Mainīt valodu:
Paragraphs

Termiņnoguldījums

Termiņnoguldījums ir piemērots noteiktas naudas summas noguldīšanai uz noteiktu laika periodu no 1 mēneša līdz 1 gadam. Noguldījuma termiņa beigās banka pārskaita noguldīto summu un procentus uz Jūsu norādīto norēķinu kontu. Termiņa laikā nav iespējams veikt papildu iemaksas vai izmaksas.

Media
Image
2 people talking in a meeting

Priekšrocības

  • Tradicionāls uzkrājumu veids
  • Noguldījuma termiņš no 1 mēneša līdz 1 gadam
  • Termiņa laikā nav iespējams veikt papildu iemaksas vai izmaksas

Cenrādis

Pakalpojums Cena
Naudas pārskaitīšana no Norēķinu konta un ieskaitīšana skaidrā naudā Termiņnoguldījumā Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Maksājumi" vai “Skaidras naudas darījumi
Komisija par Termiņnoguldījuma līguma laušanu pirms termiņa1 (3 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai) 3% no summas

1 Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus.

Vai Jums ir nepieciešams ieteikums par to, kā veidot uzkrājumu? 

Pieteikties konsultācijai