Switch to mobile version. Augšup

Termiņnoguldījums

Termiņnoguldījums

 • Iespēja ērti noguldīt brīvos naudas līdzekļus
 • Noguldījums uz noteiktu termiņu ar nemainīgu procentu likmi

Noguldījuma termiņš

No 1 mēneša līdz 1 gadam. 
Juridiskām personām depozīti eiro valūtā netiek piedāvāti.

Noguldījuma termiņa automātiskā pagarināšana Noguldījuma termiņš var tikt automātiski pagarināts. Jūs izvēlaties, vai uzkrātie procenti pirms termiņa pagarināšanas tiks ieskaitīti Jūsu norēķinu kontā vai pieskaitīti Jūsu noguldījumam.

Procentu aprēķināšana

Procentu likme ir nemainīga visu noguldījuma termiņu. Ja noguldījuma termiņš tiek automātiski pagarināts, noguldījumam tiek piemērota bankas Vienotajā pakalpojumu cenrādī norādītā procentu likme, kas ir spēkā termiņa pagarināšanas dienā.

Noguldījuma un procentu izmaksa

Noguldījuma summu un uzkrātos procentus Jūs saņemsiet termiņa beigās.

Noguldījuma minimālā summa un valūta

Sākot no 1 000 USD.

Procentu likme

Noguldījumiem EUR un USD saskaņā ar bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi.

Uzziniet vairāk par citām iespējām uzkrājumu veidošanai:

Peļņa, kas gūta no darījumiem ar Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas Ieguldījumu fondu apliecībām, ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) saskaņā ar UIN likuma 6. panta 4. daļas 15. punktu.

Savukārt par zaudējumiem no darījumiem ar Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas Ieguldījumu fondu apliecībām Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas Ieguldījumu fondu apliecībām saskaņā ar UIN likuma 6. panta 1. daļas 8.1 punktu nedrīkst samazināt ar UIN apliekamo ienākumu.

Darījumiem ar Ieguldījumu fondu apliecībām ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas tiek piemērots 15% UIN vispārējā kārtībā.

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 EUR) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.  Papildu atlīdzība līdz 200 000 EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums:

 1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
 2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
 3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

  Spēkā no Spēkā līdz
Termiņnoguldījuma līguma noteikumi
13.02.2017
Spēkā esošs

Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu1

Termiņš 12 mēneši

Minimālā noguldījuma summa - 1 000 USD

  USD
Filiālē Internetbankā
Ar procentu izmaksu termiņa beigās 0,00% 0,00%

Procentu likmes ir spēkā no 15.09.2020 

Pakalpojums Cena

Naudas pārskaitīšana uz Termiņnoguldījumu no Norēķinu konta

Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Pārskaitījumi"

Komisija par Termiņnoguldījuma līguma laušanu pirms termiņa2

3 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai 3% no summas

 


 

1 Pēc abu pušu vienošanās, ir iespēja veikt noguldījumus arī uz citiem termiņiem un/vai citās valūtās. Minimālā noguldījuma summa un procentu likme tiek noteikta katram darījumam atsevišķi.

2 Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.