Mainīt valodu:

E-rēķini

Paragraphs

Elektroniski rēķini ērtākai ikdienai

Piesakieties e-rēķiniem, lai Jūsu izvēlētu uzņēmumu rēķinus turpmāk saņemtu internetbankā. E-rēķinu apmaksa ir īpaši ērta, jo maksājuma summa un cita informācija jau ir norādīta un Jums ir tikai jāapstiprina maksājums. Jūs varat arī noformēt automātisku apmaksu, lai e-rēķini vienmēr tiktu apmaksāti automātiski, precīzi un savlaicīgi. 

Uzņēmumi, kuri piedāvā e-rēķinu pakalpojumu

 • Saņemiet un pārskatiet rēķinus internetbankā bez maksas
 • Noformējiet automātisko apmaksu vēl lielākām ērtībām
 • Palīdziet sargāt vidi, samazinot vajadzību drukāt rēķinus

Piesakieties e-rēķiniem, lai Jūsu izvēlētu uzņēmumu rēķinus turpmāk saņemtu internetbankā. E-rēķinu apmaksa ir īpaši ērta, jo maksājuma summa un cita informācija jau ir norādīta un Jums ir tikai jāapstiprina maksājums. Jūs varat arī noformēt automātisku apmaksu, lai e-rēķini vienmēr tiktu apmaksāti automātiski, precīzi un savlaicīgi. 

Uzņēmumi, kuri piedāvā e-rēķinu pakalpojumu

Iespējas

E-rēķins ir elektronisks dokuments, kuru rēķina izsniedzējs (pakalpojuma sniedzējs) nosūta bankai, un tas pilnībā aizstāj papīra rēķinu. E-rēķinus var saņemt no tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri saviem klientiem piedāvā iespēju nosūtīt rēķina informāciju kā e-rēķinu. Priekšnosacījums e-rēķinu nosūtīšanai uz banku ir līgums starp Jums un rēķina izsniedzēju. Jūs varat apskatīt visus saņemtos e-rēķinus 13 mēnešus, bet tad tie tiek izdzēsti no bankas sistēmas. Ja saņemtie rēķini Jums nepieciešami ilgāku laiku, Jūs tos varat saglabāt savā datorā.

Jūs varat apskatīt visus savus e-rēķinus internetbankā, kas nozīmē, ka visi Jūsu turpmākie rēķini būs pieejami vienuviet, neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas.

Šis pakalpojums ir drošs, jo e-rēķini tiek uzglabāti Jūsu internetbankā un nav pieejami citām personām.  

Rēķinu apmaksa ir vienkārša un ērta – kad Jūs atverat e-rēķinu, maksājuma uzdevums jau ir aizpildīts ar precīzu maksājuma informāciju. Jūs varat arī noformēt automātisku apmaksu, lai e-rēķinu apmaksu padarītu vēl ērtāku. 

Mēs Jums nosūtīsim ziņojumu internetbankā, kad Jūs būsiet saņēmis e-rēķinu. Lai apmaksas process būtu vēl ērtāks, Jūs varat pieteikties arī jaunu e-rēķinu paziņojumiem mobilajā lietotnē vai SMS. 

Pieteikties e-rēķiniem varat internetbankas sadaļā “Maksājumi” → “E-rēķini”. Ja Jūs nevarat pieteikties e-rēķiniem internetbankā, Jūs varat rezervēt  klātienes tikšanos SEB bankā. Neaizmirstiet paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

E-rēķinu automātiska apmaksa

E-rēķins ar automātisko apmaksu ir ērtākais veids, kā apmaksāt rēķinus. Jūs varat izvēlēties, kad banka veic samaksu no Jūsu konta – rēķina apmaksas datumā, otrajā dienā pēc rēķina saņemšanas bankā vai noteiktā datumā, ja rēķina izsniedzējs to piedāvā. Rēķina summa katru reizi var būt cita un maksājumi tiek veikti tikai tad, ja tie nepārsniedz Jūsu noteiktos limitus.

Izmantojot e-rēķinu automātiskās apmaksas pakalpojumu, Jūsu rēķini vienmēr tiek apmaksāti laikus, un Jums nav jātērē savs laiks maksājumu veikšanai.

Der zināt

Aicinām nodrošināt, ka rēķina apmaksas dienā līdz ne vēlāk kā plkst. 16.00 Jūsu kontā ir pietiekami daudz līdzekļu. Ja rēķina apmaksas datumā Jūsu kontā nav nepieciešamā atlikuma vai rēķina summa pārsniedz atļauto limitu, mēs neizpildīsim Jūsu automātiskās apmaksas rīkojumu. Atļaujot daļēju rēķina apmaksu, mēs pārskaitīsim summu, kas ir pieejama Jūsu kontā.

Atļaujot veikt daļēju apmaksu, Jums ir jāņem vērā, ka, piemēram, laikraksta abonements vai apdrošināšanas līgums netiek pagarināts, ja rēķins nav apmaksāts pilnībā. Tāpēc mēs iesakām par noteiktiem pakalpojumiem uzreiz apmaksāt pilnu rēķina summu.

Aicinām pieteikties SMS vai mobilās lietotnes paziņojumiem, lai savlaicīgi saņemtu informāciju gadījumos, kad Jūsu kontā nav pietiekama atlikuma rēķina apmaksas dienā vai rēķina summa pārsniedz atļauto limitu.

Noformēt automātisko apmaksu Jūs varat internetbankas sadaļā “Maksājumi” → “E-rēķini”. Ja Jūs nevarat noformēt automātisko apmaksu internetbankā, Jūs varat rezervēt  klātienes tikšanos SEB bankā. Neaizmirstiet paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Visērtāk ir pieteikties internetbankā. Pieslēdzieties internetbankai un atveriet sadaļu “Maksājumi” → “E-rēķini”. Tur Jūs varat noformēt jaunu e-rēķina pieteikumu – meklējiet uzņēmumu pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura un tad ievadiet nepieciešamo informāciju. Jūsu klienta numurs vai pakalpojuma ID parasti ir norādīts iepriekšējos rēķinos vai līgumā, kuru noslēdzāt ar uzņēmumu.

Ja Jūs nevarat pieteikties e-rēķiniem internetbankā, Jūs varat rezervēt  klātienes tikšanos SEB bankā. Neaizmirstiet paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Jā. Šajā gadījumā bankai tiks nosūtīts e-rēķins ar ierobežotu informāciju, balstoties uz kuru var automātiski izpildīt regulāros maksājumus. Pilnu rēķinu ar detalizētu informāciju par precēm vai pakalpojumiem pakalpojumu sniedzējs Jums nosūtīs citā norunātā veidā (e-pasts, pasts vai tml.).

Rezervējiet klātienes tikšanos, lai pieteiktos šim pakalpojumam. Neaizmirstiet paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un Jūsu klienta numuru, kas parasti ir norādīts iepriekš saņemtos rēķinos vai līgumā, kuru Jūs noslēdzāt ar uzņēmumu. 

Ņemiet vērā, ka ne visi uzņēmumi ir noslēguši līgumu ar SEB banku par e-rēķinu pārsūtīšanu. Ja neatrodat uzņēmumu, meklējot pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura, tad šis uzņēmums diemžēl vēl nav pieejams e-rēķinu pakalpojumam. 

E-rēķinu maksājumi tiek izpildīti kā parasti pārskaitījumi, kas nozīmē, ka tiem tiek piemērota tāda pati maksa saskaņā ar cenrādi. 

Ja maksājuma dienā Jūsu kontā nav pietiekami daudz līdzekļu vai e-rēķina summa pārsniedz Jūsu atļauto limitu, bankas sistēma pārbauda Jūsu norēķinu kontu līdz rēķinā norādītajai apmaksas dienai un veic maksājumu, kad kontā tiek ieskaitīta nauda. Ja Jūsu kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai veiktu maksājumu tādā apmērā kā norādīts e-rēķinā un noteiktajā termiņā, vai arī Jūs nepaaugstināt limitu noteiktajā periodā, automātiskā apmaksa netiks veikta. 

Atļaujot, ka no Jūsu konta tiek veikta daļēja apmaksa, banka rēķina izsniedzējam pārskaita Jūsu kontā pieejamo summu rēķina apmaksas datumā, no tās atskaitot bankas pakalpojumu maksu. Atļaujot daļēju apmaksu, lūdzu, ņemiet vērā, ka laikraksta abonements, sporta kluba mēneša abonements un citi pakalpojumi var netiek pagarināti pirms rēķins ir apmaksāts pilnībā. Tāpēc mēs iesakām noteiktiem pakalpojumiem neatļaut daļēju apmaksu.

Jā, e-rēķinus var mainīt un/ vai atcelt internetbankā vai klātienē bankā. Jūs varat mainīt norēķinu konta numuru, maksājuma dienu, dienas un mēneša limitu, līguma beigu datumu un to, vai ir atļauta daļēja apmaksa. Izmaiņas stāsies spēkā no to veikšanas brīža, izņemot tad, ja tiek mainīta maksājuma diena. Maksājuma datuma maiņa būs spēkā no brīža, kad bankai tiek nosūtīts nākamais e-rēķins.

Ja Jums ir e-rēķins ar noformētu automātisko apmaksu, mēs iesakām atcelt konkrētā rēķina automātisko apmaksu. Tā kā banka nav atbildīga par e-rēķinu saturu, jebkurus jautājumus aicinām adresēt rēķina izsniedzējam vai pakalpojuma sniedzējam. Ja vēlāk rodas nepieciešamība apmaksāt šo rēķinu, Jums ir jāveic parasts maksājums.

E-rēķinu internetbankā saņemsiet, tiklīdz pārdevējs to iesūtīs. Par nesaņemtu e-rēķinu lūdzam sazināties ar pakalpojuma sniedzēju.

Ja nesaņēmāt e-rēķinu, lūdzam sazināties ar pakalpojuma sniedzēju. Tam var būt dažādi iemesli:

 • Internetbankas sadaļā Maksājumi → E-rēķini → Mani līgumi pārliecinieties, ka e-rēķina pieteikumā visi dati norādīti korekti un Jūsu norādītais bankas konts nav slēgts.
 • Daži komersanti ļauj e-rēķinus saņemt tikai pašam līguma slēdzējam, taču par to nav iespējams pārliecināties internetbankā. Ja pieteicāties saņemt trešās personas e-rēķinu, sazinieties ar rēķina nosūtītāju un pajautājiet, vai šis pārdevējs nodrošina šādu e-rēķinu nosūtīšanu trešajām personām.
 • Daži pārdevēji sāk sūtīt e-rēķinus aiznākamajā mēnesī no e-rēķinu pieteikšanas datuma. Piemēram, ja Jūs pieteicāties e-rēķinam 19. augustā, pārdevējs pirmo e-rēķinu izrakstīs par septembri un Jūs to saņemsiet tikai oktobrī.

Piesakoties e-rēķina automātiskās apmaksas pakalpojumam, Jūs izvēlaties kādu no piedāvātajiem e-rēķina apmaksas termiņiem*:

 • Divas dienas pēc e-rēķina saņemšanas.
 • E-rēķina apmaksas datumā.
 • Konkrētā datumā katru turpmāko mēnesi, ja šādu iespēju ir noteicis pārdevējs.

* Plkst. 20.30 ir vēlākais iespējamais e-rēķina apmaksas izpildes laiks Jūsu izvēlētajā datumā. Lūdzam laicīgi nodrošināt nepieciešamo naudas summu Jūsu norādītajā kontā.

 • Pārbaudiet, vai pienācis e-rēķinu automātiskās apmaksas līgumā norādītais apmaksas termiņš. Pārbaudiet, vai saņemtā e-rēķina apmaksas summa nepārsniedza Jūsu norādīto dienas/ mēneša limitu.
 • Pārbaudiet, vai Jūsu kontā maksājuma veikšanas dienā bija pietiekami daudz naudas līdzekļu.
 • Ja e-rēķina automātiskā apmaksa vēl nav izpildīta, Jūs varat to atcelt, nepārtraucot E-rēķina automātiskās apmaksas līgumu.
 • Ja e-rēķina apmaksa jau ir notikusi, Jūs varat uzsākt standarta maksājuma atsaukuma procedūru saskaņā ar bankas pakalpojumu cenrādi.

Dienas limits ir maksimālā summa, par kuru banka ir tiesīga apmaksāt iesūtīto e-rēķinu. Savukārt mēneša limits ir maksimālā summa, ko banka ir tiesīga izmantot viena kalendārā mēneša periodā, lai apmaksātu katra konkrētā pārdevēja e-rēķinus.

Ja E-rēķinu automātiskās apmaksas līgumā atļauta daļēja apmaksa, e-rēķins tiks apmaksāts tādā apmērā, cik naudas līdzekļu ir Jūsu kontā vēlākajā iespējamajā e-rēķina apmaksas izpildes laikā.

Pakalpojums Cena
Pakalpojuma pieslēgšana, izmaiņas un slēgšana Bez maksas
Pārskaitījumi no konta Maksa par attiecīgo pārskaitījumu elektroniskajos kanālos