Mainīt valodu:
Paragraphs

SEB tradicionālie ieguldījumu fondi

 

Pieteikties Ienesīgums un cenas

Jūs varat dažādot savu ieguldījumu portfeli, ieguldot zema riska obligāciju un naudas tirgus ieguldījumu fondos, gan dinamiskos dažādu valstu, reģionu un tautsaimniecības nozaru akciju tirgos. SEB ieguldījumu fondus pārvalda ieguldījumu profesionāļi saskaņā ar konkrētā fonda prospektu.

Šie fondu veidi var būt piemēroti dažādiem ieguldītāju tipiem - gan klientiem, kuri sagaida zemu ieguldījumu risku un atdevi, kā arī klientiem, kuru mērķis ir papildināt sabalansētu ieguldījumu portfeli, uzņemoties lielāku risku.

 • Izvēlieties dažādus fondus: obligāciju, naudas tirgus vai akciju fondus. Turklāt Jūs varat izvēlēties no dažādām valstīm, reģioniem un sektoriem
 •  Piemēroti dažādiem ieguldītāju tipiem
   

Vairāk par SEB tradicionālajiem ieguldījumu fondiem

Pakalpojums Cena Internetbankā/ Filiālē
Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U klases ieguldījumu fondiem1, 2, 3
Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana:
 • Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī SEB Active 80 un SEB Active 55 fondi)
0.035%
 • Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī SEB Active 20 un SEB Active 30 fondi)
0.035%
 • Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi)
0.035%
Maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem3
Regulārais pirkšanas uzdevumu pieteikums4 Bez maksas
Fondu apliecību pārdošana Bez maksas 
Maiņa Bez maksas
Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu5 0,0150%

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms - 1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

1 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB U klases ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

2 Maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz katras dienas beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

3 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija.

4 Jauna regulārā pirkšanas uzdevumu pieteikšana nav pieejama.

5 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

Neesat drošs, ar ko sākt? Mūsu konsultanti var palīdzēt.

 • Saņemiet konsultāciju tiešsaistē video formātā
 • Pārskatiet savu finanšu situāciju
 • Mēs ieteiksim risinājumus, balstoties uz Jūsu situāciju un vajadzībām

Pieteikties konsultācijai

Saņemiet individuālu ieguldījumu ieteikumu mobilajā lietotnē jebkurā laikā

 • No idejas līdz ieguldījumu ieteikumam tikai 15 minūtes
 • Ieguldiet sākot no 1 eiro
 • Vienkāršs process – nav nepieciešama profesionāla finanšu izglītība

Uzzināt vairāk par Roboinvestoru