Mainīt valodu:
Image
Man is looking at the computer

Open Banking – atvērtas sadarbības platforma

Mūsdienīgs un drošs veids, kā pārvaldīt Jūsu finanses vairākās bankās un pie citiem pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs

Paragraphs

Vienuviet pārvaldiet Jūsu maksājumu kontus dažādās bankās

Pārlūkojiet dažādu banku kontu bilances

Apskatiet visus Jūsu darījumus

Uzsāciet maksājums no citas lietotnes vai pakalpojuma sniedzēja

Norēķinu kontu piesaiste no citām bankām SEB internetbankai

Jūs varat piesaistīt SEB internetbankai norēķinu kontus, kas atvērti citās bankās. Tā iespējams vienuviet pārvaldīt savas finanses, apskatot informāciju par kontiem, piemēram, konta numuru (IBAN), konta atlikumu un konta darījumu sarakstu par pēdējām 180 dienām.

Kā piesaistīt

Kā darbojas Open Banking?

Piešķiriet piekļuves tiesības Jūsu maksājumu kontam

Lai piekļūtu Jūsu maksājuma kontiem vai uzsāktu maksājumu, izmantojot pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, Jums būs nepieciešams nodrošināt piekļuves tiesības šim pakalpojuma sniedzējam.

Sniedziet ilgtermiņa piekrišanu

Lai pievienotu Jūsu kontu pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnei vai mobilajai lietotnei, Jums būs jāapstiprina ilgtermiņa piekrišana – piekļuves tiesības Jūsu maksājumu konta informācijai līdz 180 dienām. Šajā periodā Jūs varēsiet redzēt konta numuru (IBAN), konta nosaukumu, atlikumu un darījumu sarakstu bez papildu apstiprināšanas.

Veiciet maksājumus, izmantojot trešās personas pakalpojumu sniedzēju

Lai uzsāktu maksājumu Jūsu vārdā no Jūsu norēķinu konta ar pakalpojuma sniedzēja lietotnes palīdzību, Jums būs jāapstiprina maksājums pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē, vai arī SEB internetbankā, izmantojot Jūsu autentifikācijas rīku (piemēram, Smart-ID lietotnē ievadot PIN2). Tomēr dažus maksājumu veidus, piemēram, maksājumus starp saviem kontiem vai ar mazu vērtību, var veikt arī bez autentifikācijas rīka.

Open Banking API izstrādātājiem

Sāciet izmantot SEB Baltic Open Banking API, lai uzlabotu Jūsu biznesa iespējas Baltijas valstīs.

Izstrādājiet vienreiz un izmantojiet vienu integrāciju, lai sasniegtu SEB klientus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Jautājumi un atbildes

Nē, Jūs sāksiet lietot Open Banking pēc tam, kad Jūs būsiet sniedzis atļauju trešās personas pakalpojuma sniedzēja lietotnē vai tīmekļa vietnē.

Jebkurš uzņēmums, kas saņēmis īpašu licenci no Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes. Licenču veidi:

  • Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja licence (AISP – Account Information Service Provider)
  • Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēja licence (PISP – Payment Information Service Provider)

Sarakstu ar licencētajiem trešās personas pakalpojumu sniedzējiem varat atrast šeit:

Nē, Open Banking ir bezmaksas. Bankas īsteno šo iniciatīvu, balstoties uz Eiropas Savienības Maksājumu pakalpojumu direktīvu 2 (PSD2), un tā neietekmē pašreizējo banku izcenojumu klientiem. Taču daži trešo personu pakalpojumu sniedzēji var izvēlēties mainīt maksu par to produktu un pakalpojumu izmantošanu.

Lai sāktu izmantot Open Banking pakalpojumus ar trešās personas pakalpojuma sniedzēja lietotni, Jums būs nepieciešams šī pakalpojuma sniedzējam sniegt piekļuves tiesības Jūsu maksājuma konta datiem un apstiprināt Jūsu izvēli, izmantojot SEB internetbanku vai trešās personas pakalpojuma sniedzēja lietotni.

Pēc autentifikācijas Jūs tiksiet lūgts apstiprināt šādas piekļuves tiesības:

Kontu saraksts - lai iegūtu Jūsu maksājumu kontu sarakstu – IBAN numuru un maksājumu kontu nosaukumu;

Līdzekļu apstiprinājumu - lai pārbaudītu, vai Jūsu maksājumu kontā ir pietiekami daudz līdzekļu;

Piekrišana - lai izveidotu ilgtermiņa piekrišanu piekļuvei Jūsu maksājumu konta informācijai un nosūtītu to Jums autorizācijai. Piekrišana stāsies spēkā tikai pēc tam, kad būsiet to apstiprinājis;

Konta informācija - Lai iegūtu Jūsu maksājumu kontu informāciju – IBAN numuru, konta nosaukumu, konta bilanci un darījumu sarakstu. Piekļuve konta informācijai būs iespējama tikai pēc tam, kad Jūs būsiet apstiprinājis piekrišanu;

Maksājumu iniciēšana - lai iniciētu maksājumu Jūsu vārdā no Jūsu maksājuma konta un saņemtu attiecīgā maksājuma detaļas un statusu, ja tika saņemta Jūsu atļauja.

Lai piekļūtu Jūsu maksājumu kontu datu detalizētai informācijai (IBAN numurs, konta nosaukums, konta bilance, darījumu saraksts), izmantojot trešās personas pakalpojuma sniedzēja lietotni, Jums būs jāapstiprina Jūsu izvēle SEB internetbankā vai trešās personas pakalpojuma sniedzēja lietotnē.

Piekrišanu var atsaukt trešās personas pakalpojumu sniedzēja lietotnē vai mājas lapā.

Nē. Jums vienmēr būs jāapstiprina maksājums, kas tiek veikts no Jūsu konta (piem. ievadot PIN2 Jūsu ierīcē, izmantojot Smart-ID lietotni).

Ja no Jūsu konta ir pārskaitīta nauda bez Jūsu autorizācijas, nekavējoties sazinieties ar banku. Atkarībā no apstākļiem, banka Jums varēs palīdzēt atgūt Jūsu naudu.

Lai izmantotu Open Banking, bankām un trešo personu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro Finanšu pakalpojumu iestādes stingrie noteikumi un Maksājumu pakalpojumu direktīvu 2 (PSD2) normatīvās prasības.Jūs varat pārbaudīt, vai trešās personas pakalpojumu sniedzējs ir regulēts, apmeklējot Eiropas Banku iestādes (EBA) reģistru.

PSD2 ir Eiropas Savienības direktīva, kuru pārvalda Eiropas Komisija (Ģenerāldirektorāts Iekšējais tirgus). Tā regulē maksājumu pakalpojumus un maksājumu pakalpojumu sniedzējus Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā. Direktīvas mērķis ir palielināt Eiropas konkurenci un nebanku (trešo personu pakalpojumu sniedzēju) līdzdalību maksājumu nozarē, un nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus, saskaņojot klientu aizsardzību un tiesības un pienākumus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, kas ir noteikti gan Maksājumu pakalpojumu direktīvā 2 (PSD2), gan Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (General Data Protection Regulation jeb GDPR), konta īpašniekiem ir kontrole pār viņu personas datu pārraidīšanu. Datu apstrāde nevar tikt veikta bez lietotāja skaidri izteiktas piekrišanas. Trešās personas pakalpojumu sniedzēji var piekļūt un apstrādāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami to pakalpojumu sniegšanai, kuriem lietotājs ir piekritis.