Mainīt valodu:
Image
19_seb_kontor_katarinavagen17_052_4_0.jpg

Kodu kalkulators

Paragraphs

Kodu kalkulators

Lai nodrošinātu īpaši augstu drošības līmeni un Jūs varētu izmantot iespēju darbam internetbankā noteikt sev vēlamos pārskaitījumu limitus atbilstoši Jūsu konta apgrozījumam, aicinām izmantot kodu kalkulatoru (digipass).

Kas ir kodu kalkulators?
Kodu kalkulators ir elektroniska autorizācijas ierīce, kas ģenerē internetbankas pieejas un autorizācijas kodus. Pieejas kodu Jums pieprasa katru reizi, kad vēlaties pieslēgties internetbankai, savukārt, autorizācijas kods Jums jāievada, apstiprinot darījumus internetbankā.

Es lietoju kodu kalkulatoru. Vai tas ir jāmaina uz Smart-ID?
Nē, ja esat apmierināts ar savu līdzšinējo pieredzi, kodu kalkulators nav jānomaina. Iesakām pāriet uz Smart-ID, ja nevēlaties nēsāt līdzi kodu kalkulatoru.

Kodu kalkulatora lietošana

Digipass 270

Digipass 270
zzz-pin_0.png

1. Ieslēdziet kodu kalkulatoru, nospiežot un turot nospiestu taustiņu  , pēc tam nospiediet taustiņu ;

2.Pirmoreiz ieslēdzot digipass, tiks pieprasīta PIN koda uzstādīšana – uzraksts "NEW PIN";

3. Ievadiet izvēlēto PIN kodu un pēc uzraksta "PIN CONF" parādīšanās ievadiet to atkārtoti;

4. Pēc veiksmīgas PIN koda uzstādīšanas ekrānā parādīsies uzraksts "NEW PIN CONF";

5. Turpmāk, ieslēdzot kalkulatoru, ievadiet Jūsu uzstādīto PIN kodu.

zzz-pieejas-1_0.png

1. Ieslēdziet kalkulatoru, nospiežot un turot nospiestu taustiņu , pēc tam nospiediet taustiņu ;

2. Ievadiet PIN kodu;

3. Kad ekrānā redzams teksts "APPL", nospiediet taustiņu "1";

4. Kad ekrānā parādās simboli "----", ievadiet to 4 ciparu skaitli, kas tiek pieprasīts kā pieejas koda numurs;

5. Digipass sniegtā atbilde būs atbilstošais internetbankas pieejas kods.

zzz-autorizacijas_0.png

1. Ieslēdziet kalkulatoru, nospiežot un turot nospiestu taustiņu  , pēc tam nospiediet taustiņu ;

2. Ievadiet PIN kodu;

3. Kad ekrānā redzams teksts "APPL", nospiediet taustiņu "2";

4. Kad ekrānā parādās simboli "----------", ievadiet to 10 ciparu skaitli, kas tiek pieprasīts kā autorizācijas koda numurs;

5. Digipass sniegtā atbilde būs atbilstošais internetbankas autorizācijas kods.

Digipass 260

Digipass 260
digipass_kalkulators_tut_0.jpg

1. Ieslēdziet kodu kalkulatoru, nospiežot un turot nospiestu taustiņu “◄”;

2. Pirmoreiz ieslēdzot digipass, tiks pieprasīta PIN koda uzstādīšana – uzraksts "NEW PIN";

3. Ievadiet izvēlēto PIN kodu (PIN kods nevar saturēt 4 vienādus ciparus, jo šāds

PIN kods nav pietiekoši drošs) un pēc uzraksta "PIN CONF" parādīšanās ievadiet to atkārtoti;

4. Pēc veiksmīgas PIN koda uzstādīšanas ekrānā parādīsies uzraksts "NEW PIN CONF";

5. Turpmāk, ieslēdzot kalkulatoru, ievadiet Jūsu uzstādīto PIN kodu.

digipass_kalkulators_tut2_0.jpg

1. Ieslēdziet kalkulatoru, nospiežot un turot nospiestu taustiņu “◄”;

2. Ievadiet PIN kodu;

3. Pēc PIN koda ievadīšanas, kad ekrānā redzams teksts "APPL", nospiediet taustiņu "1"; 

4. Kad ekrānā parādās simboli "----", ievadiet to 4 ciparu skaitli, kas tiek pieprasīts kā pieejas koda numurs;

5. Digipass sniegtā atbilde būs atbilstošais internetbankas pieejas kods. To ievadiet atbilstošajā internetbankas laukā un apstipriniet.

*Nepareizi ievadot PIN kodu, ekrānā parādās paziņojums „FAIL” un cipars, kas norāda, cik reizes jau esat kļūdījies. Kļūdas paziņojums saglabājas uz ekrāna arī atkārtoti ieslēdzot un izslēdzot kalkulatoru. Parādoties uz ekrāna „FAIL”, nospiediet taustiņu „◄” un ievadiet savu PIN kodu atkārtoti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi 5 reizes pēc kārtas, kalkulators tiek bloķēts. Tā ekrānā parādās paziņojums „LOCK PIN” un 7 ciparu kombinācija. Izslēdziet Digipass, nospiežot taustiņu „◄”. Dodieties uz jebkuru SEB bankas filiāli, lai to nomainītu.

*Lai nomainītu uzstādīto PIN kodu, ieslēdziet Digipass, izmantojot taustiņus „◄”, un ievadiet savu esošo PIN kodu. Pēc tam nospiediet un turiet ilgāk nospiestu taustiņu „◄”. Ierīces ekrānā parādās uzraksts „NEW PIN”. Tad rīkojieties tāpat, kā pirmoreiz ievadot PIN kodu.

digipass_kalkulators_tut3_0.jpg

1. Ieslēdziet kalkulatoru, nospiežot un turot nospiestu taustiņu “◄”;

2. Ievadiet PIN kodu;

3. Kad ekrānā redzams teksts "APPL", nospiediet taustiņu "2";

4. Kad ekrānā parādās simboli "----------", ievadiet to 10 ciparu skaitli, kas tiek pieprasīts kā autorizācijas koda numurs;

5. Digipass sniegtā atbilde būs atbilstošais internetbankas autorizācijas kods. Ievadiet to atbilstošajā internetbankas laukā un apstipriniet darījumu.

Digipass 260, kas iegādāti pēc 15.02.2019.
Lietošanas pamācība

Digipass 260, kas iegādāti pirms 15.02.2019.
Lietošanas pamācība