Mainīt valodu:

Pilngadības depozīts

Paragraphs

Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu (jaunu Pilngadības depozītu atvēršana nav pieejama)

Minimālais atlikums procentu saņemšanai 70 EUR

  EUR
Bāzes gada procentu likme 0,40%
Papildu gada procentu likme 0,1%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 5 gadus
0,2%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 10 gadus
0,3%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 15 gadus
Reālais ienesīgums no 0,40% līdz 0,75%

Procentu likmes ir spēkā no 26.03.2013

Pakalpojums Cena
Naudas pārskaitīšana uz depozītu no Norēķinu konta Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Maksājumi"
Naudas pārskaitīšana no Pilngadības depozīta:
  • iepriekš iesniedzot pieteikumu Internetbankā vai Filiālē
    (Pieteikums naudas pārskaitīšanai ir jāiesniedz 3 kalendārās dienas iepriekš)
Bez maksas
  • iepriekš neiesniedzot pieteikumu Internetbankā vai Filiālē
0,5%, min. 1.00 EUR