Mainīt valodu:

Apdrošināšanas aģenti

Paragraphs

Nosaukums: AS SEB banka
Reģistrācijas numurs: 40003151743
Juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076
Tālrunis: +371 26668777
E-pasts: info@seb.lv
Atbildīgā persona: Laima Nitiša
Tiesības saņemt apdrošināšanas prēmiju maksājumus: NAV
Citas dalībvalstis, kurās starpnieks ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu: www.seb.lv