Mainīt valodu:
Image
busy family leaving home

Ģimenes komplekts

 • 5 eiro mēnesī
 • Priekšrocības visiem komplekta lietotājiem
 • Bezmaksas pārskaitījumi internetbankā
 • Neierobežots skaits norēķinu kontu
 • Kredītkarte un norēķinu karte bez mēneša maksas
Paragraphs

Ģimenes komplekts ir Jums piemērots, ja vēlaties komplekta sniegtās iespējas izmantot kopā ar sev tuvajiem cilvēkiem. Komplektam var pieslēgt vēl līdz pat 5 lietotājiem, kuri var izmantot komplekta priekšrocības, bet nevar pārskatīt un pārvaldīt Jūsu kontus vai līdzekļus. Mēneša maksa tiek iekasēta no viena dalībnieka.

Ja pieteicāties Ģimenes komplektam kā tā veidotājs vai saņēmāt uzaicinājumu pievienoties jau esošajam komplektam, sūtīt uzaicinājumus citiem vai apstiprināt saņemto uzaicinājumu Jūs varat savā internetbankā.

Iespējas

Ģimenes komplektā par 5 eiro mēneša maksu ietilpst gan ikdienas norēķiniem, gan plašākai finanšu pārvaldībai nepieciešamie bankas pakalpojumi visiem dalībniekiem:

 • Norēķinu kartes mēneša maksa.
 • Kredītkartes mēneša maksa (izņemot Gold un World Elite kartes).
 • Neierobežots skaits pārskaitījumu uz bankām Latvijā un Eiropā (SEPA).
 • E-rēķinu automātiskā apmaksa savlaicīgai un precīzai rēķinu samaksai.
 • Neierobežota skaita norēķinu kontu atvēršana un apkalpošana.
 • Internetbankas pieslēgšana un apkalpošana.
 • Mobilā lietotne.
 • Krājkonta noformēšana un iespēja veidot uzkrājumu ar Digitālo krājkasi.

Klienta komplekta līgums ir beztermiņa. Ja pēc pieteikšanās mainās Jums nepieciešamie bankas pakalpojumi, internetbankā jebkurā brīdī iespējams komplektu mainīt vai no tā atteikties bez papildu maksas vai saistībām.

Pakalpojums Cena
Norēķinu konta atvēršana (neierobežots skaits) un apkalpošanas maksa mēnesī Bez maksas 
Vienas Norēķinu kartes lietošana visu komplekta lietošanas laiku1, 2 Bez maksas
Pārskaitījumi no Norēķinu konta, izmantojot Internetbanku, mobilo lietotni un E-rēķinu automātiskā apmaksa:
 • iekšbankas maksājumi
Bez maksas
 • standarta SEPA maksājumi
Bez maksas
Komplekta noformēšanas un mēneša maksa3, 4 5.00 EUR

1 Komplektā ietilpst tās Norēķinu kartes lietošanas mēneša maksa, kura tika noformēta pirmā.

2 Maksa par Norēķinu kartes izgatavošanu un aizvietošanu tiek ieturēta saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi – privātpersonām.

3 Aktīvajā komplektā un Ģimenes komplektā papildus ietilpst – visu kredītkaršu (izņemot GOLD un World Elite) lietošana bez mēneša maksas visu komplekta lietošanas laiku.

4 Ģimenes komplektam var pievienot no 1 līdz 5 dalībniekiem. Katrs dalībnieks lieto pakalpojumus saskaņā ar Ģimenes komplekta cenrādi, un no viņa netiek ieturēta papildu maksa par komplekta apkalpošanu.