Mainīt valodu:
Paragraphs

Multivalūtu konts

Ja veicat darījumus vairākās valūtās, aicinām izmantot multivalūtu norēķinu kontu. Internetbankā Jūs varat ērti pievienot papildu valūtas jau esošajam kontam vai atvērt jaunu norēķinu kontu.

 

  • Kontā ieskaitītie līdzekļi tiek uzglabāti tajā pašā valūtā
  • Valūtas konvertāciju varat veikt jebkurā Jums ērtā laikā
Priekšrocības

Pēc noklusējuma iestatījumiem Jūsu norēķinu kontam ir tikai viena valūta. Citā valūtā ienākošie līdzekļi tiek konvertēti uz konta pamata valūtu. Lai sāktu izmantot multivalūtu konta priekšrocības, kontam ir nepieciešams pievienot papildu valūtas.

Maksājumi

Maksājumi no multivalūtu konta

Ja Jums jāveic pārskaitījums noteiktā valūtā, bet maksājuma valūtas atlikums nav pietiekams, multivalūtu konts ļauj Jums internetbankā izmantot konvertācijas jeb valūtas maiņas iespēju. Pieejama arī iespēja pārskaitīt vajadzīgo summu no Jūsu izvēlētās papildu valūtas uz plānotā maksājuma valūtu.

Citas iespējas

Noformējot vienošanos par norēķinu konta līguma noteikumu grozījumiem SEB bankas filiālē, Jūs varat papildus pieteikties vairākām noderīgām multivalūtu konta iespējām.

Pakalpojums Cena
Atvēršana Bez maksas
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā1 250.00 EUR
Apkalpošanas maksa mēnesī:
  • klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots Latvijā un EEZ2
1.00 EUR
  • klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ3
15.00 EUR
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir pārtraukusi sadarbību4 75.00 EUR
Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas

1 Komisijas maksa netiek ieturēta patvēruma meklētāja vai bēgļa, vai alternatīvo statusu ieguvušai personai.

2 Netiek piemērota:

  • jebkuru SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus, ja tādi ir paredzēti ar komplekta nosacījumiem);
  • klientiem līdz 18 gadu vecumam.

3 Netiek piemērota klientiem līdz 18 gadu vecumam.

4 Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.