek pieņemts izpildei.
  Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”OUR” - SEB bankas, kā arī visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz Klients. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi ”OUR” attiecīgajā SWIFT ziņojumu laukā ”Details of Charges”, uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu pārveduma summu. Ar šo noteikumu SEB bankas atbildība ir ierobežota. SEB banka nav atbildīga par to, ka starpbankas vai saņēmējbanka nav izpildījusi SEB bankas norādījumus vai arī kredīta pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no SEB bankas neatkarīgu iemeslu dēļ. Saņēmējbankas pieprasītās vai citas ar šo pārvedumu saistītās komisijas maksas, SEB banka ir tiesīga ieturēt no Klienta konta bezakcepta kārtībā.