Mainīt valodu:

Pensiju sistēma Latvijā

Paragraphs

Prognozes rāda, ka šobrīd strādājošo ikmēneša ienākumi pensijas vecumā būtiski samazināsies. Lai saglabātu ierasto dzīves līmeni, svarīgi veidot pensijas uzkrājumus visos trīs pensiju līmeņos.

Latvian pension prognosis LV

Pensiju 1. līmenis – valsts garantētā pensija

Pensiju 1. līmenī iesaistās visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji, un tas darbojas pēc paaudžu solidaritātes principa. No šīs naudas tiek izmaksātas pensijas jau esošajiem pensionāriem, bet valsts garantē, ka, aizejot pensijā, Jūsu pensijas pamatu veidos nākotnes strādājošo nodokļu maksājumi.

Pensiju 2. līmenis

Arī pensiju 2. līmeni veido sociālā nodokļa maksājumi, taču šīs iemaksas uzkrājas tieši Jums un netiek dalītas starp esošajiem pensionāriem. Tas ļauj veidot papildu kapitālu valsts nodrošinātajai vecuma pensijai. Ja esat dzimis no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, tad pensiju 2. līmenim varat pievienoties brīvprātīgi. Visiem, kuri dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija, dalība tajā ir obligāta.

Pensiju 3. līmenis

Šis ir pensiju līmenis, kurā dalība ir pilnīgi brīvprātīga. Tā ir Jūsu privātā pensija, ko veidojat Jūs pats vai Jūsu darba devējs. Ja uzkrāsiet privātās pensijas kapitālu, Jums būs iespēja izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Privāto pensiju varēsiet saņemt pirms valsts pensijas, jau sasniedzot 55 gadu vecumu, un tā ir mantojama.