Switch to mobile version. Augšup

Termiņnoguldījums

Termiņnoguldījums

  • Iespēja ērti noguldīt brīvos naudas līdzekļus
  • Noguldījums uz noteiktu termiņu ar nemainīgu procentu likmi

Noguldījuma termiņš

No 1 mēneša līdz 1 gadam. Noguldījumiem virs 35 000 EUR (vai citas valūtas ekvivalents) iespējams izvēlēties arī īsāku termiņu.

Noguldījuma termiņa automātiskā pagarināšana Noguldījuma termiņš var tikt automātiski pagarināts. Jūs izvēlaties, vai uzkrātie procenti pirms termiņa pagarināšanas tiks ieskaitīti Jūsu norēķinu kontā vai pieskaitīti Jūsu noguldījumam.

Procentu aprēķināšana

Procentu likme ir nemainīga visu noguldījuma termiņu. Ja noguldījuma termiņš tiek automātiski pagarināts, noguldījumam tiek piemērota bankas Vienotajā pakalpojumu cenrādī norādītā procentu likme, kas ir spēkā termiņa pagarināšanas dienā.

Noguldījuma un procentu izmaksa

Noguldījuma summu un uzkrātos procentus Jūs saņemsiet termiņa beigās.

Noguldījuma minimālā summa un valūta

Sākot no 100 EUR, 200 USD. Noguldījumus citās valūtās piedāvājam summām sākot no ekvivalenta 35 000 EUR.

Procentu likme

Noguldījumiem EUR un USD saskaņā ar bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi.

Noguldījumiem virs 35 000 EUR un ekvivalentām summām citās valūtās procentu likme tiek noteikta individuāli un ir atkarīga no resursu cenas naudas tirgū. Noguldījumiem ar individuālo likmi nav pieejama automātiska termiņa pagarināšana.

Uzziniet vairāk par citām iespējām uzkrājumu veidošanai:

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā arī procentu ienākumi, kas gūti no noguldījuma termiņnoguldījumā), tādēļ vēlamies paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 20% apmērā no termiņnoguldījumā gūtajiem peļņas procentiem - nodoklis tiek iekasēts nevis no visas noguldījuma summas, bet tikai no gūtās peļņas.

Likumā ir noteikts, ka nodoklis par ienākumiem no noguldījuma procentiem ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, procentu izmaksas brīdī (sākot ar 2010. gada 1. janvāri), un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs. Jūs varat plānot sava noguldījuma veikšanu vai saņemšanu – SEB banka automātiski ieturēs nodokli (veiks nodokļa samaksu Jūsu vietā) procentu izmaksas brīdī, kas saskaņā ar līgumu notiek reizi ceturksnī.

Lasīt vairāk par kapitāla nodokli

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 EUR) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.  Papildu atlīdzība līdz 200 000 EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums:

  1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
  2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
  3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu1

Termiņš 12 mēneši

Minimālā noguldījuma summa 100 EUR, 200 USD

Noguldījumiem Internetbankā SEB banka piedāvā izdevīgākas procentu likmes!

  EUR USD
Filiālē Internetbankā Filiālē Internetbankā
Ar procentu izmaksu termiņa beigās 0,00% 0,00% 0,31% 0,41%

Procentu likmes ir spēkā no 18.06.2015 

Pakalpojums Cena

Naudas pārskaitīšana uz Termiņnoguldījumu no Norēķinu konta

Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Maksājumi"

Komisija par Termiņnoguldījuma līguma laušanu pirms termiņa2

3 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai 3% no summas 

 


 

1 Pēc abu pušu vienošanās, ir iespēja veikt noguldījumus arī uz citiem termiņiem un/vai citās valūtās. Minimālā noguldījuma summa un procentu likme tiek noteikta katram darījumam atsevišķi.

2 Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus.

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.