Switch to mobile version. Augšup

Stratēģiju ieguldījumu fondi

Stratēģiju ieguldījumu fondi

 • Iespēja izvēlēties riska līmeni – konservatīvo, sabalansēto vai aktīvo ieguldījumu stratēģiju
 • Iespēja uzticēt ieguldījumu ikdienas pārvaldību SEB profesionāļu komandai
 • Ilgtermiņa ieguldījumu risinājums

Ja ieguldījumu joma ir sveša, SEB stratēģiju ieguldījumu fondi ir Jums piemērots risinājums. Stratēģiju fondu uzdevums ir mazināt ieguldījumu vērtību svārstības, tiecoties nodrošināt pozitīvu ieguldījumu atdevi jebkuros tirgus apstākļos. Jūs varat izvēlēties zemāka vai augstāka riska ieguldījumu stratēģiju, uzticot ieguldīto līdzekļu pārvaldību pieredzējušiem SEB speciālistiem, kuri pārdomāti diversificēs un profesionāli uzraudzīs Jūsu ieguldījumu portfeli.

Aicinām ieguldīt SEB Multi Asset stratēģiju fondos, ja ieguldījumu pārvaldību vēlaties uzticēt profesionāļiem. Vienīgais lēmums, kas Jums kā potenciālajam ieguldītājam jāpieņem, ir pieļaujamā riska līmeņa izvēle. Pārējās rūpes par līdzekļu pārvaldību pilnībā uzņemsies SEB ieguldījumu pārvaldības profesionāļu komanda.

Jums tikai jāizvēlas atbilstošākā ieguldījumu stratēģija ar attiecīgo riska līmeni. Pārējo paveiks SEB profesionāļu komanda.

 • Ieguldījumi stratēģiju fondos ir stabils ieguldījumu portfeļa pamats, turklāt tos var kombinēt ar ieguldījumiem citos fondos;
 • Fondi piedāvā piekļuvi tādiem ieguldījumu instrumentiem, kas nav pieejami tiešajiem ieguldītājiem;
 • Ieguldījumu portfeli veido plašs finanšu instrumentu klāsts, kas ievērojami mazina risku un saglabā ienesīguma potenciālu;
 • Stratēģiju fondu portfeļi tiek regulāri izvērtēti, un nepieciešamības gadījumā tiek dinamiski mainīti, ņemot vērā ilgtermiņa ienesīguma prognozes un īstermiņa tirgus risku novērtējumus.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu fondi ir pakļauti finanšu tirgus riskiem, un atsevišķos periodos to vērtība var būt arī negatīva.

Stratēģiju fondi ir piemēroti ilgtermiņa (vidēji 3 – 5 gadu) ieguldījumiem. Izvēloties piemērotāko stratēģiju, noteicošais ir ieguldījuma mērķis, termiņš un pieņemamais riska līmenis:

 • Jo tuvāk Jūs esat sava uzkrājuma mērķa sasniegšanai, jo mazāks risks būtu jāuzņemas. Tātad, ja līdzekļi būs nepieciešami jau tuvāko trīs gadu laikā, atbilstošākā izvēle būs konservatīvā stratēģija. Savukārt, ja tikai sākat veidot uzkrājumu ilgtermiņa mērķim, varat apsvērt arī augstāka riska ieguldījumu iespējas. Ja Jums ir vairāki mērķi, Jūs varat vienlaicīgi izmantot vairākas ieguldījumu stratēģijas.
 • Svarīga ir Jūsu individuālā riska noturība, zināšanas un iepriekšējā ieguldījumu pieredze. Atbilstoši tām varēsiet izvēlēties Jums piemērotāko stratēģiju un riska līmeni. Bezmaksas konsultācija pie mūsu ieguldījumu speciālistiem palīdzēs stratēģijas izvēlē.

SEB banka piedāvā trīs dažāda riska līmeņa ieguldījumu stratēģijas

 • Konservatīvā stratēģija (SEB Strategy Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive) ir piemērota ieguldītājiem ar  zemu riska noturību, kuri gatavi uzņemties tikai īstermiņa ieguldījumu vērtību svārstības. Stratēģija varētu būt Jums piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz diviem gadiem, taču ieguldīt iespējams arī uz īsāku termiņu.
   
 • Sabalansētā stratēģija (SEB Strategy Balanced, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus) ir piemērota ieguldītājiem ar vidēju riska noturību, kuri, tiecoties pēc peļņas iespējām virs eiro naudas tirgus likmēm, ir gatavi uzņemties arī līdzvērtīgu zaudējumu risku. Stratēģija varētu būt Jums piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz trīs gadiem, taču ieguldīt iespējams arī uz īsāku termiņu.
   
 • Aktīvā stratēģija (SEB Strategy Opportunity, SEB Strategy Growth, SEB deLuxe Multi Asset Balanced)  ir piemērota ieguldītājiem ar vidēji augstu riska noturību, kuri ir gatavi uzņemties risku, tiecoties uz ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu. Stratēģija varētu būt Jums piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz pieciem gadiem, taču ieguldīt iespējams arī uz īsāku termiņu.

Lai iegādātos fondu apliecības, Jums SEB bankā jābūt atvērtiem norēķinu un vērtspapīru kontiem. Vērtspapīru kontu iespējams atvērt internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Internetbankā iespējams arī pirkt un pārdot ieguldījumu fondus.

Akciju fondi ir piemēroti tikai ilgtermiņa ieguldījumiem, kas piemērota klientiem ar augstu riska toleranci. Konsultācija pie SEB ieguldījumu speciālistiem palīdzēs uzzināt vairāk par ieguldījumu iespējām un riskiem.

Minimālā ieguldījuma summa, pērkot fondu apliecības - 1 EUR.

Regulārā fondu pirkšana

Ja vēlaties iegādāties fondus regulāri, piedāvājam regulāru fondu pirkšanas iespēju mūsu internetbankā.

Veicot regulārus ieguldījumus SEB fondos, Jūs samazināt ieguldījumu portfeļa vērtības svārstības. Jūs nosakāt fondu pirkšanas summu (minimālā pirkšanas summa ir 10 EUR), biežumu un sākotnējo ieguldījuma datumu.

Jūs varat norādīt regulārā ieguldījuma veikšanas termiņu. Minimālais termiņš regulārās fondu pirkšanas rīkojumam ir trīs mēneši.

Regulāras investīcijas nozīmē, ka Jūs ieguldāt vienmērīgi, tādējādi līdzsvarojot iespējamās svārstības, kad vērtspapīru tirgus piedzīvo pieaugumu vai kritumu.

Jūs varat iegādāties, mainīt vai pārdot SEB Fondu apliecības internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Standarta darījumu izpildes laiki*:

 • ja rīkojumu iesniegsiet līdz plkst. 14:00, tas tiks izpildīts aiznākamajā darbadienā par iesniegšanas dienas cenu;
 • ja rīkojumu iesniegsiet pēc plkst. 14:00, tas tiks izpildīts trešajā darba dienā pēc rīkojuma iesniegšanas par nākamās dienas cenu.

*Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam iepazīties ar fondu darījumu izpildes kārtību un tās izņēmumiem dokumentā: "SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā (PDF)".

SEB ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtība

Lūdzam pievērst uzmanību fonda bāzes valūtai fondu sarakstā. Ja norēķinu konta valūta atšķiras no SEB Fonda bāzes valūtas, darījuma izpildes brīdī, tiks veikta attiecīga valūtas konvertācija.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā neto ienākumi, kas gūti no darījumiem ar ieguldījumu fondiem), tādēļ vēlamies paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 20 % apmērā no ieguldījumu fondu peļņas. Nodoklis netiek iekasēts no visas fondos ieguldītās summas, bet tikai no gūtās peļņas. Par nodokļa nomaksu no kapitāla pieauguma ir atbildīgs pats ieguldītājs, kuram patstāvīgi jādeklarē gūtie ienākumi no darījumiem ar ieguldījumu fondiem un jāveic minētā nodokļa samaksa.

Kādā laika periodā un kur jāveic nodokļa samaksa?

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ikvienam, kas gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, reizi ceturksnī (ja gūtā peļņa pārsniedz 1000 EUR) vai līdz nākamā taksācijas gada 15. janvārim (ja gūtā peļņa nepārsniedz 1000 EUR) ir jādeklarē gūtais ienākums Valsts ieņēmumu dienestā. Aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Konta numurs iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)
Reģistrācijas Nr. 90000010008
Konta numurs: LV33TREL1060000300000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22

Sākot ar 2018. gada 3. janvāri ieguldījuma pakalpojuma sniedzēju pienākums ir ievērot Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (jeb MiFID II) noteiktās prasības, kas ietekmēs ikvienu ieguldītāju, kurš veic darījumus ar finanšu instrumentiem.

Ko nozīmē MiFID II un MiFIR?

Kopš 2007. gada Latvijā ir spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MIFID), kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. MiFID II prasības uzskatāmas par nākamo soli, lai nodrošinātu ieguldītājiem papildu aizsardzību un veicinātu finanšu tirgus caurspīdīgumu darījumos ar finanšu instrumentiem. Savukārt Finanšu instrumentu tirgus regula (Markets in Financial Instruments Regulation jeb  MiFIR) vairāk ir attiecināma tieši uz finanšu instrumentu darījumu izpildi, datu publiskošanu un ziņošanu kompetentajām iestādēm.

Ko MiFID II nozīmēs ieguldītājam?

Ieguldītājam jaunās direktīvas prasības nodrošinās:

 • papildu aizsardzību, saņemot no finanšu instrumentu emitenta un pakalpojuma sniedzēja plašāku un detalizētāku informāciju par finanšu instrumentiem un ieguldījumu pakalpojumiem;
 • lielāku finanšu tirgus caurspīdīgumu.

Saskaņā ar jauno ES normatīvo regulējumu visām juridiskajām personām, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir nepieciešams starptautisks identifikācijas kods.

Sākot ar 2018. gada 3. janvāri, ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem savā darbībā jāievēro Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/EU (Markets In Financial Instruments Directive jeb MiFID II) un Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR), saskaņā ar kuru visas juridiskās personas, kuras veic darījumus ar finanšu instrumentiem, papildus ir jāidentificē ar unikālu, starptautisku juridiskās personas identifikatoru - LEI kodu (Legal Entity Identifier).

LEI kods ir starptautisks identifikators, 20 burtu un ciparu zīmju kombinācija, kas ļauj noteikt finanšu instrumentu darījumu partnerus neatkarīgi no valsts. LEI kods neaizvieto uzņēmumam piešķirto reģistrācijas numuru, ko piešķir LR Uzņēmumu reģistrs.

Kam un kāpēc ir nepieciešams LEI kods?

No 2018. gada 3. janvāra LEI kods ir nepieciešams visiem uzņēmumiem, kuri veic darījumus (piem., iegādi vai atsavināšanu) ar dažādiem finanšu instrumentiem (piem., akcijām, obligācijām, ETF-s, atvasinātiem finanšu instrumentiem u.c.), kas izriet no MiFID II un MiFIR ziņošanas pienākuma. LEI kodi nepieciešami arī tiem darījumiem, kuros juridiskas personas vēlas atsavināt finanšu instrumentus, kas iegādāti pirms datuma, kad sāka piemērot jaunās prasības.

LEI ir izveidots ar mērķi nodrošināt labāku finanšu tirgus uzraudzību un caurspīdīgumu, jo kredītiestādēm, ziņojot uzraudzības iestādēm (Finanšu un kapitāla tirgus komisijai) par juridisko personu veiktajiem finanšu darījumiem, kā identifikators ir jāizmanto uzņēmuma LEI kods. Ja uzņēmums nav norādījis bankai savu derīgo LEI kodu, SEB banka nav tiesīga pieņemt finanšu instrumentu darījuma rīkojumu.

Kur var saņemt LEI kodu?

LEI kodus piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru sistēmas (Global Legal Entity Identifier Foundation jeb GLEIF) autorizētās iestādes (Local Operating Unit).

Mēs neiesakām nevienu konkrētu autorizēto iestādi, bet piedāvājam kontaktus dažām no Baltijas un Ziemeļvalstīs populārākajām iestādēm, kas izsniedz LEI kodus:

Pilns autorizēto iestāžu saraksts, kas piedāvā LEI iegūšanu un uzturēšanu

Ja Jūsu uzņēmumam jau ir LEI kods, jauns kods nav nepieciešams. LEI kods jāiesniedz bankai turpmāk norādītajā kārtībā. Ja nezināt, vai Jūsu uzņēmumam ir derīgs LEI kods, tad to ir iespējams pārbaudīt GLEIF vietnē pēc uzņēmuma nosaukuma.

Kas jādara, lai saņemtu LEI kodu?

Lai pieteiktos LEI koda saņemšanai, Jums ir jāizvēlas LEI kodu izsniedzējs (autorizēto iestādi no www.gleif.org minēto iestāžu saraksta). Pēc tam šīs iestādes mājaslapā jāaizpilda pieteikums, norādot nepieciešamo informāciju.

Parasti tas būs uzņēmuma pilns nosaukums, uzņēmējdarbības forma (piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību), uzņēmuma reģistrācijas numurs, valsts un uzņēmuma adrese.

Cik maksā LEI iegāde un cik ilgi jāgaida, lai saņemtu LEI kodu?

LEI kodam ir noteikta reģistrācijas un gada abonēšanas maksa, tādēļ pirms LEI koda iegādes noteikti jāizvērtē potenciālās izmaksas – atbilstoši izvēlētajam LEI koda izsniedzējam, tās var būt atšķirīgas.

Šobrīd LEI koda reģistrācija izmaksā aptuveni 65-200 eiro. Savukārt ikgadējā abonēšanas maksa ir aptuveni 50-100 eiro.

Lai saņemtu LEI kodu, parasti ir jārēķinās ar 1 -2 nedēļām. Ja Jūsu uzņēmums neplāno veikt jaunus finanšu darījumus uzreiz pēc prasību stāšanās spēkā, tad LEI kodu varat neiegādāties uzreiz, tomēr jāņem vērā, ka, atsākot veikt darījumus, LEI kods būs obligāts uzņēmuma identifikators finanšu instrumentu darījumā, kas jānorāda pirms pirmā darījuma veikšanas.

Kur un kam SEB bankā var iesniegt saņemto LEI kodu?

Lai Jūs varētu veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, lūdzam pirms plānotā darījuma ievadīt LEI kodu Internetbankas sadaļā Vērtspapīri/vērtspapīru konti vai sazināties ar mums, paziņojot LEI kodu savam darījumu vadītājam.

Ar ko sazināties, ja rodas papildu jautājumi?

Ja jums rodas papildu jautājumi, aicinām zvanīt pa tālruni 26668777, 67779988, Skype (SEB_Latvija). Jūs varat sazināties arī ar savu darījuma vadītāju.

SEB ieguldījumu fondi

SEB U klases fondi  
SEB SHORT BOND FUND UC
LU1808744020 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB DYNAMIC BOND FUND UC
LU1791748988 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB Global High Yield Fund UC
LU1791749010 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CORPORATE BOND FUND UC
LU1791748806 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB STRATEGY BALANCED FUND UC
LU1764038458 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB STRATEGY DEFENSIVE FUND UC
LU1808750001 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB STRATEGY GROWTH FUND UC
LU1764038615 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB STRATEGY OPPORTUNITY FUND UC
LU1764038532 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EASTERN EUROPE SMALL AND MID CAP FUND UC
LU1822878572 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY EUROPE FUND UC
LU1791748558 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY NORDIC FUND UC
LU1748252209 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB US ALL CAP UC
LU2249629911 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASIA EX JAPAN FUND FUND UC
LU2249630091 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EMERGING MARKETS FUND UC
LU2249630687 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL CHANCE RISK FUND UC
LU1791748632 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL FUND UC
LU1791748715 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND UC
LU2249630927 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB TECHNOLOGY FUND UC
LU2249630174 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASSET SELECTION FUND UC
LU1726276170 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND UC
LU2249630760 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Citi SEB fondi  
SSF SEB STRATEGY DEFENSIVE FUND C
LU0486618746 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SSF SEB STRATEGY BALANCED FUND C
LU0660786715 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SSF SEB STRATEGY OPPORTUNITY FUND C
LU0660786806 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SSF SEB STRATEGY GROWTH FUND C
LU0660787010 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SBF SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND C
LU0385485148 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASIA EX. JAPAN FUND C
LU220964655 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ALTERNATIVE FIXED INCOME C (EUR)
LU0920714648 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ALTERNATIVE FIXED INCOME C (H-SEK)
LU0920714721 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASIA EX. JAPAN FUND C
LU0011900676 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASIA EX JAPAN FUND D
LU0397043406 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASSET SELECTION FUND C
LU0256624742 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND D
LU0118405827 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CORPORATE BOND FUND D
LU0133010263 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CORPORATE BOND FUND EUR C
LU0133008952 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND C
LU0337316391 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB DYNAMIC BOND FUND
LU0979738571 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EMERGING MARKETS FUND C EUR
LU1526357881 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ETHICAL GLOBAL INDEX FUND C
LU0389150375 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ETHICAL GLOBAL INDEX FUND D
LU0047324644 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EUROLAND GRATIS C SEK
LU0791548901 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EUROPE INDEX FUND C
LU0030164395 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL CHANCE/RISK FUND C
LU0122113094 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL FUND C
LU0030158231 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL FUND C (EUR)
LU0957649758 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB INDEX LINKED BOND FUND SEK D
LU0055809197 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MEDICAL FUND D
LU0047324214 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MICRO CAP FUND
LU0322420497 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MODERN AGRESSIVE FUND-C
LU0414442078 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MODERN GROWTH FUND-C
LU0414444447 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MODERN GROWTH FUND- SEK-C
LU0414444793 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB RUSSIA FUND C
LU0273119544 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SHORT BOND FUND EUR C
LU0088160774 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SHORT BOND FUND SEK C
LU0037255535 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SHORT BOND FUND USD C
LU0011924932 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY FUND EUROPE C
LU0030166507 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY FUND EUROPE D (EUR)
LU0427863906 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY FUND SWEDEN C(SEK)
LU0047322432 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY NORDIC FUND C
LU0030165871 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB TECHNOLOGY FUND C
LU0427864466 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB TECHNOLOGY FUND D
LU0047324487 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB U.S. INDEX FUND C
LU0268529194 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB U.S. INDEX FUND D
LU0047323166 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB US ALL CAP C
LU0030166176 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEE SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS FUND D
LU0099984899 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SHY SEB Global High Yield Fund C
LU0456547701 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SHY SEB Global High Yield Fund C
LU0413134395 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SHY SEB Global High Yield Fund D
LU0120526693 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS1 SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA FUND C
LU0070133888 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS1 SEB EMERGING MARKETS FUND C
LU0037256269 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS2 SEB ASIA SMALL CAPS EX JAPAN FUND C
LU0086813762 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS2 SEB EASTERN EUROPE SMALL AND MID CAP FUND C
LU0086828794 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS2 SEB LISTED PRIVATE EQUITY C
LU0385668222 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS2 SEB NORDIC SMALL CAP FUND C
LU0385664312 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS3 SEB ASSET SELECTION OPPORTUNISTIC C
LU0425994844 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS C (SEK)
LU0956267693 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem

Trešo pušu ieguldījumu fondi

Trešo pušu ieguldījumu fondi  
AXA IM FIXED INCOME INVESTM.STRATEGIES US CORP BON
LU0231442988 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
FTIF - FRANKLIN JAPAN FUND
LU0231790675 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
JPM FDS-GL.NATUR.RESOURCES(A)
LU0208853274 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND HEDGED USD
IE0033759436 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD IS-US 500 STOCK IDX CAP
IE00B1G3DH73 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND
IE0032876397 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem

Biržā tirgotie produkti (ETF, ETN, ETC)

Vācija  
BNP P FTSE EPRA/NAREIT EURP UCITS ETF EUR
LU1291091228 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI EM EX CHINA UCITS ETF
LU2009202107 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF
IE00BKP5L730 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF
IE00BJK55C48 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND UCITS ETF
IE00BFNM3L97 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF
IE00BD1F4L37 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C ETF DR
LU2089238898 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI EURO CORP CLIMATE PAB UCITS ETF DR
LU2300295396 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR NET ZERO 2050 S&P 500 DR UCITS ETF EUR
LU2198883410 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II ESG EUR CORP BOND SHORT DUR.UCITS ETF
LU2178481649 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR
LU2037748774 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR
IE00BDZVH966 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR
IE00B4K48X80 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC
IE00B4JNQZ49 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
INVESCO MSCI USA UCITS ETF
IE00B60SX170 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR BLOOMB BARCL.0-3 YR EURO CORP BOND UCITS ETF
IE00BC7GZW19 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF
IE00B1XNHC34 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XETRA-GOLD ETC
DE000A0S9GB0 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
IE00BTJRMP35 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES NASDAQ 100 USD UCITS ETF
IE00B53SZB19 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF
IE00BKVL7331 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF
IE00BKWQ0J47 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Wisdomtree Enhanced Commodity UCITS ETF
IE00BYMLZY74 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
DE000A0H0728 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
ETFIE00BYYHSM20 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
UBS ETF MSCI USA VALUE
IE00B78JSG98 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
IE00B5L8K969 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2x DAILY LEVERAGED ETC
DE000A2BDEB6 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF
IE00BM67HM91 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF
IE00BFNM3G45 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
LU1681039480 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR
LU1737652310 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
LU1681045370 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
LU1681048804 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ETFS PHYSICAL GOLD ETC
DE000A0N62G0 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ETFS PHYSICAL SILVER ETC
DE000A0N62F2 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
INVESCO S&P 500 ACC UCITS ETF
IE00B3YCGJ38 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
IE00B60SWW18 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE)
DE0005933931 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF
IE00B3F81R35 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
IE00B53L3W79 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF DE
DE0005933956 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIST
IE0008471009 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF
IE00BKM4GZ66 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF
IE00B4L5YX21 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF
IE00B52MJY50 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF
IE00B4L5Y983 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES DIVDAX UCITS ETF DE
DE0002635273 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN.VOLATILITY UCITS ETF
IE00B86MWN23 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN.VOLATILITY UCITS ETF
IE00B8FHGS14 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF
IE00B652H904 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF
IE00B3DKXQ41 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF
IE00B4L60045 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB UCITS ETF
IE00BSKRK281 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR ACC
IE00B3VTN290 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
IE00B66F4759 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF
IE00B0M62S72 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF DIST
IE00B9M6SJ31 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF
IE00BJ5JPH63 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P.MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITSETF
IE00B9M6RS56 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF
IE00B6TLBW47 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF
IE00B6R52259 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF
IE00BQT3WG13 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF
IE00B3VWMM18 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF
IE00B1FZS574 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF
IE00B3VWM098 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF ACC
IE00B3ZW0K18 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF
IE00B43HR379 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P500 INFORM.TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF
IE00B3WJKG14 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF DE
DE000A0H08E0 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMS UCITS ETF DE
DE000A0H08R2 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE
DE0002635307 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF DE
DE000A0Q4R02 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE600 AUTOMOBILES&PARTS UCITSETF
DE000A0Q4R28 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF
IE00B0M63060 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 DR ETF
LU0908500753 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF
FR0010261198 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF
IE00BJ38QD84 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR S&P 500 UCITS ETF
IE00B6YX5C33 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF
IE00B5M1WJ87 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
UBS ETF-BLOOMB.BARCLAYS USD EMERG.MARKETS SOV.UCIT
LU1324516308 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
UBS ETF-MSCI CANADA UCITS ETF
LU0446734872 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
IE00BZ163G84 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOP EUROPE UCITS ETF
IE00B945VV12 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX UK UCITS ETF
IE00BKX55S42 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS DAX INCOME UCITS ETF
LU0838782315 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS DAX UCITS ETF
LU0274211480 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF
LU0274211217 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EUROPE REAL EST.UCITS ETF
LU0489337690 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
LU0478205379 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II EUR HIGH YLD CORPORATE BOND UCITS ETF
LU1109943388 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
LU0942970798 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
LU0690964092 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
LU0321462953 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI CANADA UCITS ETF
LU0476289540 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
LU0322253906 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
LU0322252338 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF
LU0274210672 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF
IE00BJ0KDR00 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF
LU0274208692 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF
IE00BL25JM42 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF
IE00BJZ2DD79 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF
LU0490618542 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF
LU0328474803 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
LU0328475792
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II EUROZONE GOV.BOND 7-10 UCITS ETF
LU0290357259 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS IBOXX USD CORP.BOND YIELD PLUS UCITS ETF
IE00BFMKQ930 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA.NAREIT EURCAP.UCITS ETF
LU0950381748 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
IE00BK5BQT80 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF
IE00BJP26D89 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF
IE00BFNM3D14 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR
LU2109787122 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF
IE00BFNM3P36 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF
IE00BFMNPS42 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS UCITS ETF DR
LU2109787551 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BTCETC BITCOIN ETC
DE000A27Z304 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
IE00BYYHSM20 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Lielbritānija  
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
IE00B3B8PX14 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
iShares USD TIPS UCITS ETF
IE00B1FZSC47 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF
IE00BFNM3K80 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIAL UCITS ETF
IE00BM67HV82 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS ETC
JE00B1VS3W29 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD ETC
JE00B588CD74 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMRTREE PRECIOUS METAL ETC
GB00B15KYF40 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM ETC
JE00B1VS3002 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER ETC
JE00B1VS3333 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF
IE00BGYWFS63 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIV YIELD UCITS ETF
IE00BK5BR626 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR ACC
IE00B3VTMJ91 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF
IE00BYXYYK40 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD US TREASURY 0-1 YEAR BOND UCITS ETF
IE00BLRPPV00 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD)
IE00BGYWSV06 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged
IE00BG47KJ78 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD)
IE00BGYWFK87 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD)
IE00BFMXXD54 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD)
IE00BK5BQT80 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI KOREA USD ACC ETF
IE00B5W4TY14 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ETFS PHYSICAL GOLD ETC
JE00B1VS3770 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF
IE00BF11F565 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF
IE00BKM4GZ66 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF
IE00B4L5YX21 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF
IE00B4L5Y983 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
IE00BF3N7094 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR UCITS ETF
IE00B5L65R35 GBP
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF
IE00B6R52036 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P.MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITSETF
IE00B9M6RS56 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P.MORGAN USD EM BOND UCITS ETF
IE00B2NPKV68 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF
IE00B6TLBW47 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF
IE00BFM6TD65 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF
IE00B44CGS96 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF
IE00BYXYYM63 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
IE00B4PY7Y77 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
IE00BYXYYL56 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF
IE00BCRY5Y77 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF
IE00BYXYYP94 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC
IE00B3VWN179 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF
IE00B3VWN393 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVID.YIELD UCITS ETF
IE00B8GKDB10 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
IE00B3RBWM25 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEV.ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
IE00B9F5YL18 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOP EUROPE UCITS ETF
IE00B945VV12 GBP
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX UK UCITS ETF
IE00BKX55S42 GBP
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCITS ETF
IE00BKX55T58 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF
IE00B3VVMM84 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF
IE00BKX55R35 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD GLOBAL MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
IE00BYYR0C64 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR UCITS ETF
IE00BYYR0B57 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF
IE00BDD48R20 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF
IE00BZ163K21 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOV BOND UCITS ETF
IE00BGYWCB81 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOV.BOND UCITS ETF
IE00BZ163L38 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF
IE00BZ163M45 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF
LU1184092051 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem

XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF
LU0322252502 USD

Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF
IE00B1TXK627 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF
IE00B6R52143 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC
IE00B4JNQZ49 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL PLATINUM ETC
JE00B1VS2W53 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF
IE00BQT3WG13 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECH SECTOR UCITS ETF
IE00B3WJKG14 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Citas valstis  
UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF
LU0950672807 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI-UCITS ETF DR
LU1437018168 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SKOGSFOND BALTIKUM AB-A
SE0012453686 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LITECOIN (LITECOIN TRACKER EURO)
SE0011414457 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
RIPPLE (XRP TRACKER EURO)
SE0011414473 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS DR ETF
LU1681047319 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF
LU1681042609 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF-EUR
LU1681042864 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
LU1681048804 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
LU1681040223 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BALTIC HORIZON FUND UNIT
EE3500110244 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BITCOIN TRACKER ONE EUR ETN
SE0007525332 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NARE EUR CAP UCITS ETF
LU0950381748 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
EFTEN REAL ESTATE FUND III SHARE
EE3100127242 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
IE00B60SWW18 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF
IE00B4L5YX21 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF
IE00B1FZS806 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GOLD EUR HEDGED ETF CH
CH0104136319 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 DR ETF
LU0908500753 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS ETF
FR0007054358 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVEST.GRADE DR ETF
LU1650491282 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
LU1900068328 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
LU1900066629 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF
FR0010315770 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR S&P 500 UCITS ETF
LU0959211243 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF
LU1812092168 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
IE00BKWQ0M75 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XACT OMXS30
SE0000693293 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XBT PROVIDER ETHEREUM ETN - EUR
SE0010296582 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF
IE00B4L5Y983 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF
IE00BH4GPZ28 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NARE EUR CAP UCITS ETF
LU0950381748 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XBT PROVIDER ETHEREUM ETN - SEK
SE0010296574 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem

Ieguldījumu portfelis

Informāciju par visām izmaksām un izdevumiem, kas saistīti ar ieguldījumu portfeli, lūgums jautāt savam privātbaņķierim.

Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti (Key Investor Information Documents), kas saistīti ar ieguldījumiem fondos, kā arī pamatinformācijas dokumenti (Key Information Documents) dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrājumu un atvasinātajiem instrumentiem pieejami SEB bankas mājas lapā.

No 2018. gada 3. janvāra ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniedzēju un saņēmēju pienākums ir ievērot Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/ES (jeb MiFID II) un Finanšu instrumentu tirgus regulas Nr. 600/2014 noteiktās prasības, saskaņā ar kurām visiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem reizi gadā par katru finanšu instrumentu kategoriju jāpublisko galvenās izpildes vietas un brokeru sabiedrības, kuros iepriekšējā gadā tika izpildīti klientu rīkojumi, un informāciju par rīkojumu izpildes kvalitāti.

MiFID II prasības stājās spēkā no 2018. gada 3. janvāra, līdz ar to 2017. gada pārskats var nesaturēt pilnīgu informāciju, jo informācija par iepriekšējo gadu ir apkopota, balstoties uz MIFID I prasībām rīkojumu izpildei ar klientam vislabvēlīgākajiem noteikumiem.

2020. gads

Akcijas un depozitārie sertifikāti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 1 un 2 (no 0 līdz 79 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats
Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 3 un 4 (no 80 līdz 1 999 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 5 un 6 (no 2 000 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Parāda instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Obligācijas

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi procentu likmju atvasinātie instrumenti

Brokeri (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats

Valūtas atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti

Brokeri (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats

Biržā tirgoti produkti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

 

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats

2019. gads

Akcijas un depozitārie sertifikāti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 1 un 2 (no 0 līdz 79 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Izpildes vietas (CSV)

Pārskats
Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 3 un 4 (no 80 līdz 1 999 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Brokeri (CSV)

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 5 un 6 (no 2 000 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

 

Parāda instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Obligācijas

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Brokeri (CSV)

Pārskats

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi procentu likmju atvasinātie instrumenti

Brokeri (CSV)

Brokeri (CSV)

Pārskats

Valūtas atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti

Brokeri (CSV)

Brokeri (CSV)

Pārskats

Biržā tirgoti produkti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

 

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Pārskats
 1. Ko nozīmē MiFID II?
  Kopš 2007. gada Latvijā bija spēkā Eiropas Savienības Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MIFID), kas regulēja finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. MiFID II prasības uzskatāmas par nākamo soli, lai nodrošinātu ieguldītājiem papildu aizsardzību un veicinātu finanšu tirgus caurspīdīgumu darījumos ar finanšu instrumentiem.

 2. Kad MiFID II direktīva stājas spēkā?
  MIFID II direktīva Latvijā ir jāsāk ievērot no 2018. gada 3. janvāra. Papildus ieguldījumu pakalpojuma sniedzējiem ir jāievēro arī ar MIFIDII direktīvu saistītā MiFIR regula. No MiFIDII direktīvas izrietošās prasības 2018. gadā tiks iestrādātas arī Latvijas likumos, tajā skaitā – Finanšu instrumentu tirgus likumā, savukārt no MIFIR izrietošās prasības ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ir jāievēro tiešā veidā.

 3. Kāds ir galvenais MiFID II mērķis?
  Galvenais direktīvas mērķis ir palielināt ieguldītāju aizsardzību un informētību, kā arī veicināt Eiropas savienības finanšu tirgus caurspīdīgumu un sakārtotību.

 4. Kāda ir MIFID II atšķirība no MiFID I direktīvas, kura tika ieviesta 2007. gadā?
  Izvērtējot MIFID I ieviešanas procesu un tās darbības laikā novērotās finanšu krīzes sekas, regulatori ierosināja papildus grozījumus - MiFID II / MIFIR, kas patiesībā turpina nostiprināt spēkā esošo finanšu tirgus regulējumu un paplašināt darbības jomu, piemēram - MIFID II ir attiecināms uz plašāku finanšu aktīvu loku.

 5. Kuri ieguldījumu produkti un pakalpojumi ietilpst MiFID II?
  MiFID II attiecas uz tādiem finanšu instrumentiem kā, piemēram - fondiem, akcijām, strukturētajiem depozītiem, obligācijām, valūtas mijmaiņas darījumiem, procentu mijmaiņas darījumiem utt., kā arī uz tādiem ieguldījumu pakalpojumiem kā, piemēram - rīkojumu pieņemšana un izpilde, ieguldījumu konsultācijas un portfeļu pārvaldība.

 6. Vai MiFID II ir attiecināms arī uz uzkrājumu produktiem?
  MiFID II tiešā veidā nav attiecināms uz tādiem uzkrājumu produktiem kā, piemēram, Krājkonts vai pensiju uzkrājumi.

 7. Kas pēc 2018. gada 3.janvāra mainīsies man kā klientam?
  Līdz ar MiFID II ieviešanu, klientiem būs iespēja saņemt plašāku informāciju par finanšu instrumentiem, ar tiem saistītajiem riskiem, potenciālajām izmaksām utml. Būs iespēja saņemt plašāku informāciju arī par finanšu darījumiem.

 8. Kas ir LEI (Legal Entity Identifier) un kuriem klientiem tas būs nepieciešams?
  Visām juridiskajām personām, kuras veic darījumus ar dažādiem finanšu instrumentiem (piem., akcijām, obligācijām, biržā tirgotiem fondiem, atvasinātiem finanšu instrumentiem u.c. finanšu instrumentiem), pēc 2018. gada 3. janvāra būs nepieciešams īpašs Juridiskās personas identifikators - LEI kods. Ieguldījumu sabiedrības turpmāk nedrīkstēs sniegt klientam ieguldījumu pakalpojumus, pirms juridiskā persona nav ieguvusi LEI kodu. Plašāka informācija par LEI ir pieejama sadaļā "LEI kods".

LEI kods

Saskaņā ar jauno ES normatīvo regulējumu visām juridiskajām personām, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, ir nepieciešams starptautisks identifikācijas kods.

Sākot ar 2018. gada 3. janvāri, ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem savā darbībā jāievēro Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/EU (Markets In Financial Instruments Directive jeb MiFID II) un Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR), saskaņā ar kuru visas juridiskās personas, kuras veic darījumus ar finanšu instrumentiem, papildus ir jāidentificē ar unikālu, starptautisku juridiskās personas identifikatoru - LEI kodu (Legal Entity Identifier).

LEI kods ir starptautisks identifikators, 20 burtu un ciparu zīmju kombinācija, kas ļauj noteikt finanšu instrumentu darījumu partnerus neatkarīgi no valsts. LEI kods neaizvieto uzņēmumam piešķirto reģistrācijas numuru, ko piešķir LR Uzņēmumu reģistrs.

Kam un kāpēc ir nepieciešams LEI kods?

No 2018. gada 3. janvāra LEI kods ir nepieciešams visiem uzņēmumiem, kuri veic darījumus (piem., iegādi vai atsavināšanu) ar dažādiem finanšu instrumentiem (piem., akcijām, obligācijām, ETF-s, atvasinātiem finanšu instrumentiem u.c.), kas izriet no MiFID II un MiFIR ziņošanas pienākuma. LEI kodi nepieciešami arī tiem darījumiem, kuros juridiskas personas vēlas atsavināt finanšu instrumentus, kas iegādāti pirms datuma, kad sāka piemērot jaunās prasības.

LEI ir izveidots ar mērķi nodrošināt labāku finanšu tirgus uzraudzību un caurspīdīgumu, jo kredītiestādēm, ziņojot uzraudzības iestādēm (Finanšu un kapitāla tirgus komisijai) par juridisko personu veiktajiem finanšu darījumiem, kā identifikators ir jāizmanto uzņēmuma LEI kods. Ja uzņēmums nav norādījis bankai savu derīgo LEI kodu, SEB banka nav tiesīga pieņemt finanšu instrumentu darījuma rīkojumu.

Kur var saņemt LEI kodu?

LEI kodus piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru sistēmas (Global Legal Entity Identifier Foundation jeb GLEIF) autorizētās iestādes (Local Operating Unit).

Mēs neiesakām nevienu konkrētu autorizēto iestādi, bet piedāvājam kontaktus dažām no Baltijas un Ziemeļvalstīs populārākajām iestādēm, kas izsniedz LEI kodus:

Pilns autorizēto iestāžu saraksts, kas piedāvā LEI iegūšanu un uzturēšanu

Ja Jūsu uzņēmumam jau ir LEI kods, jauns kods nav nepieciešams. LEI kods jāiesniedz bankai turpmāk norādītajā kārtībā. Ja nezināt, vai Jūsu uzņēmumam ir derīgs LEI kods, tad to ir iespējams pārbaudīt GLEIF vietnē pēc uzņēmuma nosaukuma.

Kas jādara, lai saņemtu LEI kodu?

Lai pieteiktos LEI koda saņemšanai, Jums ir jāizvēlas LEI kodu izsniedzējs (autorizēto iestādi no www.gleif.org minēto iestāžu saraksta). Pēc tam šīs iestādes mājaslapā jāaizpilda pieteikums, norādot nepieciešamo informāciju.

Parasti tas būs uzņēmuma pilns nosaukums, uzņēmējdarbības forma (piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību), uzņēmuma reģistrācijas numurs, valsts un uzņēmuma adrese.

Cik maksā LEI iegāde un cik ilgi jāgaida, lai saņemtu LEI kodu?

LEI kodam ir noteikta reģistrācijas un gada abonēšanas maksa, tādēļ pirms LEI koda iegādes noteikti jāizvērtē potenciālās izmaksas – atbilstoši izvēlētajam LEI koda izsniedzējam, tās var būt atšķirīgas.

Šobrīd LEI koda reģistrācija izmaksā aptuveni 65-200 eiro. Savukārt ikgadējā abonēšanas maksa ir aptuveni 50-100 eiro.

Lai saņemtu LEI kodu, parasti ir jārēķinās ar 1 -2 nedēļām. Ja Jūsu uzņēmums neplāno veikt jaunus finanšu darījumus uzreiz pēc prasību stāšanās spēkā, tad LEI kodu varat neiegādāties uzreiz, tomēr jāņem vērā, ka, atsākot veikt darījumus, LEI kods būs obligāts uzņēmuma identifikators finanšu instrumentu darījumā, kas jānorāda pirms pirmā darījuma veikšanas.

Kur un kam SEB bankā var iesniegt saņemto LEI kodu?

Lai Jūs varētu veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, lūdzam pirms plānotā darījuma ievadīt LEI kodu Internetbankas sadaļā Vērtspapīri/vērtspapīru konti vai sazināties ar mums, paziņojot LEI kodu savam darījumu vadītājam.

Ar ko sazināties, ja rodas papildu jautājumi?

Ja jums rodas papildu jautājumi, aicinām zvanīt pa tālruni 26668777, 67779988, Skype (SEB_Latvija). Jūs varat sazināties arī ar savu darījuma vadītāju.

Izmaksu piemēri

SEB ieguldījumu fondi

SEB U klases fondi  
SEB SHORT BOND FUND UC
LU1808744020 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB DYNAMIC BOND FUND UC
LU1791748988 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SEB Global High Yield Fund UC
LU1791749010 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CORPORATE BOND FUND UC
LU1791748806 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB STRATEGY BALANCED FUND UC
LU1764038458 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB STRATEGY DEFENSIVE FUND UC
LU1808750001 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB STRATEGY GROWTH FUND UC
LU1764038615 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB STRATEGY OPPORTUNITY FUND UC
LU1764038532 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EASTERN EUROPE SMALL AND MID CAP FUND UC
LU1822878572 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY EUROPE FUND UC
LU1791748558 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY NORDIC FUND UC
LU1748252209 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB US ALL CAP UC
LU2249629911 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASIA EX JAPAN FUND FUND UC
LU2249630091 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EMERGING MARKETS FUND UC
LU2249630687 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL CHANCE RISK FUND UC
LU1791748632 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL FUND UC
LU1791748715 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND UC
LU2249630927 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB TECHNOLOGY FUND UC
LU2249630174 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASSET SELECTION FUND UC
LU1726276170 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND UC
LU2249630760 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Citi SEB fondi  
SSF SEB STRATEGY DEFENSIVE FUND C
LU0486618746 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SSF SEB STRATEGY BALANCED FUND C
LU0660786715 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SSF SEB STRATEGY OPPORTUNITY FUND C
LU0660786806 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SSF SEB STRATEGY GROWTH FUND C
LU0660787010 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SBF SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND C
LU0385485148 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASIA EX. JAPAN FUND C
LU2209646558 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ALTERNATIVE FIXED INCOME C (EUR)
LU0920714648 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ALTERNATIVE FIXED INCOME C (H-SEK)
LU0920714721 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASIA EX. JAPAN FUND C
LU0011900676 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASIA EX JAPAN FUND D
LU0397043406 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ASSET SELECTION FUND C
LU0256624742 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND D
LU0118405827 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CORPORATE BOND FUND D
LU0133010263 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB CORPORATE BOND FUND EUR C
LU0133008952 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND C
LU0337316391 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB DYNAMIC BOND FUND
LU0979738571 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EMERGING MARKETS FUND C EUR
LU1526357881 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ETHICAL GLOBAL INDEX FUND C
LU0389150375 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB ETHICAL GLOBAL INDEX FUND D
LU0047324644 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EUROLAND GRATIS C SEK
LU0791548901 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EUROPE INDEX FUND C
LU0030164395 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL CHANCE/RISK FUND C
LU0122113094 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL FUND C
LU0030158231 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB GLOBAL FUND C (EUR)
LU0957649758 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB INDEX LINKED BOND FUND SEK D
LU0055809197 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MEDICAL FUND D
LU0047324214 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MICRO CAP FUND
LU0322420497 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MODERN AGRESSIVE FUND-C
LU0414442078 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MODERN GROWTH FUND-C
LU0414444447 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB MODERN GROWTH FUND- SEK-C
LU0414444793 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB RUSSIA FUND C
LU0273119544 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SHORT BOND FUND EUR C
LU0088160774 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SHORT BOND FUND SEK C
LU0037255535 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SHORT BOND FUND USD C
LU0011924932 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY FUND EUROPE C
LU0030166507 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY FUND EUROPE D (EUR)
LU0427863906 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY FUND SWEDEN C(SEK)
LU0047322432 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB SUSTAINABILITY NORDIC FUND C
LU0030165871 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB TECHNOLOGY FUND C
LU0427864466 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB TECHNOLOGY FUND D
LU0047324487 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB U.S. INDEX FUND C
LU0268529194 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB U.S. INDEX FUND D
LU0047323166 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB US ALL CAP C
LU0030166176 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEE SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS FUND D
LU0099984899 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SHY SEB Global High Yield Fund FUND C
LU0456547701 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SHY SEB Global High Yield Fund C
LU0413134395 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SHY SEB Global High Yield Fund D
LU0120526693 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS1 SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA FUND C
LU0070133888 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS1 SEB EMERGING MARKETS FUND C
LU0037256269 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS2 SEB ASIA SMALL CAPS EX JAPAN FUND C
LU0086813762 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS2 SEB EASTERN EUROPE SMALL AND MID CAP FUND C
LU0086828794 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS2 SEB LISTED PRIVATE EQUITY C
LU0385668222 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS2 SEB NORDIC SMALL CAP FUND C
LU0385664312 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SS3 SEB ASSET SELECTION OPPORTUNISTIC C
LU0425994844 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS C (SEK)
LU0956267693 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem

Trešo pušu ieguldījumu fondi

Trešo pušu ieguldījumu fondi  
AXA IM FIXED INCOME INVESTM.STRATEGIES US CORP BON
LU0231442988 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
FTIF - FRANKLIN JAPAN FUND
LU0231790675 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
JPM FDS-GL.NATUR.RESOURCES(A)
LU0208853274 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND HEDGED USD
IE0033759436 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD IS-US 500 STOCK IDX CAP
IE00B1G3DH73 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND
IE0032876397 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem

Biržā tirgotie produkti (ETF, ETN, ETC)

Vācija  
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR
IE00B4K48X80 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC
IE00B4JNQZ49 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
INVESCO MSCI USA UCITS ETF
IE00B60SX170 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR BLOOMB BARCL.0-3 YR EURO CORP BOND UCITS ETF
IE00BC7GZW19 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF
IE00B1XNHC34 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XETRA-GOLD ETC
DE000A0S9GB0 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
IE00BTJRMP35 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES NASDAQ 100 USD UCITS ETF
IE00B53SZB19 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ETF
IE00BKVL7331 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF
IE00BKWQ0J47 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Wisdomtree Enhanced Commodity UCITS ETF
IE00BYMLZY74 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
DE000A0H0728 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
ETFIE00BYYHSM20 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
DE000A0F5UH1 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
UBS ETF MSCI USA VALUE
IE00B78JSG98 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
IE00B5L8K969 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2x DAILY LEVERAGED ETC
DE000A2BDEB6 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF
IE00BM67HM91 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
LU1681039480 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR
LU1737652310 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
LU1681045370 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
LU1681048804 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ETFS PHYSICAL GOLD ETC
DE000A0N62G0 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ETFS PHYSICAL SILVER ETC
DE000A0N62F2 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
INVESCO S&P 500 ACC UCITS ETF
IE00B3YCGJ38 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
IE00B60SWW18 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE)
DE0005933931 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF
IE00B3F81R35 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
IE00B53L3W79 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF DE
DE0005933956 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIST
IE0008471009 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF
IE00BKM4GZ66 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF
IE00B4L5YX21 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF
IE00B52MJY50 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF
IE00B4L5Y983 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES DIVDAX UCITS ETF DE
DE0002635273 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN.VOLATILITY UCITS ETF
IE00B86MWN23 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN.VOLATILITY UCITS ETF
IE00B8FHGS14 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF
IE00B652H904 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF
IE00B3DKXQ41 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF
IE00B4L60045 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB UCITS ETF
IE00BSKRK281 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR ACC
IE00B3VTN290 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
IE00B66F4759 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF
IE00B0M62S72 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF DIST
IE00B9M6SJ31 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF
IE00BJ5JPH63 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P.MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITSETF
IE00B9M6RS56 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF
IE00B6TLBW47 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF
IE00B6R52259 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF
IE00BQT3WG13 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF
IE00B3VWMM18 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF
IE00B1FZS574 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF
IE00B3VWM098 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF ACC
IE00B3ZW0K18 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF
IE00B43HR379 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES S&P500 INFORM.TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF
IE00B3WJKG14 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF DE
DE000A0H08E0 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMS UCITS ETF DE
DE000A0H08R2 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE
DE0002635307 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF DE
DE000A0Q4R02 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES STOXX EUROPE600 AUTOMOBILES&PARTS UCITSETF
DE000A0Q4R28 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF
IE00B0M63060 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 DR ETF
LU0908500753 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF
FR0010261198 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF
IE00BJ38QD84 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR S&P 500 UCITS ETF
IE00B6YX5C33 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF
IE00B5M1WJ87 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
UBS ETF-BLOOMB.BARCLAYS USD EMERG.MARKETS SOV.UCIT
LU1324516308 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
UBS ETF-MSCI CANADA UCITS ETF
LU0446734872 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
IE00BZ163G84 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOP EUROPE UCITS ETF
IE00B945VV12 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX UK UCITS ETF
IE00BKX55S42 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS DAX INCOME UCITS ETF
LU0838782315 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS DAX UCITS ETF
LU0274211480 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF
LU0274211217 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EUROPE REAL EST.UCITS ETF
LU0489337690 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
LU0478205379 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II EUR HIGH YLD CORPORATE BOND UCITS ETF
LU1109943388 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
LU0942970798 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
LU0690964092 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
LU0321462953 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI CANADA UCITS ETF
LU0476289540 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
LU0322253906 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
LU0322252338 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF
LU0274210672 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF
IE00BJ0KDR00 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF
LU0274208692 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF
IE00BL25JM42 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF
IE00BJZ2DD79 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF
LU0490618542 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF
LU0328474803 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
LU0328475792
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS II EUROZONE GOV.BOND 7-10 UCITS ETF
LU0290357259 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS IBOXX USD CORP.BOND YIELD PLUS UCITS ETF
IE00BFMKQ930 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA.NAREIT EURCAP.UCITS ETF
LU0950381748 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Lielbritānija  
ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF
IE00BFNM3K80 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIAL UCITS ETF
IE00BM67HV82 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS ETC
JE00B1VS3W29 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD ETC
JE00B588CD74 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMRTREE PRECIOUS METAL ETC
GB00B15KYF40 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM ETC
JE00B1VS3002 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER ETC
JE00B1VS3333 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF
IE00BGYWFS63 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIV YIELD UCITS ETF
IE00BK5BR626 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR ACC
IE00B3VTMJ91 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF
IE00BYXYYK40 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD US TREASURY 0-1 YEAR BOND UCITS ETF
IE00BLRPPV00 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD)
IE00BGYWSV06 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged
IE00BG47KJ78 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD)
IE00BGYWFK87 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD)
IE00BFMXXD54 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD)
IE00BK5BQT80 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES MSCI KOREA USD ACC ETF
IE00B5W4TY14 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ETFS PHYSICAL GOLD ETC
JE00B1VS3770 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF
IE00BF11F565 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF
IE00BKM4GZ66 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF
IE00B4L5YX21 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF
IE00B4L5Y983 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
IE00BF3N7094 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR UCITS ETF
IE00B5L65R35 GBP
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF
IE00B6R52036 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P.MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITSETF
IE00B9M6RS56 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES J.P.MORGAN USD EM BOND UCITS ETF
IE00B2NPKV68 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF
IE00B6TLBW47 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF
IE00BFM6TD65 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF
IE00B44CGS96 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF
IE00BYXYYM63 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
IE00B4PY7Y77 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
IE00BYXYYL56 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF
IE00BCRY5Y77 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF
IE00BYXYYP94 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD ACC
IE00B3VWN179 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF
IE00B3VWN393 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVID.YIELD UCITS ETF
IE00B8GKDB10 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
IE00B3RBWM25 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEV.ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
IE00B9F5YL18 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOP EUROPE UCITS ETF
IE00B945VV12 GBP
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX UK UCITS ETF
IE00BKX55S42 GBP
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCITS ETF
IE00BKX55T58 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF
IE00B3VVMM84 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF
IE00BKX55R35 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD GLOBAL MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
IE00BYYR0C64 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR UCITS ETF
IE00BYYR0B57 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF
IE00BDD48R20 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF
IE00BZ163K21 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOV BOND UCITS ETF
IE00BGYWCB81 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOV.BOND UCITS ETF
IE00BZ163L38 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF
IE00BZ163M45 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF
LU1184092051 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF
LU0322252502 USD
Informācija par izmaksām un izdevumiem
Citas valstis  
UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF
LU0950672807 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SKOGSFOND BALTIKUM AB-A
SE0012453686 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LITECOIN (LITECOIN TRACKER EURO)
SE0011414457 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
RIPPLE (XRP TRACKER EURO)
SE0011414473 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS DR ETF
LU1681047319 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF
LU1681042609 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF-EUR
LU1681042864 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
LU1681048804 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
LU1681040223 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BALTIC HORIZON FUND UNIT
EE3500110244 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
BITCOIN TRACKER ONE EUR ETN
SE0007525332 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
EFTEN REAL ESTATE FUND III SHARE
EE3100127242 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
IE00B60SWW18 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF
IE00B4L5YX21 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF
IE00B1FZS806 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
ISHARES GOLD EUR HEDGED ETF CH
CH0104136319 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 DR ETF
LU0908500753 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS ETF
FR0007054358 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVEST.GRADE DR ETF
LU1650491282 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
LU1900068328 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
LU1900066629 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF
FR0010315770 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR S&P 500 UCITS ETF
LU0959211243 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF
LU1812092168 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
IE00BKWQ0M75 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XACT OMXS30
SE0000693293 SEK
Informācija par izmaksām un izdevumiem
XBT PROVIDER ETHEREUM ETN - EUR
SE0010296582 EUR
Informācija par izmaksām un izdevumiem

Ieguldījumu portfelis

Informāciju par visām izmaksām un izdevumiem, kas saistīti ar ieguldījumu portfeli, lūgums jautāt savam privātbaņķierim.

KID

Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti (Key Investor Information Documents), kas saistīti ar ieguldījumiem fondos, kā arī pamatinformācijas dokumenti (Key Information Documents) dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrājumu un finanšu instrumentiem, piemēram, alternatīvajiem ieguldījumu fondiem (t.sk. biržā tirgotajiem fondiem (ETF), derivatīviem, strukturētajiem finanšu instrumentiem ir pieejami SEB bankas mājas lapā.

Top izpildes vietas

No 2018. gada 3. janvāra ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniedzēju un saņēmēju pienākums ir ievērot Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/ES (jeb MiFID II) un Finanšu instrumentu tirgus regulas Nr. 600/2014 noteiktās prasības, saskaņā ar kurām visiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem reizi gadā par katru finanšu instrumentu kategoriju jāpublisko galvenās izpildes vietas un brokeru sabiedrības, kuros iepriekšējā gadā tika izpildīti klientu rīkojumi, un informāciju par rīkojumu izpildes kvalitāti.

MiFID II prasības stājās spēkā no 2018. gada 3. janvāra, līdz ar to 2017. gada pārskats var nesaturēt pilnīgu informāciju, jo informācija par iepriekšējo gadu ir apkopota, balstoties uz MIFID I prasībām rīkojumu izpildei ar klientam vislabvēlīgākajiem noteikumiem.

2020. gads

Akcijas un depozitārie sertifikāti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 1 un 2 (no 0 līdz 79 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats
Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 3 un 4 (no 80 līdz 1 999 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 5 un 6 (no 2 000 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Parāda instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Obligācijas

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi procentu likmju atvasinātie instrumenti

Brokeri (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats

Valūtas atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti

Brokeri (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats

Biržā tirgoti produkti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

 

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Izpildes vietas (ENG) (CSV)

Brokeri (ENG) (CSV)

Pārskats

2019. gads

Akcijas un depozitārie sertifikāti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 1 un 2 (no 0 līdz 79 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Izpildes vietas (CSV)

Pārskats
Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 3 un 4 (no 80 līdz 1 999 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Brokeri (CSV)

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 5 un 6 (no 2 000 tirdzniecības darījumiem dienā)

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

 

Parāda instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Obligācijas

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Brokeri (CSV)

Pārskats

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi procentu likmju atvasinātie instrumenti

Brokeri (CSV)

Brokeri (CSV)

Pārskats

Valūtas atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti

Brokeri (CSV)

Brokeri (CSV)

Pārskats

Biržā tirgoti produkti

Privāti klienti

Profesionāli klienti

Izpildes kvalitātes pārskati

 

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Izpildes vietas (CSV)

Brokeri (CSV)

Pārskats

2018. gads

Privāti klienti
Akcijas un depozitārie sertifikāti ar cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazonu 1-2 / izpildes vietas
Akcijas un depozitārie sertifikāti ar cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazonu 1-2 / brokeri
Akcijas un depozitārie sertifikāti ar cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazonu 3-4 / brokeri
Akcijas un depozitārie sertifikāti ar cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazonu 5-6 / brokeri
Obligācijas / izpildes vietas
Obligācijas / brokeri
Procentu likmju atvasinātie instrumenti / brokeri
Valūtas atvasinātie instrumenti / brokeri
Biržā tirgoti produkti / izpildes vietas
Biržā tirgoti produkti / brokeri
Profesionāli klienti
Obligācijas / brokeri
Procentu likmju atvasinātie instrumenti / brokeri
Valūtas atvasinātie instrumenti / brokeri
Izpildes kvalitātes pārskati
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par akcijām un depozitārajiem sertifikātiem
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par obligācijām
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par Procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par valūtas atvasinātajiem produktiem
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par biržā tirgotiem produktiem

2017. gads

Privāti klienti
Akcijas un depozitārie sertifikāti / izpildes vietas
Akcijas un depozitārie sertifikāti / brokeri
Obligācijas / izpildes vietas
Obligācijas / brokeri
Procentu likmju atvasinātie instrumenti / brokeri
Valūtas atvasinātie instrumenti / brokeri
Biržā tirgoti produkti / brokeri
Profesionāli klienti
Obligācijas / brokeri
Procentu likmju atvasinātie instrumenti / brokeri
Izpildes kvalitātes pārskati
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par akcijām un depozitāriem sertifikātiem
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par obligācijām
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par Procentu likmju atvasinātiem instrumentiem
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par valūtas atvasinātiem instrumentiem
Rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums par biržā tirgotiem produktiem

Jautājumi un atbildes

 1. Ko nozīmē MiFID II?
  Kopš 2007. gada Latvijā bija spēkā Eiropas Savienības Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MIFID), kas regulēja finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. MiFID II prasības uzskatāmas par nākamo soli, lai nodrošinātu ieguldītājiem papildu aizsardzību un veicinātu finanšu tirgus caurspīdīgumu darījumos ar finanšu instrumentiem.

 2. Kad MiFID II direktīva stājas spēkā?
  MIFID II direktīva Latvijā ir jāsāk ievērot no 2018. gada 3. janvāra. Papildus ieguldījumu pakalpojuma sniedzējiem ir jāievēro arī ar MIFIDII direktīvu saistītā MiFIR regula. No MiFIDII direktīvas izrietošās prasības 2018. gadā tiks iestrādātas arī Latvijas likumos, tajā skaitā – Finanšu instrumentu tirgus likumā, savukārt no MIFIR izrietošās prasības ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ir jāievēro tiešā veidā.

 3. Kāds ir galvenais MiFID II mērķis?
  Galvenais direktīvas mērķis ir palielināt ieguldītāju aizsardzību un informētību, kā arī veicināt Eiropas savienības finanšu tirgus caurspīdīgumu un sakārtotību.

 4. Kāda ir MIFID II atšķirība no MiFID I direktīvas, kura tika ieviesta 2007. gadā?
  Izvērtējot MIFID I ieviešanas procesu un tās darbības laikā novērotās finanšu krīzes sekas, regulatori ierosināja papildus grozījumus - MiFID II / MIFIR, kas patiesībā turpina nostiprināt spēkā esošo finanšu tirgus regulējumu un paplašināt darbības jomu, piemēram - MIFID II ir attiecināms uz plašāku finanšu aktīvu loku.

 5. Kuri ieguldījumu produkti un pakalpojumi ietilpst MiFID II?
  MiFID II attiecas uz tādiem finanšu instrumentiem kā, piemēram - fondiem, akcijām, strukturētajiem depozītiem, obligācijām, valūtas mijmaiņas darījumiem, procentu mijmaiņas darījumiem utt., kā arī uz tādiem ieguldījumu pakalpojumiem kā, piemēram - rīkojumu pieņemšana un izpilde, ieguldījumu konsultācijas un portfeļu pārvaldība.

 6. Vai MiFID II ir attiecināms arī uz uzkrājumu produktiem?
  MiFID II tiešā veidā nav attiecināms uz tādiem uzkrājumu produktiem kā, piemēram, Krājkonts vai pensiju uzkrājumi.

 7. Kas pēc 2018. gada 3.janvāra mainīsies man kā klientam?
  Līdz ar MiFID II ieviešanu, klientiem būs iespēja saņemt plašāku informāciju par finanšu instrumentiem, ar tiem saistītajiem riskiem, potenciālajām izmaksām utml. Būs iespēja saņemt plašāku informāciju arī par finanšu darījumiem.

 8. Kas ir LEI (Legal Entity Identifier) un kuriem klientiem tas būs nepieciešams?
  Visām juridiskajām personām, kuras veic darījumus ar dažādiem finanšu instrumentiem (piem., akcijām, obligācijām, biržā tirgotiem fondiem, atvasinātiem finanšu instrumentiem u.c. finanšu instrumentiem), pēc 2018. gada 3. janvāra būs nepieciešams īpašs Juridiskās personas identifikators - LEI kods. Ieguldījumu sabiedrības turpmāk nedrīkstēs sniegt klientam ieguldījumu pakalpojumus, pirms juridiskā persona nav ieguvusi LEI kodu. Plašāka informācija par LEI ir pieejama sadaļā "LEI kods".

Pakalpojums Cena
Internetbankā/ Filiālē

Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U klases ieguldījumu fondiem1, 2, 3

Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana:
   •  Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī Strategy Growth un Strategy Opportunity fondi) 0.035%
   •  Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī Strategy Defensive un Strategy Balanced fondi) 0.035%
   •  Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0.035%

Maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem3

Regulārais pirkšanas uzdevumu pieteikums4

Bez maksas

Fondu apliecību pārdošana Bez maksas 
Maiņa Bez maksas
Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu5 0,0150%

 

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms - 1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

 


 

1 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB U klases ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

2 Maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz katras dienas beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

3 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija.

4 Jauna regulārā pirkšanas uzdevumu pieteikšana nav pieejama.

5 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.