Mainīt valodu:

Pilngadības depozīts

Paragraphs

Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu (jaunu Pilngadības depozītu atvēršana nav pieejama)

Minimālais atlikums procentu saņemšanai 70 EUR

Kritērijs Gada procentu likme
Bāzes gada procentu likme 0,40%
Papildu gada procentu likme 0,1%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 5 gadus
0,2%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 10 gadus
0,3%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 15 gadus
Reālais ienesīgums no 0,40% līdz 0,75%

Procentu likmes ir spēkā no 26.03.2013

Pakalpojums Cena
Naudas pārskaitīšana uz depozītu no Norēķinu konta Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Maksājumi"
Naudas pārskaitīšana no Pilngadības depozīta:
  • iepriekš iesniedzot pieteikumu internetbankā vai klātienē
    (Pieteikums naudas pārskaitīšanai ir jāiesniedz 3 kalendārās dienas iepriekš)
Bez maksas
  • iepriekš neiesniedzot pieteikumu internetbankā vai klātienē
0,5%, min. 1.00 EUR