Mainīt valodu:
Paragraphs


Aktīvie fondi ir piemēroti ilgtermiņa (vidēji 2 – 5 gadu) ieguldījumiem. Izvēloties piemērotāko fondu, noteicošais ir ieguldījuma mērķis, termiņš un pieņemamais riska līmenis.

Ieguldot tieši akcijās un fiksētos ienākumos, katrs Aktīvais ieguldījumu fonds ievēro pārvaldītāja uzņēmuma stingrākos ilgtspējības kritērijus, lai izslēgtu uzņēmumus ar sliktākajiem ilgtspējības rādītājiem.

Vairāk par SEB Aktīviem fondiem

SEB Active 20

 • Zems riska līmenis
 • Ieteicamais naudas ieguldīšanas termiņš – vismaz 2 gadi

Piemērota ieguldītājiem ar zemu riska noturību, kuri gatavi uzņemties tikai īstermiņa ieguldījumu vērtību svārstības. Stratēģija varētu būt Jums piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz diviem gadiem. Iespējams ieguldīt arī uz īsāku laiku.

SEB Active 30

 • Vidējs riska līmenis
 • Ieteicamais naudas ieguldīšanas termiņš – vismaz 3 gadi

Piemērota ieguldītājiem ar vidēju riska noturību, kuri, tiecoties pēc peļņas iespējām virs eiro naudas tirgus likmēm, ir gatavi uzņemties arī līdzvērtīgu zaudējumu risku. Stratēģija varētu būt Jums piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz trīs gadiem. Iespējams ieguldīt arī uz īsāku laiku.

SEB Active 55

 • Vidējs riska līmenis
 • Ieteicamais naudas ieguldīšanas termiņš – vismaz 3 gadi

Piemērota ieguldītājiem ar vidēju riska noturību, kuri ir gatavi uzņemties risku, tiecoties uz ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu. Stratēģija varētu būt Jums piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz trim gadiem Iespējams ieguldīt arī uz īsāku laiku.

SEB Active 80

 • Vidējs riska līmenis
 • Ieteicamais naudas ieguldīšanas termiņš – vismaz 5 gadi

Piemērota ieguldītājiem ar vidēju riska noturību, kuri ir gatavi uzņemties risku, tiecoties uz ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu. Stratēģija varētu būt Jums piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz pieciem gadiem. Iespējams ieguldīt arī uz īsāku laiku.

Pakalpojums Cena Internetbankā/ Filiālē
Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U un F klases ieguldījumu fondiem1, 2, 3
Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana:
 • Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī SEB Active 80 un SEB Active 55 fondi)
0.035%
 • Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī SEB Active 20 un SEB Active 30 fondi)
0.035%
 • Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi)
0.01%
Maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem3
Regulārais pirkšanas uzdevumu pieteikums4 Bez maksas
Fondu apliecību pārdošana Bez maksas
Maiņa Bez maksas
Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu5 0,0150%

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms - 1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā.


 
1 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB U klases ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

2 Maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz katras dienas beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

3 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija.

4 Jauna regulārā pirkšanas uzdevumu pieteikšana nav pieejama.

5 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

Neesat drošs, ar ko sākt? Mūsu konsultanti var palīdzēt.

 

 • Piesakieties video konsultācijai
 • Saņemiet savas finanšu situācijas pārskatu
 • Mēs ieteiksim risinājumus, balstoties uz Jūsu situāciju un vajadzībām

Pieteikties konsultācijai

Saņemiet individuālu ieguldījumu risinājumu mobilajā lietotnē jebkurā laikā

 • No idejas līdz ieguldījumu risinājumam tikai 15 minūtes.
 • Ieguldiet sākot no 1 eiro.
 • Vienkāršs process – nav nepieciešama profesionāla finanšu izglītība.