Mainīt valodu:

Bezskaidras naudas ieskaitījums kontā

Paragraphs
Pakalpojums Cena
Iekšbankas maksājumi Bez maksas
Eiropas maksājumi1 Bez maksas
Pārrobežu maksājumi2 5.00 EUR3

Bankas darba laiks (t.sk. maksājumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis, ja tas ir noteikts darba dienas beigās) pirmssvētku dienās tiek saīsināts par vienu stundu.


 
1 Maksājums eiro valūtā ar komisijas veidu “SHA”, ja maksājumā ir norādīts pareizs saņēmēja IBAN konts un maksātāja banka ir Eiropas banka.

2 Tajā skaitā ieskaitījumi ārvalstu valūtās no citām bankām Latvijā.

3 Ieskaitījums ir bez maksas, ja maksājuma rīkojums saņemts ar komisijas veidu “OUR”.