Mainīt valodu:

Iekšbankas maksājumi

Paragraphs

Jums nav jādodas uz banku

 • Ātri un ērti pārskaitiet naudu tiešsaistē no jebkuras vietas pasaulē
 • Izmantojiet Klienta komplektu, lai veiktu pārskaitījumus uz kontiem SEB bankā bez maksas


Jūs varat pārskaitīt naudu uz citu kontu SEB bankā, izmantojot internetbanku un mobilo lietotni, vai apmeklējot filiāli.

Veikt maksājumu

Iespējas

Jūs varat pārskaitīt līdzekļus uz Jūsu vai citas personas kontu SEB bankā gan eiro, gan ārvalstu valūtā atbilstoši nosacījumiem, kas attiecas uz pārskaitījumiem eiro un ārvalstu valūtās.

Nauda tiek ieskaitīta saņēmēja kontā dažu sekunžu laikā jau tajā pašā dienā. Maksājumu uzdevumi, kas saņemti pēc plkst. 22.00, parasti tiek izpildīti uzreiz, taču konta izrakstā tie var tikt uzrādīti ar nākamās dienas izpildes datumu. 

Kāda informācija Jums ir jāsniedz maksājuma veicējam, lai nauda tiktu ieskaitīta Jūsu kontā?

Ja Jūs gaidāt naudas pārskaitījumu uz Jūsu kontu SEB bankā, Jums maksājuma veicējam ir jāsniedz šāda informācija:

 • Pareizs Jūsu SEB bankas konta numurs IBAN formātā.
 • Jūsu vārds un uzvārds.

 

Kā veikt pārskaitījumu?

Ir vairāki veidi, kā Jūs varat pārskaitīt naudu uz Jūsu vai jebkuru citu kontu SEB bankā: internetbankā, mobilajā lietotnē vai bankas filiālē: 

 • Pieslēdzieties internetbankai un atveriet sadaļu “Maksājumi” → “Jauns maksājums”. Aizpildiet obligātos laukus, lai noformētu maksājuma uzdevumu, un apstipriniet darījumu. 
 • Atveriet SEB mobilo lietotni un spiediet pogu "Veikt maksājumu".
 • Apmeklējiet jebkuru SEB filiāli, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Neaizmirstiet iepriekš rezervēt tikšanos.
Pakalpojums Cena Internetbankā un mobilajā lietotnē Cena filiālē
Iekšbankas maksājumi
Starp viena klienta kontiem SEB bankā (t.sk. pārskatījums uz krājkontu) Bez maksas 5.00 EUR1
Uz cita klienta kontu SEB bankā 0.14 EUR 5.00 EUR
SEB pensiju fonds, SEB Life and Pension Baltic SE kontos SEB bankas ietvaros Bez maksas  Bez maksas
Valūtas konvertācija konta ietvaros Bez maksas  5.00 EUR
Par pārskaitījumu cenām komplektu lietotājiem uzziniet sadaļā “Klienta komplekti”.
Eiropas maksājumi2, 3
Standarta SEPA maksājums 0.36 EUR 5.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde4, 5

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 16:00, D+0*
pēc plkst. 16:00, D+1*

Filiālē:

līdz plkst. 15:00, D+0*
pēc plkst. 15:00, D+1*
Eiropas Ekspress maksājums (SHA)6 22.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 17:00, D+0*

Filiālē:

līdz plkst. 16:00, D+0*
Par pārskaitījumu cenām komplektu lietotājiem uzziniet sadaļā “Klienta komplekti”.
Pārrobežu maksājumi7, 8
Standarta maksājums:
 • SHA
11.50 EUR 14.50 EUR
 • OUR
20.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 17:00, D+2*

Filiālē:

līdz plkst. 17:00, D+2*
Steidzamais maksājums:
 • SHA
18.50 EUR 22.00 EUR
 • OUR
26.00 EUR 30.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 15:00, D+1*
pēc plkst. 15:00, D+2*

Filiālē:

līdz plkst. 14:00, D+1*
pēc plkst. 14:00, D+2*
Ekspress maksājums:
 • SHA (maksājumi EUR valūtā)
22.00 EUR 25.00 EUR
 • SHA (maksājumi ārzemju valūtās)
25.00 EUR 30.00 EUR
 • OUR
50.00 EUR 58.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 USD, EUR, GBP, CAD

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 16:30, D+0*

Filiālē:

līdz plkst. 15:30, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 NOK, CHF, SEK

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 15:00, D+0*

Filiālē:

līdz plkst. 14:00, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 DKK, RUB

Internetbankā un mobilajā lietotnē:

līdz plkst. 13:00, D+0*

Filiālē:

līdz plkst. 12:00, D+0*
* D+0 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā tajā pašā darba dienā.
   D+1 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā nākamajā darba dienā.
   D+2 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā aiznākamajā darba dienā.

Bankas darba laikā summām, sākot no 10 000 EUR vai tās ekvivalentam citā valūtā, var tikt piešķirts uzlabots valūtas kurss, savukārt ārpus darba laika – tiek piešķirts standarta kurss. Bankas darba laiks (t.sk. maksājumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis, ja tas ir noteikts darba dienas beigās) pirmssvētku dienās tiek saīsināts par vienu stundu.


 
1 Pārskaitījums uz depozītu kontu ir bez maksas.

2 Ja maksājumā nav norādīts saņēmēja IBAN konts, maksājums tiks izpildīts kā Standarta pārrobežu maksājums. Par maksājuma apstrādi starpniekbanka un/vai saņēmējbanka var ieturēt papildus komisiju, kas tiks iekasēta no Klienta.

3 Maksājums eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī (ieskaitot tās autonomās teritorijas), Šveicē, Monako, Sanmarīno, Andorā vai Lielbritānijā).

4 Ja Bankai ir iespējams Maksājuma rīkojumu izpildīt kā zibmaksājumu, tas tiek ieskaitīts saņēmēja kontā 10 sekunžu laikā neatkarīgi no Maksājuma rīkojuma iesniegšanas laika, jebkurā kalendārā dienā, ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.
  Tikai elektroniski (internetbankā vai mobilajā lietotnē) iesniegti Maksājumu rīkojumi var tikt izpildīti kā zibmaksājumi, ja tie atbilst šādiem kritērijiem: maksājuma summa nepārsniedz 15 000 EUR, saņēmēja banka ir pieejama zibmaksājumu sistēmā un nav citu šķēršļu maksājuma izpildei.

5 Maksājuma uzdevumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis – laiks Norēķinu dienā, pēc kura saņemtie Maksājuma rīkojumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā Norēķinu dienā.

6 Iespējams tikai Eirozonā (zona, kurā eiro ir ieviests kā Eiropas Savienības vienotā valūta).

7 Maksājumi ārvalstu valūtās uz citām bankām Latvijā tiek izpildīti kā pārrobežu maksājumi.

8 Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”SHA” - SEB bankas komisiju sedz Klients, visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz saņēmējs. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmēbankai ar norādi ”SHA” attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā ”Details of Charges”. Starpbankām vai saņēmējbankai ir tiesības ieturēt komisijas no pārveduma summas pirms vai pēc līdzekļu ieskaitīšanas saņēmēja kontā.
  Maksājumi, kas veikti Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros, kā arī uz Šveici, Monako, Sanmarīno, Andoru vai Lielbritāniju, jebkurā valūtā, tiek izpildīti tikai ar komisijas veidu ”SHA”. Ja Klients šādam maksājumam norāda komisijas veidu”OUR”, maksājums netiek pieņemts izpildei.
  Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”OUR” - SEB bankas, kā arī visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz Klients. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi ”OUR” attiecīgajā SWIFT ziņojumu laukā ”Details of Charges”, uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu pārveduma summu. Ar šo noteikumu SEB bankas atbildība ir ierobežota. SEB banka nav atbildīga par to, ka starpbankas vai saņēmējbanka nav izpildījusi SEB bankas norādījumus vai arī kredīta pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no SEB bankas neatkarīgu iemeslu dēļ. Saņēmējbankas pieprasītās vai citas ar šo pārvedumu saistītās komisijas maksas, SEB banka ir tiesīga ieturēt no Klienta konta bezakcepta kārtībā.