Switch to mobile version. Augšup

Cenrādis: Bankas garantijas

Pakalpojums Cena
Garantiju līnija1
Garantiju līnijas noformēšana, limita palielināšana 0,5%, min. 150.00 EUR
Garantiju līnijas termiņa pagarināšana 0,2%, min. 150.00 EUR
Citas izmaiņas garantiju līnijas līgumā pēc klienta pieprasījuma 0,5%, min. 70.00 EUR

Garantijas/Starptautiskās garantijas/Rezerves kredītvēstules

Garantijas/Rezerves kredītvēstules izdošana:
   •  nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā 0,3%, min. 120.00 EUR
   •  Garantiju līnijas ietvaros Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
   •  cits nodrošinājums 1%, min. 190.00 EUR
Papildus komisijas par Garantijas/Rezerves kredītvēstules izdošanu:
   •  Garantijas izdošana saskaņā ar klienta paraugu 15.00 EUR
   •  Garantijas steidzama izdošana 8 darba stundu laikā2 70.00 EUR
   •  Garantijas nestandarta parauga sagatavošana un saskaņošana Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Garantijas izmantošana (atkarībā no nodrošinājuma veida):
   •  nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā Min. 1% gadā, min. 70.00 EUR
   •  cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Garantijas noteikumu izmaiņas/atsaukšana pēc klienta pieprasījuma 70.00 EUR
Citas bankas izdota Garantijas/Rezerves kredītvēstules paziņošana 85.00 EUR
Citas bankas izdota Garantijas/Rezerves kredītvēstules izmaiņu paziņošana 70.00 EUR
Citas bankas izdotas Garantijas autentiskuma pārbaude/atsaukums/citas informācijas apstrāde pēc klienta pieprasījuma 100.00 EUR
Maksājuma prasības apstrāde/parakstu apliecinājums/nosūtīšana klienta uzdevumā3 0,2%, min. 145.00 EUR
Saņemtās Prasības apmaksa 0,25%, min. 145.00 EUR

Apliecinājumi

Apliecinājums par garantijas izdošanu 70.00 EUR
Izziņa par iespējamo garantijas izdošanu 30.00 EUR
Apliecinājuma noteikumu izmaiņa pēc klienta pieprasījuma 30.00 EUR

Papildus pakalpojumi

Finanšu darījuma informācijas apstrāde un nosūtīšana klienta uzdevumā 30.00 EUR
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana elektroniskā formātā Bez maksas
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR
Pilnvaras preču saņemšanai noformēšana 70.00 EUR
Kurjerpasta pakalpojuma izmaksas Faktiskās izmaksas
Korespondējošo un sadarbības banku komisijas Faktiskās izmaksas
Darījumā iesaistīto pušu pārbaude (piemērojama darījumiem ar augsta riska valstīm)* 45.00 EUR
 
 
*Saskaņā ar uz pārbaudes veikšanas brīdi bankai saistošo iekšējo un ārējo regulējumu
 

 

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Pēc SEB bankas lēmuma pieņemšanas un attiecīgā līguma parakstīšanās ar klientu. Garantijas standarta izdošanas laiks ir saskaņā ar Garantiju noteikumiem.

3 Iesniegums Prasības noformēšanu un nosūtīšanai jāiesniedz SEB bankā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Garantijas termiņa beigām.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.