Mainīt valodu:

Overdrafts

Paragraphs

Pieteikties overdraftam vairs nav iespējams.

Ja Jums nepieciešami papildu līdzekļi, aicinām izskatīt citas finansēšanas iespējas.

Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums Cena
Limita izmantošana (% gadā no izmantotās summas) 26% gadā no faktiski izmantotā limita
Limita izmantošana, ja līguma parakstīšanas brīdī bijis Klienta komplekts (% gadā no izmantotās summas) 21% gadā no faktiski izmantotā limita
Limita izmantošana, ja Overdrafts izsniegts līdz 01.11.2012 (% gadā no izmantotās summas) 24% gadā no faktiski izmantotā limita
Izmaiņas pēc klienta iniciatīvas1 10.00 EUR
Overdrafta līguma termiņa pagarināšana 10.00 EUR

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.